دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله قواعد حل تعارض در مورد ازدواج

دانلود مقاله قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران

مقدمه:

خانواده يك نهاد بسيار مهم در اجتماع است در بحث اهميت خانواده همين جمله كافي است كه بدون خانواده هيچ اجتماعي شكل نمي‌گيرد و بحثي است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسي، بعد حقوقي و …. مطرح مي شود و لذا اهميت موضوع طرح مباحث و مطالبي را مي‌طلبد  كه در رابطه با اين نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشاي بعضي مشكل هايي كه گريبان گير اين نهاد است بشوند.

فهرست مطالب

چكيده بحث……………………………………………………………………..

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران………

1- شرايط ماهوي ازدواج…………………………………………………

2- شرايط شكلي ازدواج…………………………………………………..

3- نكاح ايرانيان در خارجه………………………………………………

4- نكاح اتباع خارجه در ايران…………………………………………..

5- نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران……………….

6- قوانين  حاكم بر ازدواج در كنوانسيون 1978 لاهه………..

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ايران………

1- طلاق ايرانيان در خارج………………………………………………..

2- طلاق اتباع بيگانه در ايران……………………………………………

3- طلاق بين زن وشوهري كه تابعيت مختلف دارند…………….

4- طلاق در كنوانسيون 1970 لاهه…………………………………..

نتيجه بحث………………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………..

مقدمه:

خانواده يك نهاد بسيار مهم در اجتماع است در بحث اهميت خانواده همين جمله كافي است كه بدون خانواده هيچ اجتماعي شكل نمي‌گيرد و بحثي است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسي، بعد حقوقي و …. مطرح مي شود و لذا اهميت موضوع طرح مباحث و مطالبي را مي‌طلبد  كه در رابطه با اين نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشاي بعضي مشكل هايي كه گريبان گير اين نهاد است بشوند.

در تعريف خانواده مي توان گفت كه خانواده متشكل از افرادي است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث مي‌برند و تحت رياست پدر و اجتماع زندگي مي‌كنند. البته خانواده مفهومي است كه با تعريف چند كلمه‌اي نمي توان آن را كاملا معرفي كرد ولي بازهم اين تعريف مي تواند  در جاهايي به كمك ما بيايد.

با يك بررسي اجتمالي از تعريف خانواده و اهميت آن در اين مرحله بايد يادآور شويم كه اين نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه يكي از اسباب انحلال نكاح است ختم مي شود بنابراين دو موضوع ازدواج وطلاق در ساية اهميتي كه براي خانواده قائل شديم، اهميت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلي كشورمان ايران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نيز در كتب فقهي هم زير و بم اين موارد شناسانده شده است ولي در اين تحقيق ما برآنيم كه اين دو نهاد حقوقي را در روابط افراد و در سوي مرزها يعني در بحث حقوق بين الملل خصوصي طرح كنيم و به بيان قواعدي بپردازيم كه در مقام حل تعارض بين قوانين دو كشور بتوانند ما را ياري دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصيه در مكتب گوناگون حقوقي مطرح شده اند يعني ازدواج و طلاق يكي از احوال ؟؟ افراد هستند.

در اين تحقيق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسي واقع مي شوند تا بلكه بتوان قواعدي را از مجموعه قوانين كشورمان استخراج كنيم كه ياري دهندة ما در بعد بين‌المللي باشند و بعد از طرح مطاب نتيجه‌گيري بحث ارائه خواهد شد.

منابع و مآخذ

  • قانون مدني جمهوري اسلامي ايران
  • قانون مدني در نظم كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات ميزان
  • حقوق بين الملل خصوصي ، دكتر سيد محسن شيخ الاسلامي ، انتشارات كتابخانه گنج دانش
  • حقوق بين الملل خصوصي ، دكتر نجاد علي الماسي ، نشر ميزان
  • حقوق بين الملل خصوصي ، جلد دوم ، دكتر محمود سلجوقي ، نشر دادگستر
  • حقوق بين‌المللل خصوصي ، دكتر سيد جلال الدين مدني ، چاپ احمدي
  • مجموعه قوانين و مقررات حقوق بين الملل خصوصي ، دكتر به جمشيد ارفع نيا

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 32

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله قواعد حل تعارض در مورد ازدواج
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد