دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزی واگن پارس سنسورها

دانلود گزارش كارآموزی واگن پارس سنسورها
فهرست مطالب
آشنايي بامكان كارآموزي
مقدمه 1
فصل اول 3
تعريف عبارت سنسور4
تكنيك هاي تولد سنسور6
سنسورها در تكنولوژي لايه نازك8
سنسورهاي سيليكاني9
خواص سيليكان واثرات آنهابرسنسورها10
فصل دوم12
سنسورها اكوستيكي ، سنسورها ي صوتي وكاربردهاي 14
سنسورهاي موج صوتي سطحي16
فصل سوم19
سنسورهاي گازيSAW20
كاربردهايي ازسنسورهاي سرعت وشتاب 21
توضيحات مكمل22
فصل چهارم25
سنسورهاي مكانيكي 26
شتاب سنج ها 27
سنسورهاي FLOW28
فصل پنجم 31
سنسورهاي نوري32
مقاومت هاي نوري33
سنسورهاي نيمه هادي نوري براي آشكارسازي الكترومغناطيس و
امواج هسته اي35
ديودهاي نوري37
ترانزيستورهاي نوري38
مثالي ازكاربرد سنسورهاي نوري41
ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري46
مقدمه :
سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكترونيكي از يك طرف و محيط، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين سه و پنچ سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته مي شد. اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزانتر از عناصر اندازه گيري كننده اي
( سنسور هايي ) بود كه آنها احتياج داشتند ، يك مانع جدي در ازدياد و متنوع نمودن كاربرد ميكرو الكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلافي بين علم ميكروالكترو نيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن بر طرف شود.
اگر چه سنسورها به همراه علم ميكروالكترونيك پردازشگر اطلاعات ، يك گام مهم را به جلو عرضه دارد ليكن اين ، تنها اولين قدم است . در اين مرحله سنسورها از تعدادي از عناصر ميكروالكترونيك موجود ، براي مثال به شكل پردازشگرها ، حافظه ها ، مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال يا تقويت كننده ها ، براي آماده نمودن سيگنال خروجي استفاده مي كنند.در عين حال سنسوربايد يك خروجي الكترونيكي توليدكند كه به آساني پردازش شود . دومين گام عبارت از اتصال سنسور سيستم ميكروالكترونيك –بخش مكانيكي مي باشد . اين زنجيره تنها در صورتي كار مي كند كه همه خطوط رابط باشند اين امر منجر به توصيف يك معيار مهم تر به ويژه تا جائيكه سنسور مر بوط است مي شود.

دانلود گزارش كارآموزی واگن پارس سنسورها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد