دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

چكيده:

با وجود  مطالعات نظري نسبتا زيادي كه در زمينة استفاده از نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات صورت گرفته، اما به طور نسبي نظام‌هاي بازيابي اندكي را مي‌توان مشاهده كرد كه در آنها از  قابليت‌هاي نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي استفاده شده باشد. به تعبير ديگر، در اغلب اين‌گونه نظام‌ها، استفاده از الگوهاي سنتي بازيابي اطلاعات نظير منطق بولي قابل مشاهده است.. بررسي متون مرتبط نشان مي‌دهد كه اغلب پيشرفت‌ها در اين زمينه مرتبط با مفاهيم پردازش هوشمند متن، واسط‌هاي هوشمند و عامل‌هاي هوشمند بوده است. اين مقاله سعي دارد به طور نظري ميان اهداف مورد انتظار از نظام‌هاي خبره و هوشمند و فرايند بازيابي اطلاعات ارتباط برقرار كند. در نهايت، با رويكردي كاربرمدار اين موضوع مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه ماهيت برخي  فرايندها در  بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز اطلاعاتي واقعي كاربر به گونه‌اي پيچيده است كه به دشواري مي‌توان نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي را به طور كامل جايگزين آن كرد.

 مقدمه

مقالات و متون متعددي  در مورد مفهوم و كاربردهاي نظام‌هاي خبره[1] و هوش مصنوعي[2] نوشته شده است. با اين حال، جست‌جو در  ويرايش پيوسته (2004) پايگاه چكيده مقالات كتابداري و اطلاع‌رساني (ليزا)‌[3] نشان داد كه به طور نسبي مقالات اندكي در خصوص كاربردهاي عيني نظام‌ها‌ي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات نوشته شده است. هدف مقاله حاضر، پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا نظام‌هاي خبره و هوش مصنوعي (هوشمند) را مي‌توان در نظام‌هاي بازيابي اطلاعات مورد استفاده قرار داد  و اگر چنين است كاربرد  عيني آنها در اين‌گونه نظام‌ها چگونه است. مروري بر تحقيقات انجام شده در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در اين زمينه نشان مي‌دهد كه ابهام‌هايي در خصوص كاربردهاي عيني فن‌آوري‌هاي خبره و هوش مصنوعي در بازيابي اطلاعات مشاهده مي‌شود. چه بسا، يكي از دلايل اين امر انتشار متون و مقالاتي است كه بيشتر بر جنبه‌هاي نظري تاكيد داشته‌اند. اين موضوع  توسط لنكستر[4] و وارنر[5] در كتاب” كاربرد فناوريهاي هوشمند در خدمات كتابداري و اطلاع‌رساني” برجسته شده است (لنكستر و وارنر، 2001، ص1). در واقع،  اين ابهام وجود دارد كه آيا نظام‌هاي مورد بحث در اين‌گونه متون و مقالات، به طور عيني به مرحله بهره برداري رسيده‌اند

 1. Expert systems
 2. Artificial intelligence

[3]. Library and Information Science Abstract (LISA)

 1. Lancaster
 2. Warner
 3.  مآخذ
  1. نشاط، نرگس (1382). “هرمنوتيك و بازيابي اطلاعات”. اطلاع شناسي، سال اول، شماره 2، زمستان، ص. 33-46.
  2. Cawsey, A. (1998). The Essence of Artificial Intelligence.- London: Prentice Hall.
  3. Chen, Z. (1993). “Let Documents Talk to Each Other: A Computer Model for Connection of Short Documents. Journal of Documentation, 49, 44-54.
  4. CIIR (Center for Intelligent Information Retrieval). (2004). [online]. Availabile at: http://ciir.cs.umass.edu/ (8 Jan. 2004)
  5. Fenly, C. (1992). “Technical Services Processes as Models for Assessing Expert System Suitability and Benefits”. In: Artificial Intelligence and Expert Systems: Will they Change the Library?; ed by F.W. Lancaster and L.C. Smith, pp. 50-66. Urbana-Champaign: University of Illinois, Graduate School of Library and Information Science.
  6. Ford, N (1991). Expert Sysrtems and Artificial Intelligence: an Information Manager’s Guide. – London: Library Association Publishing.
  7. Frakes, W. B. and Baeza-Yates, R (1992). Information retrieval: data structures & algorithms. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
  8. Hayes, P.J. (1992). “Intelligent High-Volume Text Processing Using Shallow, Domain-Specific Techniques”. In: Text-Based Intelligent Systems, ed. By P. S. Jacobs, pp. 227-241. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
  9. Hutchins, W. J. and Somers, H. L. (1992). An Introduction to Machine Translation. New York: Academic Press.
  10. INQUERY Search Software (2004). [Online]. Availabile at: http://ciir.cs.umass.edu/inquerypage.html (9 Jan. 2004)
  11. Korfhage, R. R. (1997). “Information Storage and Retrieval”. New York :Wiley.
  12. Lancaster, F.W. and Warner, A. (2001). Intelligent Technologies in Library and Information Service Application. New Jersey: Information Today.
  13. Lawson, M. et al. (1996). “Automatic Extraction of Citation from the Text of English-Language Patents- An Example of Template Mining”. Journal of Information Science, 22, 423-436.
  14. Pollit, A.S. (1993). MenUSE for Medicine: End User Browsing and Searching of the MEDLINE Database Using the MeSH Thesaurus. RIAO 88: User Oriented Content-Based Text and Image Handing, Vol. 1, Cambridge, MA, 547-573.
  15. Pros, N. O. (2000). “Information Retrieval, Experienmental models and Statistical Analysis”. Journal of Documentation, 56(1), 55-70.
  16. Salton G. and Buckely, C. (1992). “Automatic Text Structuring Experiments”. In: Text-Based Intelligent Systems, ed. By P. S. Jacobs, PP. 199-210. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
  17. Salton, G. and McGill, M. J. (1983). The Introduction to Modern Information Retrieval. New York: McGraw-Hill.
  18. Spangler, W.E. and May, J.H. (2000). “Expert and Knowledge-Based Systems”. Encyclopedia of Library and Information Science. Edited by Allen Kent, Vol. 67.
  19. Systran. http://www.systransoft.com. [online]. 8 Sep. 2003.
  20. Thompson, R.; Shafer, K. and Vizine-Goetz, D. (2003). “Evaluating Dewey Concepts as a Knowledge Base for Automatic Subject Assignment”. [online]. Available: http://orc.rsch.oclc.org:6109/eval_dc.html. [13 Sep. 2003].

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 38

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد