دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

كرسي چيني ، ازاره و عايقكاري رطوبتي ، نعل درگاه و بازشوها، رامپ، پله، آسانسور، سقف ها، نماسازي

كرسي چيني ، ازاره و عايقكاري رطوبتي ، نعل درگاه و بازشوها، رامپ، پله، آسانسور، سقف ها، نماسازي

فهرست مطالب

ديوار باربر (بارج هاي نامساوي)
فصل اول : كرسي چيني ، ازاره و عايقكاري رطوبتي
مقدمه
اجراي كرسي چيني
ازاره
عايقكاري رطوبتي
تعاريف
2- مواد و مصالح عايقكاري رطوبتي
3- عايقكاري رطوبتي ديوارهاي داخلي
استانداردها و ضوابط اجرايي
مقدمه
سنگ و انواع آن
سنگهاي طبيعي
ويژگي ها و حداقل حدود قابل قبول
ديوارهاي سنگي
خشكه چيني و گابيون كردن سنگها
لاشه چيني با ملات
سنگ چين مختلط
ديوار سنگي چند وجهي
ديوار با سنگ بادبر سرتراش (بدون رج مرتب)
فصل دوم: نعل درگاه و بازشوها
مقدمه
نعل درگاه با تير آهن
نعل درگاه چوبي
 سايه بان بتني
 درها ، پنجره ها و چارچوبها
تعاريف
استاندارهاي در و پنجره فلزي
فصل سوم: رامپ
مقدمه
استاندارد شيب در رامپ ها
ضوابط رامپ هاي عابر پياده در اما كن عمومي
ضوابط رامپ در فضا هاي شهري (رامپ جدول)
ضوابط رامپ هاي دسترسي به پاركينگ
جزئيات اجرايي
فصل چهارم : پله
مقدمه
عرض پله و عرض پاگرد
ارتفاع و كف پله
ارتفاع سرگير پله
پله فرار
فصل پنجم : آسانسور
مقدمه
تعارف
انتخاب آسانسور
جانمايي آسانسورها
چاه آسانسور
موتور خانه
چاهك
درهاي طبقات ، درها و دريچه هاي اضطراري و بازديد
تخليه هوايچاه و موتور خانه
آزمايش و تحويل گيري
فصل ششم : سقف ها
مقدمه
سقف هاي مستوي
سقف تيرچه بلوك
تيرچه ها
ت- تيرچه هاي پيش تنيده
قطعات پر كننده
بتن پوشش
نحوه اجرا
ضوابط استاندارد 2800 در مورد سقف تيرچه و بلوك
سقف كاذب
سقف كاذب با رابيتس و اندود
سقف كاذب با آكوستيك
سقف كاذب با لمبه چوبي
سقف شيبدار
سازه سقف هاي شيبدار
پوشش سقفهاي شيبدار با ورقهاي آلومينيوم
پوشش سقفهاي شيبدار با ورقهاي فولادي گالوانيزه
پوشش با قطعات سفالي
پوشش با قطعات پلاستيكي شفاف
فصل هفتم : نماسازي
مقدمه
نماسازي با آجر
مصالح
نماسازي با آجر گري
نماسازي با آجر تراش و آب ساب
نماسازي با آجر ماشيني
اجراي نماسازي با آجر
نماسازي با سنگ
مصالح
اجراي نماسزاي با سنگ
انواع نماسازي

كرسي چيني ، ازاره و عايقكاري رطوبتي ، نعل درگاه و بازشوها، رامپ، پله، آسانسور، سقف ها، نماسازي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد