دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كشت چعغندر قند

كشت چعغندر قند
فهرست مطالب
مقدمه
انواع و كشت
تيبل بيت
ناولتي بيت
چغندرهاي اسفناجي
سوئيس چارد
تاريخچه كشت چغندرقند در ايران
پراكندگي كشت چغندرقند در ايران
شرايط اكولوژيكي لازم براي كشت چغندرقند
كاشت محصول
بذرپاشي يا كاشت
خاكها
كوددهي
نيتروژن
فسفر
ميزان استفاده از فسفر
پتاسيم
سولفور
منيزيم
برن
آهك
آبياري
انواع چغندر
انتخاب انواع چغندر
بذر چغندرقند و جنس هاي آن
آبياري چغندرقند
ذخيره آب در خاك و عمق ريشه
مقدار آب مورد نياز چغندرقند
نياز آبي
آفات مهم چغندرقند
واكنش نسبت به آبياري
عدم انتقال چغندرقند از مناطق آلوده به مناطق غيرآلوده
بيماريهاي چغندرقند
سفيدك دروغي چغندرقند :
بيماري لكه برگي
بيماري ساق سياه يا بيماري گياهچه
موزائيك چغندرقند
پوسيدگي بنفش چغندرقند
بيماري زرد غربي چغندر قند
بيماري كوتوله گي زرد چغندرقند
راهكارها درست به كار بردن آفت كش
كاهش مصرف آفت كش
تكنولوژي درمان بذر
راهكار به كارگيري كود و ازت
باقيمانده هاي نيتروژن و نيترات ها
فرسايش خاك
منابع آبي:
چغندر
اختلاف فيزيولوژيكي
برداشت و برسي
وسيله
بسته بندي.
برداشت محصول
نيروي كار و هزينه مورد نياز زراعت چغندرقند
منابع
مقدمه
چغندرها و سوئيس چاردها از كنوپودياسيها ( خانواده غازپاها) هستند . علاوه بر چغندهها و سوئيس چاردها اين خانواده شامل منگل ورزلها، چغندرقندها و لمس كوارترها مي باشند . مجموعه چغندقنندها شامل پيبل بيت، فرش ماركت و پروسيسنگ و سوئيس چارد مي باشند . ولي شامل منگل ورزل (چغندرهايي) كه به عنوان غذاي دامها استفاده مي شود ) يا چغندرقند كه به عنوان محصولي جهت توليد تجاري شكر پرورش داده مي شود ، نمي باشد.
تصور براين است كه چغندرها از چغندر دريايي بومي اروپاي شمالي گسترش يافته اند . چغندرها حداقل از قرن سوم ميلادي كشت شده و در قرن سوم به عنوان يك محصول كشاورزي توسط توليدكنندگان فرانسوي و آلماني كشت شده اند.
چغندرها به خاطر سبزيهاي دست چين شده ، ريشه هاي دست چين شده و ريش هاي چغندر و براي توليدات مختلف ديگر توسط تهيه كنندگان به كاربرده مي شوند . برگهاي تر و تازه سوئيس چارد براي برنج سازي و مخلوط سالاد برداشت مي شود و برگهاي بزرگ براي بسته بندي برداشت مي شوند.  (1)
انواع و كشت
چغندر پروسيسنگ چغندرهايي هستند كه براي پروسيسنگ پرورش داده مي شوند . معمولاً استوانه اي شكل هستند . چغندرهاي استوانه اي براي توليد چغندرهاي قطعه قطعه شده يكنواختي شكل و كارايي بيشتري دارند و نياز بزرگي براي پروسيسرها مي باشند . غير پيوندها : داراي شاخه هاي كوتاه ، ريشه گرد و قرمز رنگ داراي انتهاي قرمز مايل به زرد هستند . پيونديها: رد اي سي اف يك ضد سركسسپرا ( نوعي بيماري) چغندرهاي پيوندي داراي مزيت بذردهي بالا، تقويت و رشد ريش ها و شاخه ها و پايداري ايجاد كردن در مقابل بعضي بيماريها چون سركسپرا مي باشد . در مقابل توان بالاي چغندرهاي پيوندي منجر به رشد بيش از اندازه ريشه ها شود كه در اثر به تعويق افتادن زمان برداشت آب و هواي نامناسب يا دلايل ديگر اين رشد سريعتر صورت گيرد. (2)……………

دانلود پروژه كشت چعغندر قند
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد