دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كنترل كيفيت در آناليز كيفي

كنترل كيفيت در آناليز كيفي
در سال‌هاي اخير ، كنترل كيفيت ( QC ) در آزمايشگا‌ههاي شيمي اهميت زيادي بدست آورده است ، همچنين استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 نشان مي‌دهد كه تمام آزمايشگا‌هها ، بايد يك قسمت كنترل كيفيت براي فعاليت مورد نظرشان تاسيس ، راه‌اندازي و نگهداري كنند .
اما اين استاندارد به درستي اهميت استفاده از آناليز كيفي را در آزمايشگا‌ههاي شيمي و بيوشيمي نشان نمي‌دهد . در يك بخش از گزارش EUR 20605 EN (2002)  ، كنترل كيفيت درآناليز كيفي براي اولين بار پيشنهاد شده است . اين مختصر يك بخش از قابليت كنترل كيفيت در آناليز كيفي را نشان مي‌دهد .
كاربرد نمودارهاي كنترل در آناليز كيفي مهمترين فعاليت QC داخلي براي نمايش دادن و كنترل كردن جريان كيفي است . اين مقاله نمودارهاي كنترل را براي استفاده كلي در آناليز كيفي شرح مي‌دهد زيرا استفاده موردي از آن نمي‌تواند چندان صحيح باشد .استفاده صحيح از آزمايش كارايي ( PT ) كه براي آناليز كيفيت برنامه‌ريزي مي‌كند و از مهمترين فعاليت‌هاي QC خارجي است هم در اين مقاله آمده است .
1) مقدمه
آناليز يا اندازه‌گيري شيميايي عموماً شامل استفاده از يك متد مشخص و معتبر يا استفاده از يك نمايش هندسي درجه‌بندي شده براي نشان دادن قابليت تاثير و يا اندازه‌گيري يك چيز نامعلوم ميباشد . اين فعاليت‌ها اولين گام تضمين كيفي (QA) را در آزمايشگاه شكل مي‌دهد . ولي فقط وقتي كه يك رويه خوش تعريف كنترل كيفيت از يك اندازه‌گيري مطمئن استفاده كرده باشد قابل اطمينان است  . (Fig. 1)
در واقع ، كيفيت وكنترل آن در آناليز شيميايي يك مفهوم قديمي است .
شايد حتي از زمانيكه آناليز شيميايي بوده است نياز به كنترل كيفيت هم وجود داشته است . به هر حال بدليل وجود مسائل حقوقي و استانداردهاي بالا بين شركتها كه آنها را مجبور به استفاده از نتايج كيفي كرده است ، كنترل كيفيت يك مفهوم جديد به نظر مي‌رسد .
استاندارد جديد بين‌المللي ISO 9000:2000  ، تضمين كيفي (QA) را بصورت يك بخش از مديريت كيفيت تعريف مي‌كند كه نشانگر نياز به آماده شدن براي بحث نيازهاي كيفي است .
به بيان تخصصي‌تر ، استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 نشان مي‌دهد كه تمام آزمايشگا‌هها ، بايد يك قسمت كنترل كيفيت براي فعاليت مورد نظرشان تاسيس ، راه‌اندازي و نگهداري كنند .
به عبارت ديگر ، آزمايشگاه براي نشان دادن اعتبار آزمايشات و كاليبراسيون ، بايد داراي سيستم كنترل كيفيت باشد . در حالت كلي ، كيفيت مي‌تواند به خوبي مفهوم آن  بصورت ميزان و درجه اجراي انتظار تسريع تعريف شود .  به واسطه اين انتظارات ، گونه‌هاي مختلفي از كيفيت مي‌تواند تعريف شود .
اصطلاح QA تمام اندازه‌گيري‌‌هايي كه در يك آزمايشگاه براي توصيف كيفيت فعاليت‌هاي آنها استفاده مي‌شود را شامل مي‌شود . اهميت تمايز دادن بين QA و QC را نيز نبايد فراموش كرد . در واقع معني اين اصطلاحات  ، طبق گفته‌ها خيلي اوقات با هم متفاوت است . ولي در اصطلاح عملي ، همانطور كه گفته شد مي‌توان ملاحظه كرد كه QA با تمام مقاديري كه در يك آزمايشگاه براي تنظيم يا تضمين كيفيت بدست مي‌آورد رابطه دارد ، با در نظر گرفتن آنكه QC مقادير منحصر بفردي كه با كيفيت نمونه‌هاي منحصر بفرد يا دسته‌هاي نمونه‌اي رابطه دارد را شرح مي‌دهد .

دانلود مقاله كنترل كيفيت در آناليز كيفي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد