دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل
فهرست مطالب
* فصل اول – مفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنها
* مقدمه
* 1 تاريخچه شبكه
* 1-1 مدل هاي شبكه
* 1-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده
* 1-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده
* 1-2 ريخت شناسي شبكه
* 1-2-1 توپولوژي حلقوي
* 1-2-2 توپولوژي اتوبوس
* 1-2-3 توپولوژي توري
* 1-2-4 توپولوژي درختي
* 1-2-5 توپولوژي تركيبي
* 1-3 پروتكل هاي شبكه
* 1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)
* 1-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
* 1-6 عملكرد يك شبكه Packet – swiching
* فصل دوم – شبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths
* مقدمه
* 2-1مشخصات و خصوصيات WLAN
    * 2-2 همبندي هاي 11، 802
    * 2-2-1 همبندي IBSS
    * 2-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS
    * 2-3 لايه فيزيكي
* 2-3-1 دسترسي به رسانه
* 2-3-1-1 روزنه هاي پنهان
* 2-3-2 پل ارتباطي
* 2-4 خدمات توزيع
* 2-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده
* 2-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس
* 2-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code persuade Noise Code)
* 2-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي
* 2-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم
* 2-5-2-1 مدولاسيون باز
* 2-5-2-2 كدهاي باركر
* 2-5-3 استفاده مجدد از فركانس
* 2-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3
* 2-5-3-2 طراحي شبكه سلولي
* 2-5-4 پديده ي چند مسيري
* 2-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802
* 2-6-1-1 استاندارد 11، b802
* 2-6-1-1-1 اثرات فاصله
* 2-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي
* 2-6-2 استاندارد 11،a802
* 2-6-2-1 افزايش باند
* 2-6-2-2 طيف فركانس تميزتر
* 2-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا
* 2-6-2-4 همكاري wi-fi
* 2-6-3 80211g يك استاندارد جديد
* 2-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس
* 2-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس
* فصل سوم – امنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم
* مقدمه
* 3-1 امنيت شبكه
* 3-1-1 اهميت امنيت شبكه
* 3-1-2سابقه امنيت شبكه
* 3-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي
    * 3-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي
    * 3-2-2 قضيه ي رويس
    * 3-2-3 تعريف جرايم رايانه اي
    * 3-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي
    * 3-2-4-1 طبقه بندي OECDB
    * 3-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا
    * 3-2-4-3 طبقه بندي اينترپول
* 3-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك
* 3-2-5 شش نشانه از خرابكاري
* 3-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول
* 3-3-1 امنيت پروتكل WEP
* 3-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 80211
* 3-3-2-1 Authentication
* 3-3-2-2 Confidentiality
* 3-3-2-3 Integrity
* 3-3-3 خدمات ايستگاهي
* 3-3-3-1 هويت سنجي
* 3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري
* 3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4
* 3-3-3-2 اختفا اطلاعات
* 3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)
* 3-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP
* 3-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP
* 3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده
* 3-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث
* 3-4-1 خطرات امنيتي
* 3-4-2 مقابله با خطرات
* 3-4-2-1 اقدامات مديريتي
* 3-4-2-2 پيكربندي درست شبكه
* 3-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه
* 3-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران
* 3-5-1 تعريف Honeypot
* 3-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot
* 3-5-3 مزاياي Honeypot
* 3-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد
* 3-5-4-1 production Honeypot
* 3-5-4-1-1 prevention
* 3-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي)
* 3-5-4-1-3 Response (پاسخ)
* 3-5-4-2 Research Honeypot
* 3-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر
* 3-5-5-1 Low Interaction Honeypot
* 3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot
* 3-5-5-3 High Interaction Honey pot
* 3-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot
    * 3-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot
    * فصل چهارم – مفهوم GPRS با رويكرد IT
    * 4-1 ويژگي هاي GPRS
    * 4-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS
    * 4-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي
    * 4-1-3 كاربردهاي GPRS
    * 4-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده
* 4-1-4-1 تصاوير ثابت
* 4-1-4-2 تصاوير متحرك
* 4-1-5 مرورگر
* 4-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي
* 4-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي
* 4-1-6 MMS
* 4-1-7 رتبه كاربرد محيط
* 4-1-8 كارايي GPRS
* 4-2 مفهوم GSM
* 4-2-1 توانايي GSM
* 4-2-2 شبكه GSM
* 4-2-3 شبكه GSM
* 4-2-3-1 سيستم سوئيچينگ
* 4-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه
* 4-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي
* فصل پنجم – بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS
* 5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل
* 5-1-1 مزايا و معايب MTS
* 5-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ
* 5-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V
* 5-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V
* 5-1-5 سيستم هاي نسل 25V
* 5-2 معرفي شبكه SMSو چگونگي انتقال SMS
* 5-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه
* 5-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه
* 5-2-2-1 Shart message Entities
* 5-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c)
* 5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم
* 5-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR)
* 5-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل
* 5-2-2-6 بازديد كننده (VLR)
* 5-2-2-7 محل اصل سيستم
* 5-2-2-8) محل موبايل (MS)
* 5-2-3 اجزايي توزيع(مخابره)
* 5-2-3-1 اجزاي خدمات
* 5-2-3-2 خدمات مشتركين
* 5-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل
* 5-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري
* 5-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده
* 5-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است
* 5-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه
* نتيجه گيري
* پيوست

دانلود پروژه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد