دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز

كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز
فهرست مطالب
كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز : 1
آب در خاك 1
دما درخاك و در سايبان 1
پناهگاه 2
مواد مغذي در گياهان 2
نقش علفهاي هرز در تنوع زيستگاه : 2
نقش علفهاي هرز در برنامه‌هاي بهداشتي 8
نقش علفهاي هرز در چرخش‌ها 11
نقش علفهاي هرز در كنترل بيولوژيكي 12
تاثير مديريت آب و كود 13
علفهای هرز
كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز :
 a : مرور تغيير علف هرز محيط پرورش ميكروب : گياهان محيطي را كه در آن زندگي ميكنند تغيير ميدهند. آنها كسرهاي مشخصي از تابش خورشيدي را جذب ميكنند و به كار ميگيرند آنها آب را جذب ميكنند و آن را درمحيط بيرون ميدهند و آنها مغذي‌ها را جذب ميكنند و دوباره دراكوسيستم دوباره پخش ميشوند و آنها به طور فيزيكي حركت هوا را تغيير ميدهند. آنها نتايج عميق اين تغييران زيستگاه ميكروبي در ديگر موجودات زنده هستند كهدر اكو سيستم وجود دارند .اين ممكن است به ميزاني باشد كه موجودات زنده ديگر نتوانند بدون نفوذ اعمال شده به وسيله وجود گياهان بقا كنند. علفهاي هرز گياهاني هستند و ازاينرو وجودشان يا حذفشان زيستگاه را براي اين موجودات زنده ديگر تغيير خواهد داد. علفهاي هرز غالبا ميتوانند مقدار نسبتا زيادي از پوشش گياهي اكوسيستمي خاص را كه آنها درآن رشد ميكنند اشغال كنند. علفهاي هرز نهال دريك محصول رديفي كاملا فاصله دار ممكن است به زيادي 95درصد از توده زيستي گياه موجودردرزمين را كمك كند يا علفهاي هرز ممكن است جزء سازنده تعرقي كلي اكوسيستم باغ برگريز پاييزي نشان دهد زمانيكه درختان يك طبقه از جنگل خواب رونده هستند يا قبل از ازسرگيري‌هاي رشد درخت دراويل بهارمشاهده ميشوند. درمناطق بدون محصول ازقبيل كرانه ديواري آبرو و نرده‌ها و كنار جاده‌ها تنها پوشش گياهي موجود ممكن است علفهاي هرز باشند. اما ميزان كلي كه بهسازي رخ ميدهد بستگي به نسبت علف هرز به پوشش گياهي غير علف هرز دارد كه در اكوسيستمهاي خاصي وجود دارند…………………..

دانلود مقاله كنش‌هاي متقابل به علت وجود يا فقدان علف‌هاي هرز
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد