دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

لیست عناوین حقوق کلیه گرایشها،علوم قضائی و علوم سیاسی

لیست عناوین حقوق کلیه گرایشها،علوم قضائی و علوم سیاسی
فهرست مطالب
1 – آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي  18
2 – از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام  26
3 – اسلام و حقوق بشر    31
4 – اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام       26
5 – اعلاميه حذف خشونت عليه زنان  10
6 – انسانيت و جرائم عليه آن  18
7 – بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر  33
8 – بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی  7
9 – پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991  20
10 – تاريخچه حقوق بشر در اسلام  21
11 – تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جهان كنوني  9
12 – جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر  33
13 – جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها  23
14 – حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي  18
15 – حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر 45
16 – حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر  17
17 – حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي  35
18 – حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي      5
19 – دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر  22
20 – درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر  8
21 – دين و حقوق بشر  10
22 – رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر  19
23 – ساختارهاي مدني اسلام  6
24 – سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر  8
25 – سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید  11
26 – شكنجه  30
27 – شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد  24
28 – عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر  9
29 – کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن  23
30 – گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس  27
31 – مباني توجيهي – اخلاقي حقوق بشر معاصر   29
32 – مبانى فلسفى حقوق بشر  52
33 – مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز  25
34 – مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان  16
35 – مقاوله نامه (پروتکل) اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)  14
36 – مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ  9
37 – ملل متحد و آرمان بشريت  18
38 – ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي  21
39 – وكلا و پيشبرد حقوق بشر  5
40 – استفاده از نقشه‌هايGIS-READY سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در به‌روز رساني نقشه‌هاي پايه كاداستري  7
41 – بيمه  10
42 – پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11
43 – توسعه تدريجي مالكيت معنوي 20
44 – ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي  5
45 – جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى  39
46 – حقوق و مديريت ثبت اختراع  20
47 – خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن  7
48 – داوري در قراردادهاي بيمه  8
49 – شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21  36
50 – مكان‌يابي دفاتر اسناد رسمي  12
51 – ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان    35
52 – بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل    10
53 – بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين    48
54 – برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني    7
55 – پزشكي قانوني ـ كارشناسي مشگل   ژ 5
56 – پزشكي و قانون   6
57 – توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است    10
58 – سخني كوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام   18
59 – طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب     6
60 – طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟    35
61 – كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات     5
62 – لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي    20
63 – مسئوليت مدنی  و کیفری  پزشک    7
64 – مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال    6
65 – مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم    20
66 – وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي   15
67 – اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری  25
68 – تضمين كالا در تجارت بين الملل – بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و اي  28
69 – چک امانی  4
70 – چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي  8
71 – حقوق تجارت الكترونيك 1  6
72 – حقوق تجارت الكترونيك 2 12
73 – روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي  28
74 – معرفي شركت تجاري  21
75 – مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني  8
76 – نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت  10
77 – آشنايي با نظام قضايي آلمان  16
78 – آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت  34
79 – آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  15
80 – ابراء در حقوق ایران و انگلیس  28
81 – اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان   4
82 – اصل برائت و آثار آن در امور كيفري  33
83 – اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي  22
84 – اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان  23
85 – ايقان وجدان قاضي – مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه  29
86 – بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا  53
87 – بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا  24
88 – بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي  49
89 – بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام  31
90 – بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا  45
91 – بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان  46
92 – بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران  35
93 – تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا 49
94 – تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي  7
95 – تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه  18
96 – تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات  21
97 – تدليس – مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران  106
98 – تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه  18
99 – جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن  29
100 – حقوق مولف ، راديو و تلويزيون  31
101 – حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه  21
102 – دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك  30
103 – سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه  39
104 – سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه  2
105 – سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت  70
106 – شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه  33
107 – شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران و فرانسه  38
108 – صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه    14
109 – صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم  10
110 – طبقه بندي اطفال بزهكار در نظام كيفري انگلستان  8
111 – قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو  14
112 – كارگران خارجي  61
113 – كانون تربيت با كارايكشا شوروي  13
114 – گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي  24
115 – مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا  44
116 – مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه  23
117 – مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه  17
118 – مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف  30
119 – مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی  29
120 – مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني  34
121 – مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل  53
122 – مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل  58
123 – نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك  20
124 – وكالت آزاد  21
125 – وكالت دادگستري در تركيه  17
126 – وكالت دادگستري در فرانسه  16
127 – ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي  37
128 – آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى       17
129 – آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي   16
130 – آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان   55
131 – آيا ارتداد كيفر  ‌ 73
132 – آيا طبيب ضامن است   25
133 – آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده   30
134 – اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال  108
135 – اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر  31
136 – اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري  14
137 – اصل قانوني بودن جرم و مجازات  7
138 – انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی  11
139 – اوتانازيا (قتل از روي ترحم)  12
140 – اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري   23
141 – اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي  60
142 – ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود  18
143 – بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي  18
144 – بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي   17
145 – بحثی در قسامه  30
146 – برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد  48
147 – بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352  31
148 – بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران  32
149 – بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه    27
150 – بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا   32
151 – بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم  32
152 – بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور  16
153 – بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه 6
154 – پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار  34
155 – پيوند عضو پس از قصاص  21
156 – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه  10
157 – تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي  16
158 – تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران  10
159 – تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي  23
160 – تعريف اخلاق و حقوق جزا  6
161 – توصيف جرم  29
162 – جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها  30
163 – جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران  31
164 – جرايم مبهم بزه های نا معین ص 20
165 – جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن  45
166 – جرم جاسوسي  12
167 – جرم سياسي  28
168 – جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت  15
169 – حالت خطرناك   9
170 – حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي   31
171 – حقوق جزاء و جرم شناسى  56
172 – حقوق جزاي عمومي اسلام  85
173 – حمايت كيفري محيط زيست   27
174 – خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار  11
175 – دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي  10
176 – در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم  28
177 – درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن  50
178 – دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري   55
179 – دفاع مشروع  17
180 – دفاع مشروع در برابر ماموران دولت  24
181 – دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران 7
182 – دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع  28
183 – ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13
184 – ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر  38
185 – ديه كافر ذمي با ديه مسلمان متفاوت است يا نه   3
186 – رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني   8
187 – رابطه بين جهانگردي و جرم  8
188 – رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه  26
189 – رشد عقلاني و حقوق جنايي  32
190 – روانشناختي انگيزه  19
191 – روان‌شناسی کیفری  5
192 – زندان وعلوم مربوط بزندانها    23
193 – سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام  19
194 – سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي  21
195 – شرايط و موجبات حد در شرب خمر  14
196 – شرحي بر قانون اقدامات تاميني  10
197 – شكنجه و مجازات     33
198 – عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي  41
199 – عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي   37
200 – عدم برابری دیه بین زن و مرد  29
201 – قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري  17
202 – قانون جزايي و انتظارات عمومي  4
203 – قتل در فراش  21
204 – قتل عمد شبه عمد و خطاي محض  24
205 – قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟  21
206 – قصاص حق انحلالى يا مجموعى  30
207 – قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها  28
208 – کلاهبرداری رایانه ای  31
209 – کيفيت تحقيقات در دادسرا  12
210 – گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس    25
211 – ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه  67
212 – مجازات    10
213 – مجازات کلاهبرداري اينترنتي  6
214 – محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي  15
215 – محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي    13
216 – مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي  8
217 – مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي  46
218 – مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي  45
219 – ملاك براي مجازات هاي كيفري  6
220 – موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه   10
221 – موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه    8
222 – ميقات جحفه     10
223 – نقشه‌برداري جرم 6
224 – نواقض زندانها     17
225 – نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری  23
226 – وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط  45
227 – انسانيت و جرائم عليه آن   15
228 – ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات 89 ص
229 – بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387  – 166 ص
230 – بروات واگذاري 56 ص
231 – پروژه تحقیقاتی جنايت بر ميت 67 ص
232 – حقحقوق زن -نکاح – طلاق 130 ص
233 – حقوق از دریچه‌ی ایران باستان – کار تحقیقی 60 ص
234 – حقوق شرکت هاي تعاوني 28 ص
235 – حواله ها 32 ص
236 – روند ثبت اسناد در دفتر املاك 90 ص
237 – غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن 185 ص
238 – کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 69 ص
239 – کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران  50 ص
240 – کفالت 60 ص
241 – مجموعه گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت 108 ص
242 – نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات 89 ص
243 – آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار  243 ص
244 – استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني 16 ص
245 – اشتباه در قتل 19 ص
246 – اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص
247 – اقامه ي دليل در حقوق کيفري 22 ص
248 – اقرار 40 ص
249 – بيمه 68 ص
250 – پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم 30 ص
251 – تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران 51 ص
252 – تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي 240 ص
253 – تخفیف مجازات  27 ص
254 – تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )    67 ص
255 – تعارض قوانين  72 ص
256 – تعريف‌ جرم‌ 60 ص
257 – جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص
258 – چک و سفته 18 ص
259 – چک و سفته 28 ص
260 – چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن 12 ص
261 – حقوق 38 ص
262 – حقوق از دریچه‌ی ایران باستان 60 ص
263 – حكومت یقین بر شك 32 ص
264 – ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان 132 ص
265 – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول  88 ص
266 – شورای امنیت (UNSC)  45 ص
267 – صدور بيمه هاي درمان 102 ص
268 – ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي 50 ص
269 – طبقه بندی اساس شدت  24 ص
270 – طلاق 60 ص
271 – عقد حواله  48 ص
272 – عقود اسلامی 20 ص
273 – عوامل و کارگزاران تغییر  16 ص
274 – قانون اساسی 28 ص
275 – قتل  78 ص
276 – قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي 23 ص
277 – قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري  32 ص
278 – قوه مجریه و قضاییه 25 ص
279 – کار تحقیقی افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها 42 ص
280 – کار تحقیقی حقوق – اتانازی 69 ص
281 – کار تحقیقی شرايط‌ اساسي‌ صحت‌ معاملات‌ 98 ص
282 –  نفقه 41 ص
283 – ماهيت حقوقي وصيت 42 ص
284 – ماهيت حقوقي وصيت 42 ص
285 – مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی  10 ص
286 – مجازات از نوع معلق‌   یا تعلیق و عف 38 ص
287 – مديريت بيمه 19 ص
288 – مسئوليت ظهر نويس در قانون چك  32 ص
289 – معاضدت حقوقی متقابل  14 ص
290 – مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت  45 ص
291 – مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران 117 ص
292 – ميراث زن وشوهر 19 ص
293 – نظام قانونی ایران 24 ص
294 – نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران 193 ص
295 – نقش رویه قضایی در حقوق 15 ص
296 – نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم   ( کار تحقیقی 1 )     122 ص
297 – نگاهی به وظایف سردفتران 28 ص
298 – وصيت 34 ص
299 – وصيت  و انواع آن 31 ص
300 – وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عين معين  54 ص
301 – وكيل و قاضي 58 ص
302 – پایان نامه عقد و اجاره  117
303 – قاچاق  73
304 – گناه و مجازات 77
305 – پایان نامه نظام کیفری ایران باستان  120
306 – اثبات عصر حرج زوجه  18
307 – تعریف کلاهبرداری  6
308 – پایان نامه جزای اسلامی  80
309 – حقوق خانواده  49
310 – خیار  51
311 – دیه  79
312 – راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز  15
313 – پایان نامه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت  70
314 – پایان نامه سند  84
315 – عقد  15
316 – عقد و اجاره  23
317 – پایان نامه فسخ نکاح  83
318 – قاچاق  10
319 – قانون کار 29
320 – کلیات حقوق  57
321 – ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد  42
322 – مبنا و هدف حقوق  22
323 – معافیت از مجازات  84
324 – پایان نامه  معامله  51
325 – مهریه  49
326 – قانون ضمانت تعهدات  24
327 – پایان نامه قرار بازداشت موقت  138
328 – سیا و جعل اسناد   14
329 – بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري  اطلاعاتي با مطالعه موردي ايـران1370-1384      80
330 – تحقیق جامع حقوقی  80
331 – تحقیق حقوقی کامل   50
332 – ترور و تر وريسم  30
333 – علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن    30
334 – (قاچاق و عناصر آن)  کار تحقیقی  75
335 – اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف   62
336 – پی جویی انتظامی جرائم    40
337 – تعريف فرار  74
338 – تعلیق اجرای مجازات  32
339 – تعلیق اجرای مجازات   32
340 – جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی  140
341 – جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف  کار تحقیق 1   90
342 – جنسيت و نابرابري جنسيتي  22
343 – حقوق  80
344 – حقوق بین الملل جوانان   18
345 – حقوق خانواده  50
346 – خود کشی  25
347 – دیه  80
348 – دیه  کار تحقیقیی 1     80
349 – سند و اقسام آن  83
350 – شناخت جرم يا انحرافات و علل بوجود آورنده آن  37
351 – عدالت   50
352 – قاچاق و عناصر آن  کار تحقیقی 1
353 – قانون كار
354 – كنفرانس ملي قانونگذاران سياسي   33
355 – کار تحقیق حقوق   100
356 – کار تحقیقی   آئین دادرسی اطفال   100
357 – ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد  42
358 – محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر  118
359 – مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون  18
360 – مصادره اموال غير منقول  112
361 – مضاربه  64
362 – مضاربه  74
363 – مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی  57
364 – حقوق
365 – حقوق اساسي
366 – حقوق بشر
367 – حقوق بين الملل
368 – حقوقي
369 – آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور
370 – احاله در حقوق بين الملل
371 – اركان جرم كلاهبرداري
372 – استقلال قضات
373 – اصل 44
374 – اصول استرداد مجرمين
375 – اقامه
376 – اكراه در عقود
377 – اكراه و اجبار در حقوق
378 – بررسي مسأله حضانت اطفال
379 – برسي سقط جنين
380 – بيع زماني
381 – جرائم خاص عليه بورس
382 – پايان نامه حقوق
383 – پايان نامه حقوق  ( آدم ربائي )
384 – جرم مستمر و جرم آني
385 – پرونده هاي كارآموزي
386 – تابعيت
387 – تابعيت ايراني
388 – تصرف عدواني
389 – تعريف سند
390 – جايگاه عفاف در قوانين
391 – جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي
392 – جرائم عليه اشخاص
393 – جرائم عليه اموال و امنيت
394 – جرائم مطبوعاتي
395 – جرائم مطبوعاتي 1
396 – جرم آدم ربائي
397 – جرم انگاري
398 – جرم چيست؟
399 – جرم قذف در ايران
400 – جرم مستمر و آني
401 – جنايت عليه ميت
402 – حضانت
403 – حق حبس در قاعده اقدام
404 – حق مجلس بر شوراي اسلامي
405 – حقوق بين الملل اسلامي
406 – حقوق بين الملل مدني و سياسي
407 – حقوق پدر و مادر بر فرزندان
408 – حقوق زنان در اسلام
409 – حكم دادگاه
410 – خبرگان در قانون اساسي
411 – خيار شرط
412 – ديوان بين الملل دادگستري
413 – ديوان محاسبات
414 – ديه اعضاي مختلف بدن
415 – رابطة مفهوم گناه و جرم
416 – روش تحقيق در حقوق
417 – ريشه هاي دروني تهمت
418 – زندان هاي ايران
419 – سببيت
420 – سرقت
421 – سرقت مسلحانه
422 – سرقفلي در حقوق
423 – سقوط تعهدات
424 – سن مسئوليت كيفري
425 – شرط نتيجه
426 – صلاحيت دادگاه نظامي
427 – صلاحيت محاكم
428 – طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
429 – طلاق و احكام آن
430 – طلاق و بزهكاري
431 – عدالت
432 – عدالت مردم گر
433 – قانون اساسي
434 – قانون مربوط به حضانت
435 – قانون مطبوعات
436 – قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره
437 – قتل در حكم شبه و ضرب و جرح
438 – قتل عمد در ايران و فرانسه
439 – قتل ناشي از اشتباه
440 – قصاص
441 – قولنامه و مبايعه نامه
442 – كارآموزي حقوق
443 – كيفري اطفال
444 – كيفيت مجلس خبرگان
445 – گران فروشي تعزيرات
446 – گزارش دادگاه
447 – گزارش كارآموزي
448 – معاونت در جرم
449 – معاونت در سرقت
450 – منباع استباط احكام
451 – نظام قضائي آلمان
452 – نگاهي به تاريخچه ثبت
453 – نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت
454 – نگاهي به قانون تغليظ در قتل
455 – وصيت
456 – وصيت نامه
457 – وضعيت اجاره محل كسب
458 – وظايف رئيس جمهور
459 – وقف
460 – وكالت
461 – قاچاق انسان
462 – مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي علمي مشاوره حقوقي 480
463 – بررسي اصل استقلال قضاوت در ايران 86
464 – نقش توبه در سقوط مجازات 80
465 – عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده 10
466 – حق دفاع متهم 55
467 – جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد 90
468 – تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون در ايران 205
469 – اعاده حيثيت 30
470 – نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران 60
471 – بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي 57
472 – تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد 37
473 – اصل عدم مداخله (حقوق بشر) 70
474 – دادگاه جنايي بين المللي 22
475 – دعاوي قولنامه اي 32
476 – تعريف ديه و جبران خسارت در حقوق جزايي ايران 170
477 – مفهوم ديه (قصاص) در اسلام 133
478 – استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 73
479 – سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي ايران 128
480 – رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي ايران 48
481 – قوة قهريه 28
482 – مسئوليت مدني در حقوق ايران 40
483 – بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي 55
484 – آئين دادرسی مدني 2 – 48 ص
485 – اصل44قانون اساسي 55 ص
486 – بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص
487 – بررسي مختصر فقهي و حقوقي پيرامون حق شفعه 20 ص
488 – بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان 20 w
489 – تا ثیر  ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی 90 ص
490 – جایگاه احزاب در تاثیرگذاری برعوامل قدرت دولتی در ایران    14 ص + 13 اسلاید
491 – جزا 2 – بصورت mp3
492 – جزای اختصاصی2 شیخ الاسلام بصورت mp3
493 – جزای اختصاصی 3 شیخ الاسلام بصورت  mp3
494 – جزای عمومی 3 شیخ الاسلام بصورت mp3
495 – حریم خصوصی 230 ص
496 – حریم خصوصی 230 ص
497 – حقوق بشر 35 ص
498 – حقوق بشر 37 ص
499 – حقوق بشر 52 ص
500 – حقوق جزای اختصاصی 1 – دکتر شیخ الاسلام بصورت mp3
501 – رای داوری ونحوه صدور واجرای آن 20 ص
502 – روابط خارجي ايران و آمريكا از سال 1355تا 1357 – 18 ص
503 – رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا 24 ص
504 – رویکرد عقلانی به مداخله های عدالت کیفری 15 ص
505 – شوراهای حل اختلاف 60 ص
506 – علل ناپایداری احزاب سیاسی در کشورهای جهان سوم 18 ص
507 – فدرالیسم 48 ص
508 – کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر 25 ص
509 – کار تحقیقی – مقرات کنوانسیون شیکاگو 110 ص
510 – کارتحقیقی 1 – کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی 55 ص
511 – کارتحقیقی 2 – حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهاي كشتار جمعي 28 ص
512 – کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه  در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری 35 ص
513 – مباني  مشروعيت مطلقه فقيه 40 ص
514 – مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق 20 ص
515 – مفهوم ابرا در حقوق انگلستان 14 ص
516 – ناســيوناليسـم 170 ص
517 – نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)   16 ص
518 – وکیل و موکل در آیین دادرسی مدنی 15 ص
519 – 50 نکته ی اساسی مبارزه ی مصالمت آمیز 95 ص
520 – آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 19801 – 24 ص
521 – آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص
522 – آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده 39 ص
523 – اجراي احكام جزائي 10 ص
524 – اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران  70 ص
525 – اعتبارات اسنادي 43 ص
526 – اقامتگاه در ايران وتطبيق آن با فرانسه 20 ص
527 – اقرار در امور حقوقی 16 ص
528 – اِكْراه  10 ص
529 – اگزیستانسیالیسم  10  ص
530 – امنيت و ناامني سياست جنايي 35 ص
531 – انتخابات مجلس هشتم 21 ص
532 – انعقاد قراردادهاي الكترونيكي 77 ص
533 – اهداف و اصول نظام سياسي 16 ص
534 – بررسی بزه ارتشاء 15 ص
535 – بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري 56 ص
536 – بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم 38 ص
537 – بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب 23ص
538 – بررسي مواضع حكومت خود گردان كردستان عراق نسبت به ايران،تركيه و آمريكا 12 ص
539 – بزه كاري زنان 85 ص
540 – بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص
541 – بزهكاري 30 ص
542 – بزهكاري 45  اسلاید
543 – بزهكاري و احساس امنيت 50 ص
544 – پناهندگی 52 ص
545 – ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص
546 – تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص
547 – تعریف بازنشستگی 37 ص
548 – تعهد به نفع شخص ثالث 28 ص
549 – تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست 45 ص
550 – جامعه شناسي حقوقي  18 ص
551 – جامعه شناسي حقوقي  30 ص
552 – جامعه شناسي حقوقي -جامعه شناسي قضائي و حقوق 32 ص
553 – جامعه شناسي حقوقي-گزارشي مبني بر روش علمي   32 ص
554 – جامعه مدني و جامعه سياسي 115 ص
555 – جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص
556 – جرم سياسي  30 ص
557 – جزاي اسلامي 80 ص
558 – جنايت جنگي 53 ص
559 – جنايت عليه بشريت 53 ص
560 – جهاني شدن 22 ص
561 – حراج 29 ص
562 – حراج 47 ص
563 – حزب 42 ص
564 – حق چيست؟ 32 ص
565 – حق و حقوق بشر 42 ص
566 – حقوق بين الملل 28 ص
567 – حقوق تجارت و حقوق ايران 29 ص
568 – دادگستري 45 ص
569 – ديوان عدالت اداري 64 ص  – پایان نامه حقوق
570 – روابط خارجي ايران از قاجار تا 1320 – 20 ص
571 – روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص
572 – روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي 19 ص
573 – زمينه حقوق جزاي عمومي 25 ص
574 – سوسیالیسم 22 ص
575 – سياست جنايي اسلام 45 ص
576 – شركت ومعاونت درجرم 27 ص
577 – شكل گيري و علل شكست ملي شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم 12 ص
578 – شكنجه 70 ص
579 – شناخت حوق بين الملل 70 ص
580 – شوراي امنيت و امنيت جهاني 64 ص
581 – شهادت در امور معنوي و كيفيري 30 ص
582 – عدم نفع 11 ص
583 – علل شكست اصلاح‌طلبان 20 ص
584 – عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن 32 ص
585 – قانون اساسي  37 ص
586 – قتل غیرعمد 35 ص
587 – قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران 128 ص
588 – کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات 48 ص
589 – کودک آزاری و حمایت های کیفری  60  اسلاید
590 – كلاهبرداري 30 ص
591 – مباحث نظريه پردازان نوسازي ، وابستگي و نظام جهان در بارة دولت و سياست در جهان سوم 31 ص
592 – مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا) 20 ص
593 – مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین 30 ص
594 – مسئوليت مدني 19 ص
595 – مساله نيروي هسته اي ايران 25 ص
596 – مسوليت قراردادي 40 ص
597 – مكاتب سياسي 13 ص
598 – مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد 24 ص
599 – نسل كشي چيست 23 ص
600 – نظريه نهادگرايي نئوليبرال و همكاري هاي بين المللي 36 ص
601 – نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف 24 ص
602 – وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب 25 ص
603 – وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني 36 ص
604 – ارتباط رئيس جمهور 45 ص
605 – ازدواج غير ريشه، مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك 18 ص
606 – انقلاب روسيه 58 ص
607 – انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 95 ص
608 – تحليل دادنامه‌ – خلع يد و مطالبه‌ي اجرت المثل در تقابل الزام به تنظيم سند رسمي 20 ص
609 – تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي 75 ص
610 – جرم عقيم و جرم محال 11 ص
611 – حقوق ثبت اختراع 17 ص
612 – حقوق كودك 137 ص
613 – خروج صغير از حجر 60 ص
614 – شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 130 ص
615 – قانون نحوه محكوميت هاي مالي 175 ص
616 – کارتحقیقی اعتبارات اسنادی 60 ص
617 – کارتحقیقی مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري 100 ص
618 – گزارش کار وکالت 340 ص
619 – گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه 260 ص
620 – گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت ) 520 ص
621 – مطالعه حقوقي – جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم)  70 ص
622 – احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص
623 – ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني 22 ص
624 – از ملي شدن نفت تا كودتا 15 ص
625 – آزادي 18 ص
626 – استراتژي 120 ص
627 – استفتاآت قضايي 250 ص
628 – اسناد تجاري چك جرم و مجازات 25 ص
629 – آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران 32 ص
630 – اشتباه از نظر حقوقي 160 ص
631 – اشتباهات ثبتی 120 ص
632 – آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن 33 ص
633 – آشنايي با قواعد سازمان جهاني تجارت 8 ص
634 – آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری  42 اسلاید
635 – اصلاح سيستم ها و روش ها 13 ص
636 – اصولي از قانون جمهوري ايران 85 ص
637 – اعتصاب كارگري 30 ص
638 – اقسام دعاوی
639 – امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان 65 ص
640 – امنيت ملي 16 ص
641 – امنيت ملي آمريكا 10 ص
642 – انتخابات رياست جمهوري 24 ص
643 – انقلاب فرانسه 10 ص
644 – ايران در حاشية  توسعه نايافتگي و پاسخهاي ايراني 37 ص
645 – ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي 185 ص
646 – برخي مسائل خاورميانه 30 ص
647 – بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام  8 ص
648 – بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص
649 – بررسي جرم سقط جنين 21 ص
650 – بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران 63 ص
651 – بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص
652 – بررسی جرم 10 ص
653 – بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص
654 – برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران 83 ص
655 – بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير 45 ص
656 – بزها رفتار، تنش و مديريت 18 ص
657 – بزهکاری  30 ص
658 – بزهکاری  40 ص
659 – بزهکاری اطفال 14 ص
660 – بيكاري 26 ص
661 – پایان نامه حقوق – بزهکاری اطفال 450 ص
662 – پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري 60 ص
663 – تاثيرات اجتماعي و اقتصادي زلزلة بم 12 ص
664 – تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت 50 ص
665 – تأملي بر جرم زنای به عنف در انگلستان 21 ص
666 – تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان 50 ص
667 – تحقیق حقوق 72 ص
668 – تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص
669 – ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده 30 ص
670 – تساوي حقوق زن و مرد در ايران 25 ص
671 – تشكيلات و مقامات قضايي 42 اسلاید
672 – تصويب نامه هيات وزريران  20 ص
673 – تعريف تصرف عدواني 35 ص
674 – توامند سازي جوانان در علم (شخصيتهاي رياضي و ارتباطات ) 40 ص
675 – توسعه اجتماعي دركشور ايرن 17 ص
676 – جامعه شناسي سياسي 26 ص
677 – جامعه مدني و مشاركت نوجوان  115 ص
678 – جرائم جنسي 50 ص
679 – جرائم عليه تماميت جسماني 70 ص
680 – جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي 45 ,
681 – جنبش دانشجويي1 40 ص
682 – جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت در اجتماع 24 ص
683 – جنگ آمريكا و عراق 15 ص
684 – جنگ ايران و عراق (2)  30 ص
685 – جهاني شدن 28 ص
686 – جهاني شدن  32 ص
687 – جهاني‌شدن و امنيت ملي 14 ص
688 – حق شفعه در حقوق مدني ايران  70 ص
689 – حقوق – اقدامات تامینی و تربیتی 68 ص
690 – حقوق تجارت 153 ص
691 – حقوق زن 14 ص
692 – حقوق زنان 16 ص
693 – حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص
694 – خانواده يك نهاد اجتماعي  45 ص
695 – خدمات اجتماعي 20 ص
696 – خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص
697 – خدمات چيست 23 ص
698 – داور (دادگستر) 105ص
699 – دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري 14 ص
700 – دیه ها 85ص
701 – راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها 95 ص
702 – ربا و شرايط تحقق آن  22 ص
703 – رشوه و ارتشاء 34 ص
704 – رنسانس در اروپا 36 ص
705 – رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوان 6 ص
706 – روابط موجر و مستأجر 108 ص
707 – روش اجراي سازه نگهبان موقت 10 ص
708 – زن 34 ص
709 – زن 40 ص
710 – زن، دين واخلاق 290 ص
711 – زندگي شورايي 27 ص
712 – ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجان 50 ص
713 – ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13 ص
714 – سورئاليسم 13 ص
715 – سياست خارجي 153 ص
716 – شرط 28 ص
717 – شغل 19 ص
718 – شكاف طبقاتي وبي توجهي به مقوله عدالت 34 ص
719 – شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص
720 – ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي  براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور 28 ص
721 – ضمان عاقله 32 ص
722 – عصر اطلاعات 14 ص
723 – عملكرد خانواده  15 ص
724 – فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت 60 ص
725 – فرهنگ و عناصر آن 17 ص
726 – فرهنگها 15 ص
727 – فقر 26 ص
728 – فقر در روستا 28 ص
729 – فقر و تأثير آن در افزايش انحرافات اجتماعي 15 ص
730 – قاعده لاضرر  40 ص
731 – قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص
732 – قانون روابط موجر و مستأجر  85 ص
733 – قدرت و سياست  22 ص
734 – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران 32 ص
735 – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ايران 33 ص
736 – قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست 45 ص
737 – قوانين و مقررات و لزومات آن 19 ص
738 – كار 39 ص
739 – كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص
740 – کارآموزی وکالات 30 ص
741 – کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص
742 – کلاهبرداری 40 ص
743 – كليات تعارض قوانين  92 ص
744 – گزارش دورة كارآموزي وكالت 312 ص
745 – گزارش عملكرد شوراي فناوري اطلاعات 83 ص
746 – گزارشات كارآموزي وكالت 343 ص
747 – گزارشي از نگرانيهاي اروپا در زمينه ناتو تكنولوژيكي  43 ص
748 – گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان 107 ص
749 – گفتگوي تمدنها 10 ص
750 – مؤسسات 25 ص
751 – ماركسيستي 50 ص
752 – مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي 85 ص
753 – مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 800 ص
754 – محمد رضا پهلوي  36 ص
755 – محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت 12 ص
756 – مدرنيسم 27 ص
757 – مراسم و روسوم عيد نوروز 10 ص
758 – مسير شغلي خود را انتخاب كنيد 15 ص
759 – مشروعیت 44 ص
760 – مصونيت پارلماني 122 ص
761 – معاونت در جرم 55 ص
762 – مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق ببين الملل 100 ص
763 – مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان 64 ص
764 – موقعيت نفت و گاز كشور در بازارهاي نفت و گاز جهان 106 ص
765 – نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران  37 ص
766 – نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص
767 – نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني 15 ص
768 – نقش دولتها در نانو تكنولوژي 32 ص
769 – نگاهي به نحوة ارتباط شهرداري قدس با مردم 17 ص
770 – هشت سال دفاع مقدس 14 ص
771 – همزيستي انقلاب و نظام در انقلاب اسلامي  22 ص
772 – هويت ملي و جهاني شدن 45 ص
773 – ارتباط رئيس جمهور 45 ص
774 – ازدواج غير ريشه، مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك 18 ص
775 – انقلاب روسيه 58 ص
776 – انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 95 ص
777 – تحليل دادنامه‌ – خلع يد و مطالبه‌ي اجرت المثل در تقابل الزام به تنظيم سند رسمي 20 ص
778 – تفاوت شركتهاي دولتي و موسسات دولتي 75 ص
779 – جرم عقيم و جرم محال 11 ص
780 – حقوق ثبت اختراع 17 ص
781 – حقوق كودك 137 ص
782 – خروج صغير از حجر 60 ص
783 – شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد 130 ص
784 – قانون نحوه محكوميت هاي مالي 175 ص
785 – کارتحقیقی اعتبارات اسنادی 60 ص
786 – کارتحقیقی مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري 100 ص
787 – گزارش کار وکالت 340 ص
788 – گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه 260 ص
789 – گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت ) 520 ص
790 – مطالعه حقوقي – جرم شناختي تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي (جواز قتل مهدورالدم)  70 ص
791 – احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص
792 – ارزيابي اثرات اجتماعي رسانه هاي متحرك وغني 22 ص
793 – از ملي شدن نفت تا كودتا 15 ص
794 – آزادي 18 ص
795 – استراتژي 120 ص
796 – استفتاآت قضايي 250 ص
797 – اسناد تجاري چك جرم و مجازات 25 ص
798 – آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران 32 ص
799 – اشتباه از نظر حقوقي 160 ص
800 – اشتباهات ثبتی 120 ص
801 – آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن 33 ص
802 – آشنايي با قواعد سازمان جهاني تجارت 8 ص
803 – آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری  42 اسلاید
804 – اصلاح سيستم ها و روش ها 13 ص
805 – اصولي از قانون جمهوري ايران 85 ص
806 – اعتصاب كارگري 30 ص
807 – اقسام دعاوی
808 – امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان 65 ص
809 – امنيت ملي 16 ص
810 – امنيت ملي آمريكا 10 ص
811 – انتخابات رياست جمهوري 24 ص
812 – انقلاب فرانسه 10 ص
813 – ايران در حاشية  توسعه نايافتگي و پاسخهاي ايراني 37 ص
814 – ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي 185 ص
815 – برخي مسائل خاورميانه 30 ص
816 – بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام  8 ص
817 – بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص
818 – بررسي جرم سقط جنين 21 ص
819 – بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايران 63 ص
820 – بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص
821 – بررسی جرم 10 ص
822 – بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص
823 – برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران 83 ص
824 – بزرگترين واقعيت ژتوپلتيكي ايران در قرون اخير 45 ص
825 – بزها رفتار، تنش و مديريت 18 ص
826 – بزهکاری  30 ص
827 – بزهکاری  40 ص
828 – بزهکاری اطفال 14 ص
829 – بيكاري 26 ص
830 – پایان نامه حقوق – بزهکاری اطفال 450 ص
831 – پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري 60 ص
832 – تاثيرات اجتماعي و اقتصادي زلزلة بم 12 ص
833 – تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت 50 ص
834 – تأملي بر جرم زنای به عنف در انگلستان 21 ص
835 – تحقيق در باره بحران اشتغال در افغانستان 50 ص
836 – تحقیق حقوق 72 ص
837 – تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص
838 – ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده 30 ص
839 – تساوي حقوق زن و مرد در ايران 25 ص
840 – تشكيلات و مقامات قضايي 42 اسلاید
841 – تصويب نامه هيات وزريران  20 ص
842 – تعريف تصرف عدواني 35 ص
843 – توامند سازي جوانان در علم (شخصيتهاي رياضي و ارتباطات ) 40 ص
844 – توسعه اجتماعي دركشور ايرن 17 ص
845 – جامعه شناسي سياسي 26 ص
846 – جامعه مدني و مشاركت نوجوان  115 ص
847 – جرائم جنسي 50 ص
848 – جرائم عليه تماميت جسماني 70 ص
849 – جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي 45 ,
850 – جنبش دانشجويي1 40 ص
851 – جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت در اجتماع 24 ص
852 – جنگ آمريكا و عراق 15 ص
853 – جنگ ايران و عراق (2)  30 ص
854 – جهاني شدن 28 ص
855 – جهاني شدن  32 ص
856 – جهاني‌شدن و امنيت ملي 14 ص
857 – حق شفعه در حقوق مدني ايران  70 ص
858 – حقوق – اقدامات تامینی و تربیتی 68 ص
859 – حقوق تجارت 153 ص
860 – حقوق زن 14 ص
861 – حقوق زنان 16 ص
862 – حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص
863 – خانواده يك نهاد اجتماعي  45 ص
864 – خدمات اجتماعي 20 ص
865 – خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص
866 – خدمات چيست 23 ص
867 – داور (دادگستر) 105ص
868 – دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري 14 ص
869 – دیه ها 85ص
870 – راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها 95 ص
871 – ربا و شرايط تحقق آن  22 ص
872 – رشوه و ارتشاء 34 ص
873 – رنسانس در اروپا 36 ص
874 – رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوان 6 ص
875 – روابط موجر و مستأجر 108 ص
876 – روش اجراي سازه نگهبان موقت 10 ص
877 – زن 34 ص
878 – زن 40 ص
879 – زن، دين واخلاق 290 ص
880 – زندگي شورايي 27 ص
881 – ژئوپليتيك مرز ايران وكشور آذربايجان 50 ص
882 – ساختار نظام قدرت منطقه اي در آفريقا 13 ص
883 – سورئاليسم 13 ص
884 – سياست خارجي 153 ص
885 – شرط 28 ص
886 – شغل 19 ص
887 – شكاف طبقاتي وبي توجهي به مقوله عدالت 34 ص
888 – شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص
889 – ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي  براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور 28 ص
890 – ضمان عاقله 32 ص
891 – عصر اطلاعات 14 ص
892 – عملكرد خانواده  15 ص
893 – فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت 60 ص
894 – فرهنگ و عناصر آن 17 ص
895 – فرهنگها 15 ص
896 – فقر 26 ص
897 – فقر در روستا 28 ص
898 – فقر و تأثير آن در افزايش انحرافات اجتماعي 15 ص
899 – قاعده لاضرر  40 ص
900 – قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص
901 – قانون روابط موجر و مستأجر  85 ص
902 – قدرت و سياست  22 ص
903 – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران 32 ص
904 – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ايران 33 ص
905 – قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست 45 ص
906 – قوانين و مقررات و لزومات آن 19 ص
907 – كار 39 ص
908 – كار تحقيقي كارآموزي وكالت معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل 68 ص
909 – کارآموزی وکالات 30 ص
910 – کارتحقیقی قبض در قرض 100 ص
911 – کلاهبرداری 40 ص
912 – كليات تعارض قوانين  92 ص
913 – گزارش دورة كارآموزي وكالت 312 ص
914 – گزارش عملكرد شوراي فناوري اطلاعات 83 ص
915 – گزارشات كارآموزي وكالت 343 ص
916 – گزارشي از نگرانيهاي اروپا در زمينه ناتو تكنولوژيكي  43 ص
917 – گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان 107 ص
918 – گفتگوي تمدنها 10 ص
919 – مؤسسات 25 ص
920 – ماركسيستي 50 ص
921 – مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي 85 ص
922 – مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت 800 ص
923 – محمد رضا پهلوي  36 ص
924 – محمد مصدق و ملي شدن صنعت نفت 12 ص
925 – مدرنيسم 27 ص
926 – مراسم و روسوم عيد نوروز 10 ص
927 – مسير شغلي خود را انتخاب كنيد 15 ص
928 – مشروعیت 44 ص
929 – مصونيت پارلماني 122 ص
930 – معاونت در جرم 55 ص
931 – مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق ببين الملل 100 ص
932 – مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان 64 ص
933 – موقعيت نفت و گاز كشور در بازارهاي نفت و گاز جهان 106 ص
934 – نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران  37 ص
935 – نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص
936 – نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني 15 ص
937 – نقش دولتها در نانو تكنولوژي 32 ص
938 – نگاهي به نحوة ارتباط شهرداري قدس با مردم 17 ص
939 – هشت سال دفاع مقدس 14 ص
940 – همزيستي انقلاب و نظام در انقلاب اسلامي  22 ص
941 – هويت ملي و جهاني شدن 45 ص
942 – وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب 25 ص
943 – وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني 36 ص
944 – نكاح با غير مسلمان  33
945 – نقش دولت  در تجارت  15
946 – نفقه  18
947 – مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی  10
948 – مفهوم ضمان درك  13
949 – معزل حقوق بشر  39
950 – معاهده 18
951 – مسئوليت جزايي اطفال  45
952 – مردم سالاري  23
953 – مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی  از آغاز تا پایان سال 1378  17
954 – مجله های حقوقی  14
955 – متن کامل قانون جدید چک  49
956 – مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان  22
957 – مبارزه به مواد مخدر  60
958 – مباحث در رابطه با اتانازی  46
959 – لایحه اصلاح قانون تجارت – فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها  213
960 – كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها  11
961 – كاربري فضاي تفريحي و باز  26
962 – قوه قضائيه  40
963 – قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین  29
964 – قتل عمدي  26
965 – قانون ديوان عدالت اداري  12
966 – قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است  20
967 – قانون تجارت  76
968 – قانون اساسی ایالات متحده امریکا  20
969 – قانون اساسی  35
970 – قاعده نفی سبيل  16
971 – قاعده غرور  22
972 – قاچاق و عوامل موثر در آن  17
973 – فقه زنان و مسئله برابری  11
974 – فقر، طلاق  23
975 – فرق ميان ازدواج دائم و موقت  67
976 – فرزند کشی و همسر کشی  95
977 – عقد ضمان  58
978 – عقد ضمان  43
979 – طلاق   20
980 – ضمان در حقوق ایران 35
981 – سرقفلي وقوانين حاكم بر آن  13
982 – سبك شناسي كشف المحجوب  16
983 – روابط زناشويي  36
984 – ربا در حقوق جرایی ایران  37
985 – دیوان داوری بین المللی  17
986 – دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران 11
987 – حقوق و قوانین شهری  23
988 – حقوق شهروندی در جهان امروز  29
989 – حقوق شهروندي  13
990 – حقوق خانواده  24
991 – حقوق چيست ؟  18
992 – حقوق تجارت  15
993 – حقوق پزشکی مالیات پزشکان  14
994 – حقوق بشر   39
995 – حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور  35
996 – حذف دادسرا و تبعات آن  11
997 – چک  16
998 – جعل اسکناس 39
999 – جزای فروش مال غیر  13
1000 – جرم شناسي   19
1001 – جرم شناسي  22
1002 – جرم  92
1003 – جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌  18
1004 – جامعة مدني  19
1005 – ثبت املاک واسناد  37
1006 – تناسب بين حق و تکليف  20
1007 – تعریف تفکیک  16
1008 – تعريف آدم ربايي  44
1009 – تعداد شهود در دعاوی  12
1010 – بیکاری  43
1011 – بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها  5
1012 – بررسى فقهى شهادت زن در اسلام  24
1013 – بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری  19
1014 – بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع  26
1015 – بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبه 20
1016 – ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی   15
1017 – انواع اسلامی عقود  19
1018 – انتخاب شهردار  14
1019 – امنیت  16
1020 – اصول  37
1021 – ازدواج و تابعیت زن ایرانی  30
1022 – ازدواج موقت  32
1023 – ازدواج  28
1024 – ارتشاء  29
1025 – آئين نامه تعرفه حق الوکاله  13
1026 – عقد ضمان  43
1027 – سرقت با پاورپوینت 43
1028 – آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي   18
1029 – اجراى احكام و اصول سياسى اسلام  31
1030 – اشخاص حقوقى  9
1031 – اشخاص حقیقی  18
1032 – اصول مجلس شوراى اسلامى  12
1033 – اهليت  8
1034 – اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران  43
1035 – ایین دادرسی کیفری 1 73
1036 – برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي  16
1037 – بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا  15
1038 – بررسی حقوق زن در اسلام    36
1039 – پزشکی قانونی  31
1040 – تعادل قوا سه گانه  12
1041 – جرایم سازمان یافته  6
1042 – جزوه حقوق تجارت  22
1043 – چک  10
1044 – چک ، سفته و ظهر نویسی    30
1045 – حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی  13
1046 – حقوق زن و مرد در جامعه  19
1047 – حقوق عمومی و حقوق خصوصی  6
1048 – حقوق مدنی – کامل  128
1049 – حقوق و تكاليف جهانگردان در ایران  11
1050 – سازمان قضایی   45
1051 – سببهای تشدید مجازات  10
1052 – سفته 11
1053 – سير تحول تاريخچه زندانها  6
1054 – شرايط اساسي قرارادادها  20
1055 – شهر سازی و حقوق شهروندی    30
1056 – طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده    11
1057 – ظهر نويسي مقررات و انواع آن  65
1058 – فراخوان عفو بين الملل به دولت ها   8
1059 – قانون  مدنی  38
1060 – قانون اساسی افغانستان  55
1061 – قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان  20
1062 – قضاوت د ر اسلام  13
1063 – قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157
1064 – قوه قضاییه در یک نگاه  10
1065 – ماهيت حقوقي خسارت  29
1066 – مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني  9
1067 – مفهوم عدالت در حقوق    26
1068 – ممنوعیت حجاب در فرانسه  12
1069 – مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی
1070 – قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي 23ص
1071 – بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل
1072 – کیفیت ادراک وجود پارمیندس و هراکلتیوس  225
1073 –  وظایف دال و معیار های گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه  135
1074 –  ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار  جدید غرب  110
1075 –  شناخت اسلام از دیدگاه مطهری  32
1076 –  تعریف جامع از تمثیل و بین تمثیل  100
1077 –  مفهوم استحصاب در فقه  22
1078 –  ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران  98
1079 –  مبحث مشتق ( اصول فقه 1)  90
1080 – بررسي برخي آراء مفسرين شيعه و سني در مورد سوره مباركه غاشيه 120
1081 – بررسي آيات وارده در شان حضرت امير(ع) از ديدگاه مفسران شيعه و سني 124
1082 – قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه (از ديدگاه آيت الله مصباح نبردي) 69
1083 – قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه (از ديدگاه امام خميني (ره)) 61
1084 – قلمرو و اختيارات ولي فقيه از دديگاه فقهاي شيعه 60
1085 – حقوق اشتغال زنان درنظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 270
1086 – حقوق بازرگاني 52
1087 – گزارش كارآموزي (اداره حقوقي شهرداري) 24
1088 – جرائم كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 21
1089 – حقوق كودك در قرآن و سنت  193
1090 – مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي  160
1091 – حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني 80
1092 – تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن (حقوقي) 80
1093 – جايگاه و ضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني 200
1094 – تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع)  (كارآموزي وكالت) 63
1095 – بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران و به طور عام 55
1096 – بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه‌ها و وتو‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود 170
1097 – مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي 175
1098 – حقوق كودك در قرآن وسنت  195
1099 – شروط نامشروع در قراردادها 95
1100 – حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني 80
1101 – اشتباه و بطال قراردادها 95
1102 – ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري 135
1103 – بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوص  86
1104 – مصاديق فعاليت‌هاي وكيل در ارائه ارجح‌ترين روش حل مصالحه 75
1105 – نقد و بررسي موادي از پيش نويس لايحه آئين قانون دادرسي كيفري 51
1106 – نظريه اشتباه در حقوق مدني 110
1107 – انتقال عين مستأجر در حقوق ايران (در اجاره ابنيه) 66
1108 – حسن نيت در مباحث حقوقي 34
1109 – شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران 60
1110 – رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفت 144
1111 – سازمان بين‌المللي كار- دستورالعمل مبارزه برعيله چالش‌هاي ارتقاي شغلي جوانان 190
1112 – سازمان تجارت جهاني و بررسي موانع عضويت ايران با سازمان تجارت جهاني (رشته مديريت – حقوق تجارت) 18
1113 – مرور زمان در حقوق جزاء 57
1114 – سير مراحل تصويب مستشيات و اراضي ملي 125
1115 – ثبت شركتهاي تجاري و موسسات غير بازرگاني 20
1116 – كاربرد سلاحهاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل 160
1117 – تلقيح مصنوعي و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصي)  115
1118 – كنواكسيون حقوق زنان و بررسي تضيع حقوق زنان و راهكارهاي رفع آن 180
1119 – تلقيح مصنوعي و اجاره رحم از نظر حقوقي  115
1120 – جايگاه و ضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني 201
1121 – اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 253
1122 – شروط ضمن عقد  47
1123 – منابع حقوق اساسي  27
1124 – وكالت 47
1125 – خشونت عليه زنان در ايران (دو ستونه) 39
1126 – هيأت منصفه 171
1127 – اقسام آسيب هاي سازمان هاي اطلاعاتي  15
1128 – تحقيقي در نقصان پژوهشهاي آسيب شناختي امنيتي 15
1129 – اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا 69
1130 – حفاظت اماكن و تاسيسات ناجا 26
1131 – عوامل مؤثر برسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلام گراي تركيه در قبال دولت جديد عراق 224
1132 – بررسي تطبيقي ساختار مطالب نشريه هاي ايران و امريكا درباره وقايع عراق (تحليل محتواي كيهان، شرق، تايم و نيوزويك) 145
1133 – حادثه دلخراش 11 سپتامبر  (15ص) 15
1134 – راه كارهاي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا 22
1135 – فلسطين و منطقه خاورميانه 27
1136 – نقش زيردريايي هاي ايران در امنيت خليج فارس و درياي عمان 90
1137 – عوامل شكست اوپك 21
1138 – اوپك 100
1139 – موانع ساختاري توسعه سياسي در عربستان سعودي  42
1140 – موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران 60
1141 – تأثير نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگي رژيم صدام 35
1142 – آمريكا و خيزش اسلامي مردم ايران 23
1143 – اكو (ECO) و تحولات آن  128
1144 – جاسوسي شبكه‌اي 20
1145 – سياست نه شرقي، نه غربي، و حمايت از ملل مستضعف و جنبش‌هاي آزادي بخش (رشته علوم سياسي) 38
1146 – بررسي سياسي منطقه جنوب آسيا (رشته علوم سياسي) 63
1147 – تأثير توسعه سياسي در ايران (رشته سياست) 139
1148 – انديشه سياسي هانر 21
1149 – نقش مطبوعات در توسعه سياسي 42
1150 – طرحي‌نوين در ساخت اسكله‌هاي شناور 65
1151 – طرح خاورميانه بزرگ و نخبه‌سازي 47
1152 – اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها (علوم سياسي- رشته روابط بين‌المللي) 12
1153 – منطقه جنوب آسيا (رشته علوم سياسي) 52
1154 – مشاركت سياسي در جهان سوم 21
1155 – امنيت در شبكه هاي محلي و بي سيم (كارداني نرم افزار) 19
1156 – سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعه X فرودگاه 110
1157 – سياسي  240
1158 – اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا (علوم سياسي) 71
1159 – سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B) 36
1160 – مدل Energy – Efficient مبني برتراكم داده‌ها براي شبكه‌هاي سنسور بي‌سيم 32
1161 – تغيير ساختار سازمان ملل متحد 352
1162 – ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو 97
1163 – بررسي روابط دوجانبه ايران و پاكستان (2005-1739) 110
1164 – شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير – RFID 30
1165 – بررسي پروفيل‌هاي قائم سرعت صوت و تشكيل كانال صوتي در منطقه خليج فارس 22