تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » لیست » لیست عناوین شیمی و مهندسی شیمی
لیست عناوین شیمی و مهندسی شیمی

لیست عناوین شیمی و مهندسی شیمی

۱ – آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم افزاری گوناگون ۱۰۰ ص
۲ – آتشفشان ۲۹ ص
۳ – اتمسفر ۳۵ ص
۴ – الگوریتم اجتماع مورچه ۱۲ ص
۵ – آمبولی ریوی ۱۵ ص
۶ – انتخاب منفی در Tسل ها ۱۱ ص
۷ – انرژی هسته ای  ۲۱ ص
۸ – اهمیت آب ۳۸ ص
۹ – ایزوتوپ ها ۲۲ ص
۱۰ – ایزوتوپ ها ۱۹ ص
۱۱ – بازیافت پلاستیک و گردش آن ۱۹ ص
۱۲ – بازیافت چیست ؟ ۴۱ ص
۱۳ – بافت سلولها ۱۰ ص
۱۴ – باکتری ها  ۵۵ ص
۱۵ – ببر ،پلنگ،شیر ۱۳ ص
۱۶ – بررسی و مدلسازی پدیده مخروطی شدن آب ۱۲ ص
۱۷ – بنزین ۴۷ ص
۱۸ – بیماری های ژنتیکی ۸۲ ص
۱۹ – پایش و اقسام آن ۲۶ ص
۲۰ – پدافند در مقابل حملات ویژه  ۱۳ ص
۲۱ – پدر درخت‌سانها در فکر مهار مولکولهایش    ۴۷ ص
۲۲ – پستانداران ۱۰ ص
۲۳ – تاریخچه نفت ۱۴ ص
۲۴ – تاریخچه استخراج نفت ۲۶ ص
۲۵ – تاریخچه نفت ۲۵ ص
۲۶ – ترافیک ۱۴ ص
۲۷ – ترکیبات فلزی فسفرها ۲۵ ص
۲۸ – تصفیه هوای آلوده ۱۱۶ ص
۲۹ – جوندگان ۱۰ ص
۳۰ – چالشهای تحقیقات کشور در زمینه فناوری جداسازی غشایی گازها ۱۸ ص
۳۱ – حیاط وحش بختگان ۵۴ ص
۳۲ – خاویار ۵۸ ص
۳۳ – رفتار طبیعی مورچه ۱۷ ص
۳۴ – زباله های شهر ما چه می شود  ؟ ۱۰ ص
۳۵ – ساختار اتمی جامدات ۲۰ ص
۳۶ – ساختار کپسید ۱۷ ص
۳۷ – سیالون ۱۱۸ ص
۳۸ – شبیه سازی با دز مشخص شده در تیتانیوم  ۱۸ ص
۳۹ – شیمیدانان‌ و علمشان‌ ۶۲ ص
۴۰ – شیمی نفت ۱۲ ص
۴۱ – کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن  ۸۱ ص
۴۲ – کهکشان ۷۵ ص
۴۳ – گزارش تحلیلی صنعت پتروشیمی درجهان و ایران ۱۷ ص
۴۴ – لزوم امر مدیریت در زیستگاههای حیات وحش ۲۳ ص
۴۵ – متن با ترجمه آواز نهنگ ها ۱۰ ص
۴۶ – مراحل کار در برج تقطیر سینی دار ۴۳ ص
۴۷ – منابع آلاینده  ۳۵ ص
۴۸ – نفت ۸ ص
۴۹ – نقد و بررسی مشکلات محیط‌زیست پتروشیمی کشور (جمع‌بندی دیدگاه‌ ۱۶ ص
۵۰ – نمایش نشیت زمین در اثر استخراج  مواد نفتی ۸ ص
۵۱ – هیدروژن ۱۴ ص
۵۲ – ویژگی های آب  ۷
۵۳ – واکنش شیمیایی  ۲۰
۵۴ – نظریه برخورد  ۷
۵۵ – نام گذاری ترکیبات آلی  ۹
۵۶ – آشنایی با رشته میکروبیولوژی  ۱۲
۵۷ – مولالیته  ۹
۵۸ – مواد شیمیایی که می خوریم  ۵
۵۹ – منابع آبهای زیر زمینی در جهان  ۲۵
۶۰ – معرفی رشته شیمی  ۱۲
۶۱ – محلول بافر  ۶
۶۲ – مباحثی از شیمی ۲ ۳۲
۶۳ – ماگماتیسم و سنگهای آذرین  ۹
۶۴ – ماده منفجره  ۷
۶۵ – لیپیدها  ۸
۶۶ – گزارش کار شیمی عمومی ۱ ۸
۶۷ – آزمایشات شیمی
۶۸ – کربو هیدرات  ۲۵
۶۹ – فسفر  ۹
۷۰ – کلسیم  ۲۶
۷۱ – طلا  ۲۸
۷۲ – شیمی شیشه  ۱۰
۷۳ – شیمی تجزیه  ۹
۷۴ – شیمی آلی  ۱۱
۷۵ – سریم  ۱۰
۷۶ – رشته شیمی  ۱۹
۷۷ – دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی  ۱۸
۷۸ – چربی های اشباع و غیر اشباع  ۱۰
۷۹ – چربی  ۱۳
۸۰ – ثابت تعادل شیمیایی  ۹
۸۱ – تعریف انفجار  ۶
۸۲ – تعریف امواج اولتراسوند فرا صوت  ۱۸
۸۳ – علت انبساط غیر عادی آب  ۱۰
۸۴ – اتم چیست ؟  ۱۲
۸۵ – تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت – گوگردهای  ۱۰
۸۶ – تاریخ علم شیمی  ۳۹
۸۷ – پیوند شیمیایی  ۷
۸۸ – پیوند شیمیایی و انواع آن  ۲۲
۸۹ – پرتوهای کاتدی  ۸
۹۰ – بیو شیمی  ۲۵
۹۱ – بمب شیمیایی  ۳۲
۹۲ – ایمنی در مقابل مواد شیمیایی  ۷
۹۳ – اورانیوم  ۱۰
۹۴ – انرژی خورشیدی  ۱۳
۹۵ – منابع انرژی تجدید پذیر  ۱۶
۹۶ – الکترو نگاتیو یته  ۱۹
۹۷ – اکسید اسیون  ۱۳
۹۸ – اشعه کاتدی و نظریه اتمی  ۸
۹۹ – اسید های آمینه  ۱۹
۱۰۰ – اسید نوکلئیک  ۱۵
۱۰۱ – اسید  ۱۳
۱۰۲ – اتم  ۲۵
۱۰۳ – آنتالوپی  ۶
۱۰۴ – آماده کردن ترکیب آمیلوز  ۱۵
۱۰۵ – آلودگی محیط زیست  ۱۰
۱۰۶ – آلودگی آب  ۱۴
۱۰۷ – آب سنگین  ۱۵
۱۰۸ – هوا سنج  ۱۴
۱۰۹ – روبیدیم  ۹
۱۱۰ – توصیه های آشکار سازه های نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی  ۹
۱۱۱ – موازنه واکنش شیمیایی به روش وارسی  ۷
۱۱۲ – اطلاعات اولیه فولاد  ۱۲
۱۱۳ – شیمی آلی  ۲۰
۱۱۴ – منگنز  ۱۱
۱۱۵ – پلاستیک ها  ۲۱
۱۱۶ – آزمایشگاه شیمی
۱۱۷ – آشنایی با بعضی از کاربردهای انرژی هسته ای  ۳۰
۱۱۸ – آلودگی آب  ۱۵
۱۱۹ – آلودگی صوتی ، غول آرام  ۲۴
۱۲۰ – آلودگی هوا ۱۳
۱۲۱ – اکسیژن  ۵
۱۲۲ – پایان نامه مهندسی شیمی گاز  ۲۶
۱۲۳ – پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps   ۷
۱۲۴ – ثابت تعادل شیمیایی    ۹
۱۲۵ – درباره ی جدول تناوبی  ۱۰
۱۲۶ – روش نامگذاری و فرمول نویسی ترکیبات دوتایی      ۸
۱۲۷ – شیمی و نانو تکنولوژی  ۲۲
۱۲۸ – طیف سنج جرمی  ۸
۱۲۹ – عناصر شیمیایی  ۱۷۰
۱۳۰ – کبالت و کادیم    ۱۷
۱۳۱ – لایه ی ا وزون چیست  ۱۲
۱۳۲ – محلول بافر  ۵
۱۳۳ – مختصری از نحوه کشف نوترون  ۴
۱۳۴ – مختصری از نحوه کشف نوترون  ۵
۱۳۵ – منابع انرژی تجدید پذیر   ۱۰
۱۳۶ – مولکول  ۵
۱۳۷ – نظریه برخورد   ۷
۱۳۸ – هوای آلوده چیست  ؟  ۱۳
۱۳۹ – آلیاژهای ترکیبی ۱۲
۱۴۰ – هند بوک شیمی  – کتاب  ۱۰۲
۱۴۱ – اسیدها و بازها  ۲۹
۱۴۲ – اسیدها و بازها ۲ ۲۵
۱۴۳ – اسیدهای چرب  ۱۰۴
۱۴۴ – آلیاژهای سرامیکی  ۱۰
۱۴۵ – الیاف پتروشیمی  ۲۷
۱۴۶ – برندگان نوبل شیمی  ۱۳
۱۴۷ – پلی وینیل الکل  ۱۲
۱۴۸ – خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی ۱۳
۱۴۹ – پایان نامه کرد ناسیون شیمی ۱۱۲
۱۵۰ – لیپیدها  ۱۲۸
۱۵۱ – ماده معدنی کلینوپتیلونیت ۶
۱۵۲ – محتوای عنصر کم مقدار در جوجه های عفونی شده  ۸
۱۵۳ – محصولات آلکالین  ۸
۱۵۴ – نفت خام  ۷۳
۱۵۵ – هیدروژن  ۲۳
۱۵۶ – هالوژنها  ۹
۱۵۷ – فلورانداسیون نمک  ۶۱
۱۵۸ – پلیمرهای چند گانه ای   ۸
۱۵۹ – هیدروکسی آپاتیت و شیشه های پایه سیلیکاتی  ۱۶
۱۶۰ – هیدروژن  ۲۸
۱۶۱ – هیدروتهای کربن و ساکاروز در تغذیه انسان  ۵۰
۱۶۲ – ویژگیهای پروکسید ساکن در سازه های پلی آنیلین  ۲۱
۱۶۳ – نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی  ۱۳
۱۶۴ – نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله   ۲۶
۱۶۵ – نفت و تاریخچه صنعت نفت   ۷۲
۱۶۶ – نانوتکنولوژی  ۱۷
۱۶۷ – میزان مصرف شیر   ۱۰۲
۱۶۸ – موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان  ۱۰۶
۱۶۹ – معاونت تضمین مرغوبیت و تستهای میدانی  مدیریت مونتاژ   ۳۷
۱۷۰ – گزارش کارآموزی – واحد اسید استیک    ۳۵
۱۷۱ – گزارش کارآموزی – مجتمع پتروشیمی اراک – آزمایشگاه GC  ۹۶
۱۷۲ – گزارش کارآموزی – رنگ – کارخانه رنگ پودی سمند آرا  ۶۹
۱۷۳ – کلرامفنیکل  ۲۵
۱۷۴ – کاراموزی پتروشیمی – شرح پروسس واحد وینیل استات  ۱۰۸
۱۷۵ – کارآموزی شیمی هپکو  ۷۲
۱۷۶ – کارآموزی – مجتمع پتروشیمی اراک   ۴۱
۱۷۷ – فلرات و خواص آنها  ۲۵
۱۷۸ – غشاء  ۶۴
۱۷۹ – عوامل و نشـانه های فـوران   ۵۱
۱۸۰ – عنصر  ۱۵
۱۸۱ – علم شیمی و کاربرد آن در زندگی  ۳۲
۱۸۲ – عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک  ۶۲
۱۸۳ – شیمی و روش تهیه  ۶۴
۱۸۴ – شیمی و پیوندها   ۱۹
۱۸۵ – شیمی فیزیک – کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی  انرژی جنبشی گازها   ۳۳
۱۸۶ – شیمی در منزل  ۳۹
۱۸۷ – شرکت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالکو )‌ ۲۰۵
۱۸۸ – سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان  ۶۲
۱۸۹ – روشـهای کنتـرل چـاه  ۴۱
۱۹۰ – روشهای رنگ روغن و جلا  ۶۰
۱۹۱ – دستگاه وایستکس سازی  ۱۵
۱۹۲ – درباره نظریه مولکولى تکامل  ۸
۱۹۳ – داروهای ضد درد  ۲۳
۱۹۴ – حبابزدائی از مذاب شیشه  ۳۸
۱۹۵ – جزوه شیمی  ۳۶
۱۹۶ – تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه   ۳۱
۱۹۷ – تولید روغن نباتی  ۵۳
۱۹۸ – تعریف علم شیمی   ۳۴
۱۹۹ – تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی  ۵۵
۲۰۰ – تشریح مسائل مطرح شده در کنفرانس درس تکنولوژی سوخت رسانی   ۴۱
۲۰۱ – تاریخچه صنعت لاستیک  ۱۲۵
۲۰۲ – پلیمر  ۳۱
۲۰۳ – پایان نامه مهندسی شیمی – شبیه سازی رآکتور سنتز متانول  ۷۰
۲۰۴ – پایان نامه فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه  ۱۶۶
۲۰۵ – پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در  خلاء واحد تولید فورفوران    ۵۳
۲۰۶ – پایان نامه ایمنی و ایزو  ۱۱۲
۲۰۷ – پالایشگاه اراک   ۴۹
۲۰۸ – پالایشگاه  ۶۱
۲۰۹ – بیوسنسورها،آبشویه میکروبی و بیوتکنولوژی کنترل آلودگی   ۵۲
۲۱۰ – بررسی فرایند فروشویی میکروبی غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه  ۲۱
۲۱۱ – بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن  ۱۷
۲۱۲ – انواع اسیدها  ۱۷
۲۱۳ – الکتروشیمی  ۸۵
۲۱۴ – اطلاعات عمومی در مورد نفت  ۱۷۵
۲۱۵ – آلوده کننده های فلزی   ۱۷
۲۱۶ – آلودگی  ۶۲
۲۱۷ – آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه   ۱۱۴
۲۱۸ – آزمونهای روغن ۳۰
۲۱۹ – آزمایشها در سینتیک شیمیایی میکروسکوپی   ۲۷
۲۲۰ – نخهای مورد مصرف در تایر (ITRE CORD)  ۱۸۲
۲۲۱ – گزارش کارآموزی – کشف نفت درمنطقه غرب  ۱۱۵
۲۲۲ – گزارش کارآموزی – شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)   ۱۱۰
۲۲۳ – گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان   ۱۷۱
۲۲۴ – گزارش کارآموزی – تصفیه پسابهای صنعتی  ۱۲۵
۲۲۵ – گزارش کارآموزی – پتروشیمی اراک در یک نگاه  ۵۴
۲۲۶ – گزارش کارآموزی – پالایشگاه نفت کرمانشاه   ۵۰
۲۲۷ – گزارش کار آموزی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک  ۸۶
۲۲۸ – گزارش کار آموزی مواد شوینده  ۷۹
۲۲۹ – گزارش کار آموزی – واحد الفین پتروشیمی اراک  ۸۵
۲۳۰ – کرم کارامل  ۶۹
۲۳۱ – تصفیه و تولید پارافین  ۲۰۲
۲۳۲ – تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF  ۱۳۶
۲۳۳ – پایان نامه نانوکاتالیست ۱۲۳
۲۳۴ – پایان نامه کلیات و اجزاء توربین گاز  ۱۷۸
۲۳۵ – پایان نامه طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی  ۹۲
۲۳۶ – پایان نامه شیمی داروئی  ۱۳۸
۲۳۷ – پایان نامه تهیه گوگرد پلیمری بعنوان عامل اصلی پخت در ساخت مصنوعات پلیمری  ۱۳۴
۲۳۸ – پایان نامه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن  ۶۴
۲۳۹ – پایان نامه پتروشیمی  ۱۳۶
۲۴۰ – پایان نامه بررسی مختضات ومشخصاتEPDM  ۱۰۲
۲۴۱ – پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری  ۲۱۰
۲۴۲ – پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال  ۱۳۰
۲۴۳ – پایان نامه الکیـلتهـا مکملهـای پـاک بـرای بنـزیـن  ۸۸
۲۴۴ – پایان نامه  نحوه تشکیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف کردن آن   ۱۲۸
۲۴۵ – اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب  ۹۱
۲۴۶ – هواشناسی و کشاورزی و توسعه پایدار  ۱۹
۲۴۷ – هواشناسی و آلودگی هوا  ۲۹
۲۴۸ – نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی   ۷۴
۲۴۹ – موش  ۱۵
۲۵۰ – مورچگان  ۱۰
۲۵۱ – موتاسیون  ۸۰
۲۵۲ – ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری  ۴۲
۲۵۳ – مکانیزم  ۳۳
۲۵۴ – مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی روستای باغ برج بافت  ۱۰
۲۵۵ – مقایسه عملکرد لاین پیشرفته گندم آبی M-79-6 با شاهد مرودشت در شرایط زارعین مناطق معتدل استان کرمانشاه  ۱۷
۲۵۶ – مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری  ۱۵
۲۵۷ – معرفی امنیت  زیستی بعنوان روشی برای کاهش بیماریهای عفونی  ۱۳۴
۲۵۸ – مرغداری   ۶۴
۲۵۹ – مرتع داری Range Managment  ۴۹
۲۶۰ – مخازن آب  ۱۰
۲۶۱ – متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان  ۱۳
۲۶۲ – گیاهان دارویی  ۱۰۴
۲۶۳ – گیاه شناسی  ۱۳
۲۶۴ – گوساله  ۱۴
۲۶۵ – گندم  ۶۹
۲۶۶ – گلکاری ۸۴
۲۶۷ – گل رس  ۴۶
۲۶۸ – گربه  ۴۷
۲۶۹ – کوددهی  ۱۲
۲۷۰ – کانیها  ۲۷
۲۷۱ – کاجهای مناسب جهت (گزارش کارآموزی) ۲۴
۲۷۲ – کاهش زلزله در مدارس  ۴۵
۲۷۳ – فلفل سیاه  ۸
۲۷۴ – فضا و شگفتی هایش  ۲۸
۲۷۵ – فسیلها  ۵۵
۲۷۶ – علل زمین لرزه   ۱۶
۲۷۷ – عجایب هفتگانه  ۹۳
۲۷۸ – طرح احداث نهالستان در سطح ۵۳ هکتار  ۱۴
۲۷۹ – شینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران  ۱۷
۲۸۰ – شکاف حقه گل  ۱۶
۲۸۱ – سنگهای رسوبی  ۲۲
۲۸۲ – سنگدانه ها  ۲۳
۲۸۳ – سدها واثرات تخریبی آن برروی محیط زیست و انسان  ۵۲
۲۸۴ – ساختار وترکیب سنگهای آسمانی   ۲۱
۲۸۵ – زیست شناسی اکوتکنولوژی  ۳۶
۲۸۶ – زمین لرزه ها   ۱۸
۲۸۷ – زمین شناسی   ۱۸
۲۸۸ – زمین  ۳۴
۲۸۹ – زلزله  ۱۷
۲۹۰ – زلزله ۱۷ آگوست در ترکیه  ۳۲
۲۹۱ – زعفران  ۶۰
۲۹۲ – روشهای نگهداری گوشت بدون خنک سازی  ۲۰
۲۹۳ – روش تحقیق تحولات زیست محیطی  ۳۹
۲۹۴ – خزه ها  ۱۳
۲۹۵ – حشرات  ۱۱۱
۲۹۶ – تولیدانرژی از توده حیاتی  ۸۰
۲۹۷ – تنش شوری در گیاهان   ۷۳
۲۹۸ – تکمیل کارندههای خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه ها  ۲۲
۲۹۹ – تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا  ۲۲
۳۰۰ – تغییرات در ویژگی های مورفولوژیکی  ۲۰
۳۰۱ – تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها   ۳۲
۳۰۲ – تعیین چگونگی و کیفیت زلزله  ۳۲
۳۰۳ – تعریف بیو تکنولوژی و کاربردهای آن در کشاورزی  ۱۳
۳۰۴ – تعریف اکوتوریسم  ۲۳
۳۰۵ – پروژه کار آفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا   ۵۸
۳۰۶ – پرورش قارچ روی سوبستر استریل شده  ۲۴
۳۰۷ – پایان نامه تحولات زیستی محیطی  ۹۳
۳۰۸ – بوم شناسی  ۱۶
۳۰۹ – بسته بندی ماهی و فرآورده‌های دریایی با آتمسفر تغییر یافته  ۱۸
۳۱۰ – بزها رفتار، تنش و مدیریت  ۱۸
۳۱۱ – بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها  ۱۹
۳۱۲ – بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیک برای شبیه سازی اکیب زمین لرزه  ۱۴
۳۱۳ – بر یکی از عناصر خاک  ۸
۳۱۴ – ایمنی و بهداشت محیط کار  ۹۰
۳۱۵ – ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج  ۳۲
۳۱۶ – انرژی هسته‌ای  ۱۲
۳۱۷ – اکوتکنولوژی  ۴۱
۳۱۸ – استفاده از پلیمر فرا جاذب آبPR 3005 A  جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک  ۲۰
۳۱۹ – ارکیده  ۲۱
۳۲۰ – احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع   ۱۱
۳۲۱ – آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده  ۱۶
۳۲۲ – (گزارش کار آموزی) سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان  ۲۳
۳۲۳ – پایان نامه بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج ‎(Oryza satival L.)  ۵۶
۳۲۴ – اصول مدیریت و پرورش شترمرغ  ۴۶
۳۲۵ – (پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت رو  ۱۸۴
۳۲۶ – آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی ۱۵
۳۲۷ – آزمایشگاه عملیات حرارتی ۲۰
۳۲۸ – آزمایشگاه مقاومت مصالح  ۳۶
۳۲۹ – آلکالوئیدها    ۶۰
۳۳۰ – شیمی  ۲۶
۳۳۱ – آناتومی   ۳۸
۳۳۲ – اندازه گیری خصوصیات جریان گدازه   ۲۰
۳۳۳ – بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مالیات بنزین در مسا ئل مختلف از جمله مهار آلودگی هوا   ۱۳
۳۳۴ – جمعیت، منابع و آلودگی  ۱۶
۳۳۵ – حشرات   ۵۲
۳۳۶ – رشته زیست شناسی سلولی مولکولی  ۱۵
۳۳۷ – سیستم برنامه ریزی LCA  ۱۳
۳۳۸ – طرح ریزی علم وراثت توسط مندل   ۱۰
۳۳۹ – محیط زیست بحران در راه است    ۲۵
۳۴۰ – میوز   ۵۰
۳۴۱ – نقش  expansin  ، پروتئین سست کننده دیواره گیاهی  ۱۶
۳۴۲ – اتانول
۳۴۳ – اتیلن
۳۴۴ – اثر گلخانه ای
۳۴۵ – اسید
۳۴۶ – اکسیژن
۳۴۷ – اکسیم
۳۴۸ – الکل
۳۴۹ – پلی پروپیلن
۳۵۰ – پلیمرها
۳۵۱ – پیوند کوالانسی
۳۵۲ – پیوند هیدروژنی
۳۵۳ – تبخیر کننده ها
۳۵۴ – تحقیق شیمی
۳۵۵ – ترکیبات شیمیایی
۳۵۶ – ترکیبات عالی
۳۵۷ – ترکیبات یونی
۳۵۸ – ترمودینامیک تشکیل ذرات
۳۵۹ – تست شیمی ۲
۳۶۰ – تنگستن
۳۶۱ – تهیه اسید بوریک از بوراکس
۳۶۲ – جداسازی مولیبدینت از کنسانتره سرچشمه کرمان
۳۶۳ – جدول تناوبی
۳۶۴ – رایوایزوتوپ
۳۶۵ – سنتز
۳۶۶ – سیستم تبلور
۳۶۷ – سینتیک شیمیایی
۳۶۸ – شیمی
۳۶۹ – شیمی آلی
۳۷۰ – شیمی آلی بخشی از دانش شیمی است
۳۷۱ – شیمی
۳۷۲ – شیمی فیزیک
۳۷۳ – شیمی معدنی
۳۷۴ – شیمیدان های تاریخ
۳۷۵ – عناصر کمیاب
۳۷۶ – فهرست کربن
۳۷۷ – کربن
۳۷۸ – کربن رادیواکتیو حسب سن سنگ
۳۷۹ – کلوتید
۳۸۰ – گوگرد
۳۸۱ – مباحث شیمی
۳۸۲ – محلول
۳۸۳ – محلول شیمیایی
۳۸۴ – معنی جایگزینی کربن
۳۸۵ – مندلیف
۳۸۶ – مواد شیمیایی تجدید پذیر و تجدیدناپذیر
۳۸۷ – نیتروژن
۳۸۸ – واکنش های رسوبی
۳۸۹ – وسایل آزمایشگاه شیمی
۳۹۰ – هالوژن
۳۹۱ – هالوژن شیمی
۳۹۲ – هالوژن ها و فلزات
۳۹۳ – هلیم چیست؟
۳۹۴ –  کاربرد کاتالیز گرهای منیزیم برمید و منیزیم  برمید آبدار در سنتز β – استامیدوکتون ها به صورت تک ظرف ۹۰
۳۹۵ – اثر اتیلن تتراسین(Trien ) روی فلوتاسیون یون Ni2+Cu2+ ۱۴
۳۹۶ –   علم شیمی  ۲۵
۳۹۷ – ترکیب های شیمیایی  ۱۹
۳۹۸ –  ساخت محلولهای مختلف  ۴۷
۳۹۹ –  مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه ،دو، یک و صفر بعدی  ۳۰
۴۰۰ –  واکنش هیدروژن اسیدها  با استرهای استیلنی در حضور هسته دوست های فسفر دار  ۲۷
۴۰۱ –  تخمین توابع ترمودینامیکی محلول های مائی ( نظری – تجربی)  ۲۲
۴۰۲ –  بعضی از اصطلاحات در علم شیمی  ۱۸
۴۰۳ –  بررسی اثر   حلال ها و کاتالیزورهای اسیدی مختلف بر واکنش تراکمی –N آمینورودانین با آلدهیدهای آروماتیک  ۷۵
۴۰۴ – اکسایش کننده ها و عملکرد آنها  ۳۶
۴۰۵ –  طیف سنجی نشری قوس و جرقه  ۳۳
۴۰۶ –  فرآیند نانو پودرهای آلومینا و زیرکونیا و به هم فشردن آنها  ۲۰
۴۰۷ –  کاربرد کاتالیزور متخلخل در صنایع شیمیایی  ۲۵
۴۰۸ – همه چیز در باره آب  ۴۹
۴۰۹ – نیروگاههای هسته ای در جهان  ۱۰
۴۱۰ – نقش دی اکسید کربن در فتوسنتز گیاهان خشکی و آبزی  ۱۰
۴۱۱ – مواد شیمیایی  ۲۷
۴۱۲ – مهندسی شیمی نفت  ۲۶
۴۱۳ – منابع گاز  ۱۶
۴۱۴ – مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس  ۲۰
۴۱۵ – مروری بر برخی پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی   ۹۹
۴۱۶ – مرگ ستاره   ۶۱
۴۱۷ – محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن  ۱۱۱
۴۱۸ – مبانی زیست شناسی  ۴۵
۴۱۹ – لیپیتید ها  ۴۱
۴۲۰ – گردش مواد سوختی  ۱۲
۴۲۱ – کودهای شیمیایی  ۲۵
۴۲۲ – کاهش منو اکسید کربن  ۱۳
۴۲۳ – کاربرد کالریمتری در شیمی  ۱۲
۴۲۴ – کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب   ۲۴
۴۲۵ – کاربرد استوکیومتری  ۱۰
۴۲۶ – فولرینها  ۹
۴۲۷ – فتورتروپیسم نورگرایی  ۳۷
۴۲۸ – فتوتروپیسم ریشه چگونگی تاثیر نور و جاذبه بر شکل گیاه  ۱۴
۴۲۹ – علم مواد – رفتار مواد در مقابل نیروهای کششی   ۴۶
۴۳۰ – ظرفیت شش ها  ۴۴
۴۳۱ – صنعت نفت  ۵۴
۴۳۲ – شیمی مواد پاک کننده  ۱۱
۴۳۳ – شیمی در نگاه جهان  ۵۴
۴۳۴ – شیمی آلی  ۴۱
۴۳۵ – شیمی  ۸۰
۴۳۶ – شیمی مولکولی  ۱۷
۴۳۷ – شیمی چوب  ۱۱
۴۳۸ – شیمی آلی چیست  ۱۲
۴۳۹ – شیمی (جدول تناوبی عنصرها)  ۱۶
۴۴۰ – شهادت آب  ۱۰
۴۴۱ – سلاح شیمیایی ط  ۱۱
۴۴۲ – سرب ونحوه جذب و خطرات  ۲۱
۴۴۳ – ستاره های نوترونی  ۳۷
۴۴۴ – رنگ مو  ۲۰
۴۴۵ – رادون  ۱۲
۴۴۶ – دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی   ۱۹
۴۴۷ – خوردگی در حفاظت کاتدی  ۱۹
۴۴۸ – خوردگی در حفاظت آندی  ۱۲
۴۴۹ – خوردگی در چاه های نفت و گاز   ۴۰
۴۵۰ – خواص شیمیایی گیاهان دارویی  ۳۱
۴۵۱ – خط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر  ۲۴
۴۵۲ – خزندگان  ۱۷
۴۵۳ – حفاظت از محیط زیست  ۱۰
۴۵۴ – چگونگی و روش فرایند طراحی و کاربرد آن برای طراحی فرایندهای تولید شیمیایی  ۶۱
۴۵۵ – چگونگی ذخیره کردن مواد شیمیای حساس  ۱۱
۴۵۶ – تهویه مطبوع   ۵۵
۴۵۷ – تکثیر کبک صنعتی  ۱۸
۴۵۸ – تک یاخته‌ها   ۳۳
۴۵۹ – تغذیه دی اکسید کربن  ۴۶
۴۶۰ – تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان  ۳۱
۴۶۱ – تصفیه آبهای صنعتی  ۱۹
۴۶۲ – تصفیه فاضلاب‌ها  ۴۱
۴۶۳ – تشریح قورباغه  ۱۵
۴۶۴ – ترکیبات شیمیایی چای  ۱۲
۴۶۵ – تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی  ۱۳
۴۶۶ – تحریک سیستم های دفاعی گیاه در برابر عوامل بیماریزای گیاهی  ۳۶
۴۶۷ – تاریخچه ای درباره ی افزودنیهای آب گسترده متوسط  ۲۰
۴۶۸ – پوست خزندگان  ۲۱
۴۶۹ – پس‏آبهای صنعتی  ۱۴
۴۷۰ – پایان نامه سوختهای فسیلی  ۷۵
۴۷۱ – بیو شیمی – بخش چربیها  ۳۴
۴۷۲ – بهداشت آب  ۳۴
۴۷۳ – بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی  ۳۶
۴۷۴ – باکتری  ۳۸
۴۷۵ – آوندها  ۱۷
۴۷۶ – آوند چوبی  ۱۹
۴۷۷ – اوزن  ۱۳
۴۷۸ – اورانیوم  ۱۱
۴۷۹ – آهن  ۶۴
۴۸۰ – انکوباتورها  ۳۰
۴۸۱ – انرژی گرمایی درون زمین  ۳۷
۴۸۲ – انرژی خورشیدی  ۳۴
۴۸۳ – انرژی پاک  ۱۷
۴۸۴ – انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن  ۱۱
۴۸۵ – انرژی اتمی  ۲۲
۴۸۶ – انتقال مواد در گیاهان  ۱۶
۴۸۷ – انتقال حرارات  ۲۱
۴۸۸ – آمونیاک  ۴۱
۴۸۹ – املاح معد نی  ۳۰
۴۹۰ – آلودگی محیط زیست  ۲۸

۴۹۱ – آلاینده های میکروبی  ۲۵
۴۹۲ – آلاینده های محیط زیست  ۱۴
۴۹۳ – آلاینده های شیمیایی هوا  ۲۳
۴۹۴ – اکولوژ فیزیولوژیک اپی فیت های آوندی  ۳۴
۴۹۵ – استخراج رنگینه های از برگ  ۲۵
۴۹۶ – آزمایشگاه شیمی عمومی  ۲۴
۴۹۷ – آزمایشگاه شیمی آلی  ۴۸
۴۹۸ – ازمایشگاه اندازه گیری دقیق  ۳۱
۴۹۹ – آرسنیک نحوه جذب و خطرات  ۱۰
۵۰۰ – اثرات مونوکسید و دی اکسید کربن  ۱۲
۵۰۱ – اثر هوای اضافی دراحتراق  ۱۷
۵۰۲ – آبکاری فلزات  ۲۷
۵۰۳ – آب سطحی  ۱۷
۵۰۴ – آب سخت   ۲۳
۵۰۵ – نگهداری شبکه فاضلاب  ۱۹
۵۰۶ – محیط ریست و بهداشت  ۴۵
۵۰۷ – شیمی تجزیه  ۱۸
۵۰۸ – شیمی آلی  ۱۰
۵۰۹ – راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی  ۶۷
۵۱۰ – چای  ۵۹
۵۱۱ – پارامترهای بیو شیمیایی خون ماهی  ۹۹
۵۱۲ – انگل شناسی  ۵۰
۵۱۳ – استفاده مستقیم از آبهای شور  ۳۴
۵۱۴ – طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن برای طبقه بندی ۳۱ ص
۵۱۵ – معدن گچ ساران ۴۳ ص
۵۱۶ – آبهای زیر زمینی ۴۷ ص
۵۱۷ – آلاینده های نیروگاهی و  روشهای کاهش و کنترل آنها ۴۸ ص
۵۱۸ – آلودگی فضا ۶۲ ص
۵۱۹ – اثر گلخانه ای  ۳۱ ص
۵۲۰ – افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک ۶۵ ص
۵۲۱ – بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی  ۱۴ ص
۵۲۲ – پپتید های زیست فعال  ۵۴ اسلاید
۵۲۳ – تاثیرات زمان های پوست کندن عناصر معدنی گزیده مستخرج ۱۵ ص
۵۲۴ – تولید مثل در جانداران ۱۴ ص
۵۲۵ – حرکتهای سلول شناسی در آرابیدوپیس ۱۳ ص
۵۲۶ – زباله های جامد و بازیافت آن ۲۰ ص
۵۲۷ – زمین لرزه ۲۸ ص
۵۲۸ – ساختار برگها ۲۵ ص
۵۲۹ – سلسله تک سلولیها ۶۲ اسلاید
۵۳۰ – سنگ شناسی رسوبی ۲۱ ص
۵۳۱ – سنگ فیروزه ۲۳ ص
۵۳۲ – سنگ‌های  آذرین ۲۴ ص
۵۳۳ – سنگهای دگرگونی ۱۱ اسلاید
۵۳۴ – سنگهای رسوبی ۱۶ اسلاید
۵۳۵ – شوینده‌ها و محیط زیست ۱۲ ص
۵۳۶ – عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست ۱۱۰ ص
۵۳۷ – کلسیت دندان سگی ۷ ص
۵۳۸ – محیط زیست وحفاظت از آن ۲۲ اسلاید
۵۳۹ – مطالعه کربن های توقیف شده در سازمان خاکهای استوایی ۳۷ اسلاید
۵۴۰ – میکروسکوپ ۶ ص
۵۴۱ – میکروفیلتراسیون ۲۸ اسلاید
۵۴۲ – آتشفشانها ۳۰ ص
۵۴۳ – آلودگی هوا آب ۱۵ ص
۵۴۴ – آلودگی هوا آب ۲۰ ص
۵۴۵ – اثر گلخانه ای چیست ۲۵ ص
۵۴۶ – افیولیت ها ۳۸ ص
۵۴۷ – انواع سنگهای آذرین ۳۸ ص
۵۴۸ – انواع فرآیندهای فیزیکی رسوبگذاری ۱۳ ص
۵۴۹ – تخریب خاک ۱۵ ص
۵۵۰ – توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست ۱۷ ص
۵۵۱ – فرسایش و راههای مقابله با آن  ۳۸ ص
۵۵۲ – فیزیولوژی بالینی ۲۵ ص
۵۵۳ – نرمتنان وسخت پوستان ۱۶ ص
۵۵۴ – چهار لایه زمین۲۰ ص
۵۵۵ – کسوف و خسوف ۲۵ ص
۵۵۶ – گروه حفاظت از جنگل و مراتع ۱۷ ص
۵۵۷ – گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی ۹۷ اسلاید
۵۵۸ – Igneous  and Metamorphic Rocks  ۷۵   اسلاید
۵۵۹ – آشنائی با معدن چادرملو ۳۰ ص
۵۶۰ – آیین‌نامه ایمنی معادن ۴۶ ص
۵۶۱ – بررسی افیولیت منطقه دهشیر و مقایسه آن با دیگر مناطق ۲۰ ص
۵۶۲ – سرب و روی ۵۲ ص
۵۶۳ – سنگ ۳۴ اسلاید
۵۶۴ – سنگ شناسی رسوبی  ۵۹ اسلاید
۵۶۵ – کلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی ۵۶ ص
۵۶۶ – پگماتیت ۲۹ اسلاید
۵۶۷ – گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک ۵۲ ص
۵۶۸ – گزارش بازدید از معدن آهن چغارت وفسفات اسفوردی ۳۶ ص
۵۶۹ – معدن چغارت و اسفوردی ۴۵ ص
۵۷۰ – مقررات تهیه نقشه های استخراجی معدن ۶۶ ص
۵۷۱ – نگاهی به معادن سنگ آهن مرکزی ایران  ۲۴ ص
۵۷۲ – هوا زدگی۱۶ ص
۵۷۳ – آلودگی هوا  ۱۲۴ ص
۵۷۴ – آلودگی هوا۱۹ ص
۵۷۵ – تأثیر شبکه‌ های حمل و نقل بر محیط‌ زیست ۲۰ ص
۵۷۶ – جنگل زدایی مرگ سبز ۲۵ اسلاید
۵۷۷ – روشهای بیوشیمی مطالعه سلول  ۷۸ ص
۵۷۸ – ساختمان یاخته ۱۹ ص
۵۷۹ – سلول ۵۱ ص
۵۸۰ – عقرب Scorpion 33 اسلاید
۵۸۱ – علم ژنتیک ۱۵۶ ص
۵۸۲ – مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن ۶۶ ص
۵۸۳ – هسته سلول ۵۲ ص
۵۸۴ – یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های ایتالیا ۱۷ ص
۵۸۵ – گل سنگ ۱۷  اسلاید
۵۸۶ – زلزله ۱۴
۵۸۷ – سنگهای آذرین۲۲ ص
۵۸۸ – سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات ۵۶ ص
۵۸۹ – مکانیسم سلول ۷۵ ص
۵۹۰ – نفت و زغال سنگ  ۱۰ ص
۵۹۱ – نگاهی به کف اقیانوس ۱۵ ص
۵۹۲ – هیدروگرافی ۱۲ ص
۵۹۳ – هیبریدها ۲۰ ص
۵۹۴ – بازدید زمین شناسی ۳۰ ص
۵۹۵ – پلیمرها ۱۲۵ ص
۵۹۶ – ماهی های استخوانی ۳۵ ص
۵۹۷ – (گزارش کار آموزی) سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ۲۴ ص
۵۹۸ – اتمسفر زمین ۳۳ ص
۵۹۹ – اثرات زباله به محیط زیست ۱۱ ص
۶۰۰ – اصول شیمیایی حیات ۱۵ ص
۶۰۱ – اکولوژی جانوری و پراکنش آنها ۳۰   ص
۶۰۲ – الکتروشیمی ۴۴ ص
۶۰۳ – آمیدها ۱۱ ص
۶۰۴ – آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی ۳۰ اسلاید
۶۰۵ – ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج ۳۲ ص
۶۰۶ – بازیابی زباله ۱۰ ص
۶۰۷ – بازیافت مواد ۵ ص
۶۰۸ – بحران آب و منابع آب ۱۶ ص
۶۰۹ – بررسی ویژگی روش آنالیز غیرکروماتوگرافی جیوه ۲۸ ص
۶۱۰ – بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان  ۱۰۴ ص
۶۱۱ – پروتئین های مثوک حرارتی  ۸۰ ص
۶۱۲ – پلوئیدی ۱۹ ص
۶۱۳ – تاریخ شیمی ۷ ص
۶۱۴ – تصفیه آب نهایی ۳۲ ص
۶۱۵ – تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا ۲۲ ص
۶۱۶ – تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای  ۵۷ ص
۶۱۷ – تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها  ۱۱۲ ص
۶۱۸ – تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم ۱۷ ص
۶۱۹ – حیات و تکامل موجودان ۲۸ ص
۶۲۰ – حیات وحش مازندران ۳۳ص
۶۲۱ – خاک رس ۱۳ ص
۶۲۲ – راسته خفاش ها ۵۱ ص
۶۲۳ – رسوب دهی لایه های نازک سخت ویا نرم ۳۰ ص
۶۲۴ – زمین لرزه ۲۸ ص
۶۲۵ – سلول شناسی ۷ ص
۶۲۶ – سنگ شناسی محیط های تخریبی ۳۷ ص
۶۲۷ – سنگ های آذرین ۱۴ ص
۶۲۸ – سیستم‌های کنترل محیط زیست ۲۲ ص
۶۲۹ – شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی ۳۳ ص
۶۳۰ – شناسایی زمین های نمک دار ۸ ص
۶۳۱ – شیمی ورمیکولیت ۲۶ ص
۶۳۲ – طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود ۱۶ ص
۶۳۳ – فاضلابها ۲۴ ص
۶۳۴ – فرآیند تولید سیمان ۱۱۲ ص
۶۳۵ – کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۳۰۵ اسلاید
۶۳۶ – کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن نباتی  ۹۶ ص
۶۳۷ – کانی ها و سنگها ۱۰ ص
۶۳۸ – کاهش خطر زلزله در مدارس  ایران ۴۶ ص
۶۳۹ – کیفیت آب و آلودگی های آن ۴۰ ص
۶۴۰ – متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان ۱۲ ص
۶۴۱ – مدیریت صنعتی – کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده ۵۴ ص
۶۴۲ – مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه ۴۰ ص
۶۴۳ – مقدمه ای بر زمین شناسی پزشکی روستای باغ برج بافت ۹ ص
۶۴۴ – مبانی شیمی آلی ۵۷ ص
۶۴۵ – آهن ۱۸ اسلاید
۶۴۶ – استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی
۶۴۷ – استوکیومتری ۵۶ ص
۶۴۸ – استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) (آ اس آ)۱۱ ص
۶۴۹ – اسید لاکتیک ۲۷ ص
۶۵۰ – الکل و انواع آن ۱۷ ص
۶۵۱ – بنزن ۱۵ ص
۶۵۲ – پالایش نفت ۱۹ ص
۶۵۳ – پروژه گاز ۱۱۴ ص
۶۵۴ – تاثیرات فرا صوت (US ) روی استخراج مایع  ۲۲ ص
۶۵۵ – تقطیر ۴۰ ص
۶۵۶ – تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه  ۸ ص
۶۵۷ – حالت های ماده ۲۰ اسلاید
۶۵۸ – رادیواکتیویته (Radioactive) 25 ص
۶۵۹ – روش تیتراسیون آمپر سنجی  -u 504500  –  ۱۶ ص
۶۶۰ – روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز ۲۳ اسلاید
۶۶۱ – ساختار اتمی ۸۹ ص
۶۶۲ – سم شناسی ۳۵ ص
۶۶۳ – سیر تحول پلاستیک ها و روش های وین در تولید و بازیافت  ۴۸ ص
۶۶۴ – شیمی ماده و اندازه گیری ۳۷ ص
۶۶۵ – فلوئور ۱۴  اسلاید
۶۶۶ – کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع ۲۸ ص
۶۶۷ – گازها ۲۲ ص
۶۶۸ – گزارش کار میکروبیولوژی ۱- رنگ آمیزی و مشاهده مخمر با میکروسکوپ ۲ ص
۶۶۹ – محلول بافر ۱۵ ص
۶۷۰ – مقدمه ای بر نظریه اتمیاتمها، مولکولها و یونها ۵۴ ص
۶۷۱ – منگنز و کروم ۱۸ اسلاید
۶۷۲ – مواد تابعی  ۱۳ ص
۶۷۳ – مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات – شیمی مواد پاک کننده ۳۰ ص
۶۷۴ – هیدورلیز فیمانده تکمه  سیب زمینی  درتولید بیواتانول  ۷ ص
۶۷۵ – آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ – ۱۶۴ اسلاید
۶۷۶ – تعیین وزن اتمی منیزیم ۲۳ ص
۶۷۷ – ساختار بلوری جامدات  ۱۶ ص
۶۷۸ – متابولیسم ۵۴ اسلاید
۶۷۹ – معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن ۳۳ اسلاید
۶۸۰ – مقدمه شیمی تجزیه ۱۵ ص
۶۸۱ – مواد رادیواکتیو ۲۱ ص
۶۸۲ – واکنش شیمیایی اسید و باز ۱۰ ص
۶۸۳ – اصول مقدماتی اندازه‌گیری و کنترل- فشارسنجها ۱۷ ص
۶۸۴ – خشک کن های خورشیدی ۲۵ اسلاید + مقالات مربوطه
۶۸۵ – کارگاه اصول عملیات واحد ۱۵ ص
۶۸۶ – کارگاه اصول مقدماتی ۴۵ ص
۶۸۷ – کارگاه عملیات واحد- برج تقطیر ۱۰ ص
۶۸۸ – آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص
۶۸۹ – آزمایشگاه شیمی فیزیک ـ تجزیه ۶۵ ص
۶۹۰ – برج تقطیر   ۵۷ ص
۶۹۱ – برج های خنک کننده ۲۴ ص
۶۹۲ – بررسی مقایسه ای منعقد کننده ها در حذف کدورت از آب آشامیدنی ۹ ص
۶۹۳ – بیوشیمی ۷ ص
۶۹۴ – پلیمر ها ۹۰ ص
۶۹۵ – پلیمرهای منعقد کننده آلی ۸ ص
۶۹۶ – پیوند شیمیایی و انواع آن  ۱۶ ص
۶۹۷ – تاریخچه نفت ۱۰۰  ص
۶۹۸ – تجزیه فوتوشیمیایی محلول ۱۳ ص
۶۹۹ – تحقیق اصول اندازه‌گیری- روش‌های بازیافت انرژی در فرآیند تقطیر ۱۱ ص
۷۰۰ – تحقیق کارگاه اصول اندازه‌گیری-کاهش آلودگی زیست محیطی با کاربرد الکل در سوخت خودرو ۱۴ ص
۷۰۱ – ترمودینامیکک ۸ ص
۷۰۲ – حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ۷۴ ص
۷۰۳ – خوردگی در شیمی ۴۲ ص
۷۰۴ – دستورالعمل آزمون‌های میکروبی ۱۱ ص
۷۰۵ – رنگ سازی ۱۳ ص
۷۰۶ – روش استفاده از متون علمی شیمی ۶۳  اسلاید
۷۰۷ – روش استفاده از متون علمی شیمی ۱۰۰ اسلاید
۷۰۸ – سردخانه ۵۴ ص
۷۰۹ – سه روش اصلی تولید خمیر ۱۱ ص
۷۱۰ – شیمی ۱۱۲ ص
۷۱۱ – شیمی آلی ۵۵ ص
۷۱۲ – شیمی تجزیه ۲۲ ص
۷۱۳ – طراحی و شبیه‌سازی ستون‌های نم‌زدایی پالایشگاه گاز خانگیران ۱۱ ص
۷۱۴ – عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع  ۳۰ ص
۷۱۵ – غشای سلولی ۱۱ ص
۷۱۶ – فرآیندهای جداسازی شیمیایی ۲۱ ص
۷۱۷ – فرایندهای جداسازی جامد -مایع ۵۴ ص
۷۱۸ – قالبگیری اشیاء گداخته  ۳۹ ص
۷۱۹ – کارآموزی شیمی کاربردی – آب و فاضلاب منطقه گرگان ۵۸ ص
۷۲۰ – کلیات جی ام پی در تولید فرآورده های گیاهی  ۱۶ ص
۷۲۱ – گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک ـ تجزیه ۲۸ ص
۷۲۲ – مدل‌سازی واکنش کاتالیستی اکسایش متانول به فرمالدیید در یک راکتور بستر سیال ۱۳ ص
۷۲۳ – مطالعه مکانیسم انتقال حرارت جوشش محلول های نمکی سولفات کلسیم ۳۵ ص
۷۲۴ – مکانیک مایعات، هیدرولیک و تحت فشارهوا ۱۷ ص
۷۲۵ – نسبیت خاص ۳۴ ص
۷۲۶ – نقطه جوش ۴۹ ص
۷۲۷ – نمونه برداری ومراحل تجزیه شیمیایی ۳۴ ص
۷۲۸ – هوای مایع ۲۴ ص
۷۲۹ – ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی ۱۶
۷۳۰ – آزمایش های شیمی ۲۲
۷۳۱ – شیمی پیش (۱) ۵۰
۷۳۲ – اکسایش بنزیل  ۳۰
۷۳۳ – فرمول شیمی (تعدادی فرمول شیمی) ۱۰۰ عدد
۷۳۴ – تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه ۴۰
۷۳۵ – خواص متالورژیکی پوشش ها ۳۳
۷۳۶ – پرتوهای X (پرتونگاری) ۶۰
۷۳۷ – تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد ۸۵
۷۳۸ – سنتز لیگاند ۱۰
۷۳۹ – کنترل کیفیت و تولید محصولات  داروئی – بهداشتی ۹۰
۷۴۰ – مواد دیرگداز و نسوز ۲۵
۷۴۱ – فرآوری آلومینیوم (لیچینگ) ۲۷
۷۴۲ – نانوتکنولوژی ۱۲
۷۴۳ – علم شیمی ۲۵
۷۴۴ – – اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+ ۱۴
۷۴۵ – پاورپوینت اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک   ۳۲
۷۴۶ – پاورپوینت بازو پایان به همراه فایل Word ۶۴
۷۴۷ – پاورپوینت بند پایان  و فسیل آنها  به همراه فایل Word ۸۰
۷۴۸ – پاورپوینت تولید مثل و تشکلات کندوی زنبور عسل  ۵۰
۷۴۹ – پاورپوینت خار پوستان  ۴۶
۷۵۰ – پاورپوینت زیر رده دیلنیده  ۱۰۳

 

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است