افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود مقاله مبانی و تکنیک های روابط عمومی
دانلود مقاله مبانی و تکنیک های روابط عمومی

دانلود مقاله مبانی و تکنیک های روابط عمومی

دانلود مقاله مبانی و تکنیک های روابط عمومی 

مقدمه:

یکی از مشکلات روابط عمومی ها در کشورها ما فقدان منابع علمی و مکتوب در این حوزه می باشد از دیرباز و از زمانی که روابط عمومی عنوان یک رشته و حرفه در کشور ما متولد شد، به دلیل آن که تولد این حرفه جدید بر اساس نیازها و
زیر ساخت های موجود در کشور ما جوابگوی این نهاد اجتماعی نبود، ساز و کازهای مناسب هم برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی ایجاد نشد ولی با گذشت زمان و ایجاد نیازهای جدید در جامعه در حال گذرا ایران نیاز به داشتن روابط عمومی های کارآمد بیش از پیش احساس شد. با سواد شدن درصد بیشتری از مردم، ایجاد تمایلات
تساوی طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حکومت ها، گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن هرچه بیشتر افکار عمومی، رشد صنایع و شرکت های سهامی و … از جمله این عوامل به شمار می روند.

عموماً شاهد آن هستیم که واژه روابط عمومی در نوشتار و گفتار سازمانها، مطبوعات و مردم به میان می آید، بدون آنکه اولا بدانند، روابط عمومی چیست؟ آیا علمی است، که مورد بررسی ها و پژوهشهای علمی قرار می گیرد و از علوم دیگر، مانند ریاضیات، فیزیک و… نیز بهره می برد و یا هنری است، که از خلاقیتها، ابداع ها و تکنیکهای جدید و جذاب بهره می برد و در ردیف هنرهای هفتگانه نامیده می شود. و ثانیاً چه تعریفی دارد؟ آیا آینه تمام نما، وکیل مدافع مدعی العموم، مغز اندیشمند، مشاور مدیر، چشم بینا، بازوی توانا، گوش شنوا مبلغ و اطلاع رسان، زبان گویا است. و ثالثاً از چه جایگاه و موقعیتی برخورد است؟ آیا واحد است یا اداره، در متن است یا حاشیه، اصلی است یا فرعی با واسطه است یا بی واسطه، واقعی است یا طفیلی.

از آنجایی که روابط عمومی ها در هر سازمان و یا دستگاه اجرایی، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهای دیگر هستند، بلکه باید از لحاظ موقعیت و جایگاه و عملکرد بر سایر بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چنین نیست و این موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان یک نقص و کاستی محسوب می شود. اساس این کاستی و ضعف به دو عامل اصلی باز می گردد:

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول

بخش اول تاریخچه روابط عمومی در جهان ۴

بخش دوم تاریخ روابط عمومی در ایران ۷

تعاریف : روابط عمومی ۸

موقعیت ها و وظایف روابط عمومی ۲۷

نتیجه گیری ۳۰

فصل دوم

دانش و تکنولوژی در ارتباطات ۳۱

مراحل تکامل ارتباطات انسانی ۳۲

ارتباطات در روابط عمومی ۳۳

مردمداری در دهکده جهانی ۳۴

الف)ایجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رسانی ۳۶

ب)ایجاد ، حفظ و تداوم پاسخگویی ۳۸

ج)ایجاد ، حفظ و تداوم تفاهم ۳۹

ارتباطات میان فردی اثربخش ۴۳

فصل سوم

انواع روابط انسان با محیط ۴۹

آیین گفتگو ۵۱

وجود ارتباط انسان با حیوانات ۵۵

ارتباطات انسان با طبیعت ۵۵

ارتباطات انسان با ماشین ۵۶

فعالیت درون سازمانی برون سازمانی ۵۷

از دیگر وظایف روابط عمومی ۵۸

مهمترین وظایف برون سازمانی ۶۰

روابط عمومی ۶۲

ویژگیهای کارشناس روابط عمومی در ارتباط مردمی ۶۴

تبلیغات ۶۵

ویژگیهای کارشناسی روابط عمومی در رسانه ها ۶۷

مرزهای روابط عمومی و تحقیقات ۶۸

فن آوری نوین در روابط عمومی  ۷۳

ویژگیهای برنامه ریزی صحیح در مدیریت زمان ۷۸

آفتهای عدم برنامه ریزی در روابط عمومی ۸۲

فصل چهارم

بخش اول : فنون و تکنیک دیداری ۸۵

بخش دوم : فنون و تکنیک های شنیداری ۹۱

منابع و مأخذ ۱۰۱

اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خویشتن شناسی خود روابط عمومی ها.

می دانیم خویشتن شناسی سودمندترین دانشهاست و بی شک اگر یک روابط عمومی، تعریف جامع و کامل خود را بداند، جایگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئولیت و وظابف خود آشنا و در اجرای آن کوشش کند حقیقتا به این کاستی و ضعف گرفتار نخواهد شد.

دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهی مدیران نسبت به روابط عمومی.

می دانیم وجود یک روابط عمومی علمی و کارآمد در یک ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که در این میان خود مدیر باید بداند که بدون داشتن یک روابط عمومی فعال، قوی و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعالیتها و نیل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دکتر حمید نطقی- بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران- گفته است که: هر مدیریتی، سزاوار همان روابط عمومی است که دارد.

از آنجایی که موضوع آموزش از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای هر مجموعه است و بهره گیری درست و مناسب از آن، دستیابی به اهداف مورد نظر را تسهیل می کند. همچنین در ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان هر دستگاه، اصلاح نگرش آنان نسبت به وظایف شان و ایجاد وفاق و همسویی در عملکرد آنان نقش بسزایی دارد.

بر آن شدیم با تهیه و تنظیم یک مجموعه آموزشی جامع و کامل و مکتوب، و ارائه آن به شکل کتاب که خود از فنون روابط عمومی محسوب می شود، گامی چند در راه آموزش روابط عمومی ها و شناساندن روابط عمومی به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برداریم.

آنچه فراروی شما است و به مطالعه آن خواهید پرداخت، حاصل مطالعا، تجارب و بهره برداری از کتب مختلف رشته روابط عمومی است.

 بخش اول:تاریخچه روابط عمومی در جهان

کاربرد اصطلاح روابط عمومی (public relation) به معنای خاص برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ در سالناه اداره اتحادیه راه آهن ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد. ولی سابقه و تاریخ و تاریخ فعالیتهای مربوط به آن، به زمانهای بسیار دور و آغاز زندگی اجتماعی بشر باز می گردد.

به این صورت که کوشش در برقراری ارتباطات با توسل به وسایل ممکن و موجود را می توان در زمانهای قبل از تولد مسیح جستجو کرد. از آن جمله اقوام مختلف مثل: بابلیها و آشوریها در شرق میانه، یونانیها و رومسها در اروپای جنوبی، از فعالیت های روابط عمومی برخوردار بودند و ادامه این تاریخ تا به امروز ارائه کننده شواهد و علائم بارزی است که هریک نشانگر کوشش در برقراری ارتباطات و روابط عمومی است.

در گذشته های دور دولتها و سازمانهای تحت فرمانشان به صورتهای مختلف با مخاطبین و سرویس گیرندگان، ارتباط برقرار می نموده اند. اطلاع رسانی هم به صورتهای ابتدایی وجود داشته است که این هر دو به نوعی یک کار روابط عمومی محسوب می شود.

تغییر و تحول در روشهای ارتباطی به صورت مدرن و امروزی آن و در نتیجه تأسیس واحدها یا دفاتر روابط عمومی از کشور آمریکا شروع شد که طی شش مرحله
زمان بندی زیر موفقیت آمروزی خود را بدست آورده است.

از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ با رشد بسیار سریع واحدهای اقتصادی، تولیدی و بازرگانی

خصوصی چون راه آهن ها، بانکها، صنایع مفتی و معادن و آغاز مبارزه افکار عمومی بر علیه مقاصد سودجویانه آنان به طوری که در اثر آغاز این جنبش تعداد از شرکتهای بزرگ تجارتی و تولیدی به ورطه ورشکستگی سوق داده شدند. همین امر صاحبان صنایع و شرکتهای بزرگ تجارتی و تولیدی به ورطه ورشکستگی سوق داده شدند. همین امر صاحب صنایع و شرکتها را به فعالیتهای روابط عمومی جهت جلب افکار عامه متوجه کرد و در سال ۱۹۰۶ اولین شرکت خصوصی خدماتی تحت عنوان روابط عمومی توسط(آی وی لی) (I-V-Lee) که فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون و خبرنگار روزنامه نیویورک ورلد(New York world) بود، ایجاد شد که این فرد را پدر روابط عمومی در آمریکا می نامند.

منابع :

۱-دکتر مغیث الدین«وضعیت جهانی ارتباطات و جایگاه روابط عمومی ها» فصلنامه هنر هستم- زمستان ۱۳۷۵-ص ۴

۲-سید محسنی، سید شهاب،«روابط عمومی، ارتباط با مخاطب و پاسخگویی به افکار عمومی» فصلنامه هنر هستم- بهار و تابستان ۱۳۷۸- ص ۶۶

۳-شکرخخواه، یونس رمز و رازهای معنی و پیام فصلنامه رسانه- پاییز ۱۳۷۲- ص ۱۵

۴-دکتر مغیث الدین «وضعیت جهانی اتباطات و جایگاه روابط عمومی» فصلنامه هنر هشتم- زمستان ۱۳۷۵- ص۴

۵-دکتر فرهنگی، علی اکبر،«ارتباطات انسانی» جلد اول- موسسه فرهنگی رسا-تهران ۱۳۷۸، ص ۱۸۵

۶-دکتر محسنیان راد، مهدی «ارتباط شناسی» تهران – سروش- چتپ سوم ۱۳۷۸

۷-دکتر فرهنگی، علی اکبر «ارتباطات انسانی»جلد اول – تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا- چاپ سوم ۱۳۷۸

۹-ویندال، سون و دیگران«کاربرد نظریه های ارتباطات» ترجمه: دکتر علیرضا دهقان تهران- مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- چاپ اول ۱۳۷۶

۱۰-بوتان و هزلتون«نظریه های روابط عمومی» ترجمه دکتر علیرضا دهقان تهرانی- مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- چاپ اول ۱۳۷۸

۱۱-کازنو، ژان« جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی«ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی- تهران- موسسه اطلاعات-چاپ پنجم ۱۳۷۳

۱۲-دکتر ساروخانی، باقر« جامعه شناسی ارتباطات» تهران- موسسه اطلاعات- چاپ هفتم-۱۳۷۷

۱۳-فصلنامه رسانه از انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بررسی شماره های چاپ شده»

۱۴-فصلنامه تحقیقات روابط عمومی- نشریه انجمن متخصصان روابط عمومی.

۱۵-ماهنامه سیاست عمومی- نشریه انجمن روابط عمومی ایران

۱۶-فصلنامه سیاست خارجی- نشریات وازرت امور خارجه

۱۷-علی فاطمی ،‌میر سعید ، تئوری و عملی در روابط عمومی و ارتباطات

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۴۳

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است