دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله متعه

متعه ( ازدواج موقت)
فهرست
فصل اول1
نگرشي کوتاه پيرامون ازدواج موقت1
فصل دوم4
2- ازدواج موقت از نظر شرعي4
بخش اول4
1-تعريف و موضوع متعهد و فايده متعه4
بخش دوم5
2- جواز متعه يا عدم جواز آن5
3-عقيده و دلايل موافقين6
ب) ادله اجماعي10
ج) از اخبار و نصوص11
ادله نقضي موافقين13
ادله موافقين از تفاسير اماميه14
3- بخش سوم 18
ديدگاه اهل سنت در متعه18
فصل سوم22
3- ازدواج موقت از ديدگاه علماء غربي و فقها و دانشمندان22
فصل چهارم31
4- بررسي چندايراد بر ازدواج موقت ( مقايسه ازدواج موقت با همخوابگي آزاد (کونکوبيتاژ31
بخش اول – بررسي ايرادات31
2- بخش دوم34
مقايسه همخوابگي آزاد (کونکوبيتاژ) با متعه 34
فصل پنجم37
ازدواج موقت از نظر قوانين و مقررات کنوني و بررسي نقايص قانوني موجود37
بخش اول- مهريه، رکني اساسي37
بخش دوم- تعيين مدت39
بخش سوم- آثار ازدواج موقت40
بخش چهارم- ثبت ازدواج موقت42
بخش پنجم- خاتمه بخشيدن به ازدواج موقت 44
فصل ششم48
6- استفتائات مطرح شده در زمينه منعه و پاسخ فقها   48
فصل  هفتم54
7- ضرورت متعه و فوائد و آثار آن در اجتماع کنوني   54
فصل هشتم62
8- فضيلت متعه62
فصل نهم63
9- بررسي آماري63
فصل دهم69
10- چکيده تحقيق69
منابع 73
مقدمه
مي دانيد که يکي از نيازهاي طبيعي بشر نياز جنسي است و بدون شک اين غريزه بايد در امتداد اهداف ازدواج دائم و کانون خانواده هدايت شود اما زمينه ازدواج دائم براي همه جوانان که در آستانه بلوغ و طغيان تمايلات جنسي قرار دارند فراهم نيست به همين سبب بسياراي از آنان اگر تحت آموزش صحيح قرار نگرند در معرض انحرافات جنسي قرار مي گيرند.
در تمام جوامع بشري البته با اندک تفاوتي بسيار از جوانان در اثر فشار غريزه جنسي و عدم امکان تشکيل خانواده بطور دائم استعداد زنده خود را بيهوده از دست مي دهند چنانچه بيشر فعاليتهاي اين نيروهاي سازنده درايام مفيد عمر غالبا به جاي آن که در جهت تعالي و پيشرفت فردي و اجتماعي آنان حرف شود، متوجه راههاي انحرافي مي گردد و نتايج ناگوار فردي و اجتماعي نيز به بار مي آورد. شايد در برابر اين مشکل سه راه حل به نظر برسد:
1-  سرکوب نمودن غريزه جنسي تا فراهم شدن زمينه ازدواج دائم.
2-  گسرش بي بندو باري
3-  ازدواج موقت به طور قانوني با رعايت تمام شرايط آن.
 از نظر رواني سرکوب کردن غريزه جنسي با محروميتهاي شديد و رياضتهاي دشوار همراهت که       بي شک عوارض سهمگين و خطرناکي نيز به دنبال دارد.
نتيجه آزادي بي قيد و بيند جنسي و کامجويي همراه با بي بند و باري و روابط نامشروع نيز جز انحطاط اخلاقي شيوع حرج و مرج و فساد در معرض مخاطره قرار گرفتن بهداشت فردي و اجتماعي، سقوط خانواده تربيت نسل ناسالم و غير مفيد براي جامعه و … چيزي نمي باشد پرواضح است که عقل و منطق هرگز با اين آثار مخرب موافقت نمي کند.…………………

دانلود مقاله متعه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد