دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران
1-1 انواع نيروگاه هاي توليد برق 2
1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق 6
1-3 توليد نيروگاه هاي ايران 11
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )
2-1 نيروگاه هاي بخاري 18
2-1-1 مقدمه 18
2-1-2 سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري 20
2-1-3 ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن 24
2-2 نيروگاه گازي 31
2-2-1 مقدمه 31
2-2-2 سيكل قدرت گازي 32
2-2-3 تجهيزات نيروگاه گازي 36
2-3 نيروگاه سيكل تركيبي 42
2-3-1 مقدمه 42
2-3-2 نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب 46
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق
3-1 مقدمه 53
3-2 سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي 54
3-3 انتخاب ولتاژ مصرف داخلي 55
3-4 تغذيه مصرف داخلي نيروگاه 57
3-4-1 تغذيه از شين اصلي نيروگاه 57
3-4-2 تغذيه از پايانه ژنراتور 59
3-4-3 تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها 64
3-5 تغذيه برق اضطراري 65
3-6 تغذيه شين DC 67
3-7 سيستم برق اضطراري 68
3-8 شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه 69
3-9 بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه 70
3-9-1 انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها 70
3-9-2 دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت 71
3-9-3 بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي 73
3-10 انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد 76
فصل چهارم : ترانسفورماتورهاي قدرت
4-1 مقدمه 86
4-2 دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور 87
4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت 88
4-4 تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت 90
4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها 105
4-6 خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه 112
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها
5-1 كابل هاي نيروگاهي 119
5-1-1 كابل هاي فشار ضعيف و متوسط 119
5-1-2 كابل هاي فشار قوي 120
5-2 سطح مقطع كابل ها 121
5-3 اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند 122
5-4 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV 125
5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
6-1 مقدمه
6-2 مساله پخش بار
6-3 برنامه كامپيوتري پخش بار
6-4 اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
منابع ماخذ

دانلود پروژه محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد