دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم

محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم حاوی ترک نیم بیضوی، تحت تأثیر بارگذاری محوری

  امیررضا شاهانی (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۲۸۴)
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رحمت ا… قاجار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیداحسان حبیبی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده مقاله:

در این مقاله، ترکهای نیم بیضوی سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانهی جدار ضخیم تحت اعمال بارگذاری محوری، مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل مسئله با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزای محدود، انجام شده است . به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بیرویه المانها، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است . مراحل مدلسازی مسئله تشریح شده و ضرایب شدت تنش، با استفاده از روش جابجایی در نقاط یک چهارم محاسبه گردیده است . مشاهده گردید که با زیاد شدن عمق نسبی، بر میزان ضرایب شدت تنش، افزوده میگردد، همچنین با تغییر نسبت منظر ترکها، نقطه بیشینه ضریب شدت تنش جابجا میگردد

در این مقاله، ترکهای نیم بیضوی سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانهی جدار ضخیم تحت اعمال بارگذاری محوری، مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل مسئله با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزای محدود، انجام شده است . به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بیرویه المانها، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است . مراحل مدلسازی مسئله تشریح شده و ضرایب شدت تنش، با استفاده از روش جابجایی در نقاط یک چهارم محاسبه گردیده است . مشاهده گردید که با زیاد شدن عمق نسبی، بر میزان ضرایب شدت تنش، افزوده میگردد، همچنین با تغییر نسبت منظر ترکها، نقطه بیشینه ضریب شدت تنش جابجا میگردد

کلیدواژه‌ها:

استوانه جدار ضخیم، بارگذاری محوری ، ترک نیم بیضوی، تحلیل اجزای محدود، زیر مدل

فرمت : غیرقابل ویرایش | PDF | صفحات : 8

نکته : فایل فوق غیر قابل ویرایش بوده در صورت نیاز با تبدیل به WORD می شود

مقاله محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد