دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
فهرست مطالب
* فصل اول کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه
* 1-1- مقدمه
* 1-2- كيفيت سرويس در اينترنت
* 1-2-1- پروتكل رزور منابع در اينترنت
* 1-2-2- سرويس هاي متمایز
* 1-2-3- مهندسي ترافيك
* 1-2-4- سوئيچنگ برحسب چندين پروتكل
* 1-3- مجتمع سازي IP و ATM
* 1-3-1- مسيريابي در IP
* 1-3-2- سوئيچينگ
* 1-3-3- تركيب مسيريابي و سوئيچينگ
* 1-3-4- MPLS
* فصل دوم فنآوریMPLS
* 2-1- مقدمه
* 2-2- اساس كار MPLS
* 2-2-1- پشته برچسب
* 2-2-2- جابجايي برچسب
* 2-2-3- مسير سوئيچ برچسب (LSR)
* 2-2-4- كنترل LSP
* 2-2-5- مجتمع سازي ترافيك
* 2-2-6- انتخاب مسير
* 2-2-7- زمان زندگي (TTL)
* 2-2-8- استفاده از سوئيچ هاي ATM به عنوان LSR
* 2-2-9- ادغام برچسب
* 2-2-10- تونل
* 2-3- پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS
* فصل سوم ساختار سوئيچ هاي شبكه
* 3-1- مقدمه
* 3-2- ساختار كلي سوئيچ هاي شبكه
* 3-3- كارت خط
* 3-4- فابريك سوئيچ
* 3-4-1- فابريك سوئيچ با واسطه مشترك
* 3-4-2 فابريك سوئيچ با حافظه مشترك
* 3-4-3- فابريك سوئيچ متقاطع
* فصل چهارم مدلسازي و شبيه‌سازي يك سوئيچ MPLS
* 4-1- مقدمه
* 4-2- روشهاي طراحي سيستمهاي تك منظوره
* 4-3- مراحل طراحي سيستمهاي تك منظوره
* 4-3-1- مشخصه سيستم
* 4-3-2- تاييد صحت
* 4-3-3- سنتز
* 4-4 – زبانهاي شبيه سازي
* 4-5- زبان شبيه سازي SMPL
* 4-5-1- آماده سازي اوليه مدل
* 4-5-2 تعريف و كنترل وسيله
* 4-5-3 – زمانبندي و ايجاد رخدادها
* 4-6- مدلهاي ترافيكي
* 4-6-1- ترافيك برنولي يكنواخت
* 4-6-2- ترافيك زنجيره اي
* 4-6-3- ترافيك آماري
* 4-7- مدلسازی كارت خط در ورودي
* 4-8-1- الگوريتم iSLIP
* 4-8-2- الگوريتم iSLIP اولويت دار
* 4-8-3- الگوريتم iSLIP  اولويت دار بهينه
* 4-9- مدلسازی كارت خط در خروجي
* 4-9-1 – الگوريتم WRR
* 4-9-2- الگوريتم DWRR
* 4-10- شبيه سازي كل سوئيچ
* 4-11- كنترل جريان
* فصل پنجم نتيجه گيری و پيشنهادات
* 5-1- مقدمه
* 5-2- نتيجه گيری
* 5-3- پيشنهادات
* مراجع

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد