دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مديريت كيفيت در شركت مارليك سان

مديريت كيفيت در شركت مارليك سان

فهرست مطالب
مديريت كيفيت در شركت مارليك سان 1
معرفي شركت: 4
وضعيت شركت در حال حاضر: 4
خط مشي (منشور ) كيفيت سازمان: 5
اهداف: 6
1-اهداف كوتاه مدت: 7
تفكيك و تعمير 7
– رشد و ارتقاي مهارتهاي نيروي انساني و ارتقاي توانايي و شرايط كار 7
2-اهداف بلند مدت: 7
3-اهداف وابسته به سازمان : 8
اهداف وابسته به محصول: 8
5- اهداف وابسته به مشتري: 9
6-اهداف عاليه : 9
7-اهداف مرتبط با ايمني 9
نظامنامه كيفي: 10
1-1-كليات: 10
1-2-كاربرد (application) : 11
2-مراجع الزامي  (normative refrences) : 11
3-1- اصطلاحات و تعاريف (term sand derinitions) : 11
3-3- محصول (product) : 12
3-4-روش اجرايي (Procedure) 12
3-5-مدرك (document) : 12
3-6-سوابق (records) : 13
3-7-نظامنامه كيفي (quality manual) : 13
3-8-كيفيت (quality) : 13
3-9-رضايت مشتري (customer satisfaction) : 13
3-10-مدير عامل (managing director) : 14
3-12-شوراي كيفيت : 14
6-سيستم مديريت كيفيت (quality management system) : 15
6-2- الزامات  مربوط به مستندات :(documentation requirements) : 17
6-2-2-نظامنامه كيفيت (documented procedure) : 20
6-2-4-كنترل سوابق (control of records): 24
5-2-مشتري محوري (customer focus) 25
5-3- خط مشي كيفيت (quality policy) 26
5-4- طرح ريزي (planning) 27
5-4-2- طرح ريزي سيستمهاي مديريت كيفيت(quality management system planning) 28
5-5-3-انتقال اطلاعات در درون سازمان (internal communication): 30
5-6-بازنگري مديريت (management review) 30
5-6-2-دروندادهاي بازنگري (review inputs) 31
5-6-3-بروندادهاي بازنگري  (review outputs) 33
6-مديريت منابع (resource management): 33
6-2-منابع انساني (human resources): 34
6-2-2-شايستگي، آگاهي و آموزش 35
6-3-زير ساخت (infrastructure) 36
6-6-محيط كار (work environment) : 36
7-پديد آوري محصول (product realization): 37
7-2-1-تعيين الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول: 39
7-2-2-بازنگري الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول: 39
7-2-3-تبادل اطلاعات با مشتري (customer communication): 42
7-3-طراحي و تكوين (design and development) 43
7-4-خريد (purchasing): 43
7-4-2-اطلاعات خريد (purchasing information) : 44
7-4-3-تصديق محصول خريداري شده  (verification of purchased product): 46
7-5-توليد و ارائه خدمات (production and service provision) : 46
7-5-3-شناسايي و قابليت رديابي:(identification and trace ability): 48
7-5-4-دارايي مشتري (customer property) : 52
7-5-5- محافظت از محصول (preservation of product): 52
7-6-كنترل وسايل پايش و اندازه گيري 53
تذكر: 54
8ـ اندازه گيري،‌تحليل‌و بهبود (Measurement , analysis and improvement) 55
8ـ2ـ پايش و اندازه گيري (Monitoring and Measurement) 55
1ـ مشتري خارجي: 56
8ـ2ـ2ـ مميزي داخلي (Internal audit): 57
8ـ2ـ3ـ پايش و اندازه گيري فرآيندها(Monitoring and Measurement of processes): 60
8ـ2ـ4ـ پايش و اندازه گيري محصول (Monitoring and measurement of product) 62
8ـ3ـ كنترل محصول نامنطبق(Control of nonconforming product) : 64
8ـ5ـ بهبود (Improvement) : 66
8ـ5ـ1ـ بهبود مداوم (Continual improvement) : 66
ـ روشهاي توليد ايده: 73
8ـ5ـ2ـ اقدام اصلاحي : (Corrective action) 79
8ـ5ـ3ـ اقدام پيشگيرانه: 81
روش اجراي كنترل مدارك: 82
ـ ثبت در واحد تضمين كيفيت: 83
ـ تأييد مدارك: 83
شناسايي مدارك: 84
ثبت مدارك: 84
توزيع و كنترل مدارك: 84
بازنگري مدارك: 85
مهرهاي اعتبار مدارك: 85
ساقط شدن از اعتبار: 86
مدارك دريافتي به صورت فاكس: 86
ثبتها، مراجع و مستندات: 86
شناسايي ثبتها: 87
بايگاني سوابق: 87
دسترسي به سوابق: 88
مميزي داخلي: 89
برنامه ريزي و زمان بندي: 89
چك ليستهاي مميزي: 90
انتخاب مميزان: 91
انجام مميزي: 91
پيگيري ناهمخواني هاي مشاهده شده: 92
صلاحيت مميز و سر مميز: 93
ثبتها، مراجع و مستندات: 95
كنترل محصول نامنطبق: 95
روش اعمال: 96
ـ شناسايي، ارزيابي و جدا سازي فرآورده ناهمخوان 96
قطعات نيمه ساخته و نهايي: 96
ساماندهي فرآورده ناهمخوان 97
ثبتها و مراجع: 98
معرفي شركت:
شركت مارليك سان در سال 1365 به منظور توليد انواع ميل بادامك خودرو تأسيس و با تجهيز كارگاههاي ريخته گري و ماشينكاري در سال 1368 به توليد اولين نوع ميل بادامك خود يعني ميل بادامك پيكان 1600 سي سي و ريخته گري انواع قطعات مهندسي اقدام نموده است.
اين شركت با پشتوانه نيروي انساني متخصص و با تجربه و دانش فني كافي و نيز با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات مدرن توليد و آزمايشگاههاي كنترل كيفي مناسب، اين توانايي را دارد كه نياز خودرو سازي كشور را با ظرفيت بيش از 1000000 قطعه ميل بادامك در سال تأمين نمايد. و در حال حاضر اقدام به راه اندازي خطوط جديدي نموده تا علاوه بر افزايش ظرفيت توليد خود طي برنامه زمانبندي تا پايان 1385 حدود 10% محصولات توليدي را صادر نمايد.
وضعيت شركت در حال حاضر:
در حال حاضر ميل بادامك ماسينكاري شده پيكان cc1500 كه از سال 1369 توليد آن شروع شده بود در مرحله جايگزيني با ميل يادامك پيكان انژكتوري مي باشد.
توجه: توليد ميل بادامك رنو به علت اجراء سياست كاهش آلودگي متوقف شده است.
توليد ميل بادامك خام نيسان و پرايد به مرحله توليد انبوه ريخته گري رسيده همچنين توليد ميل بادامك ماشينكاري بصورت آزمايشي انجام و به مشتري تحويل گرديده است.
خط مشي (منشور ) كيفيت سازمان:
شركت ما پس از يك دوره موفقيت نسبي در ارتقاء سازماني و فرهنگي ضرورت رشد و گسترش به سمت ديدگاههاي نوين و بهنگام مديريت كيفيت را احساس مي نمايد و در اين راستا دستيابي به استاندارد مديريت كيفيت Iso/TS16949-2002 (خاص صنعت خودرو سازي) را يه عنوان راهي در پاسخگويي به اين نياز مورد توجه قرار داده است.
لذا شركت ما جهت دستيابي به اين مهم خط مشي هاي زير را سر لوحه كار خود قرار داده:
1-كسب رضايت مشتري در راستاي توليد محصول با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني الزامات و نيازهاي آن.
2-مشاركت كاركنان در اجراي سيستم مديريت كيفيت.
3-ارتقاء فرهنگ سازماني و تلاش در جهت ارتقاء دانش فني و سازماني كاركنان.
4-بررسي تدريجي و تعريف مجدد فرايندها در جهت كاهش هزينه هاي فاقد ارزش افزوده.
5-كاهش ضايعات بطوري كه به سمت نقص صفر (zero defect) ميل نمايد.
6-ايجاد بهبود مستمر در تمامي زمينه ها و فعاليتهاي مربوط به سازمان و سيستم كيفي.
7-ارتقاء كيفي محصول و ايجاد شرايط محيطي مناسب.
قرار است كه براي كليه موارد فوق و اهداف مربوطه دفترچه كسب و كار هر ساله مورد بازنگري قرار گيرد و اثر بخشي آن مورد بررسي قرار گيرد.
كسب رضايت مشتري شالوده اصلي برآيند فعاليتهاي شركت قلمداد مي شود كه بدون آن حضور شركت در بازارهاي ملي و جهاني نمي تواند معنا داشته باشد. شركت به دنبال كسب تعالي و رشد در همه زمينه هاي فعاليت خود به ويژه در كيفيت محصول مي باشد.
اهداف:
بطور كلي اهداف در شركت ها شامل 1-اهداف كوتاه مدت 2-اهداف بلند مدت 3-اهداف وابسته به سازمان 6-اهداف وابسته به محصول5-اهداف وابسته به مشتري 6-اهداف عاليه 7-اهداف مرتبط با ايمني8-اهداف وابسته به محيط زيست مي باشد كه
در زير به تك تك آنها به طور مختصر اشاره مي شود:
1-اهداف كوتاه مدت:
– ارتقاء بر گريد A بر اساس ليست ساپكو تا تاريخ آخر 1383.
– ايجاد شرايط زيست محيطي مناسب با استاندارد هاي ايزو 16000 .
– پياده سازي TMP جهت سالن يك تا پايان 1382.
– برقراري نظام 5s در ايستگاههاي پايلوت تا پايان 1382 .
توضيح: نظام 5s شامل s هاي پتج گانه است كه هركدام عبارتند از:
S1       : تفكيك و تعمير
S2:ترتيب و تنظيم
S3: تميزي
S4تداوم و ايمني
S5: تعليم و انظباط
– رشد و ارتقاي مهارتهاي نيروي انساني و ارتقاي توانايي و شرايط كار
2-اهداف بلند مدت:
– ايجاد تدريجي نهاد تحقق و توسعه و طراحي محصول جهت انجام فرآيند مهندسي معكوس و پديد آوري محصول جدبد براي رسيدن به سقف
6000000 محصول در سال تا پايان سال 1383.
– صادرات حدود 10% از محصولات به خارج تا پايان 1385.
– ايجاد سيستم ايمني مطابق استانداردهاي بين المللي OSHAS 18000 تا پايان 1383.
– شناسايي و استفاده از تكنولوژي متناسب و روشهاي توليدي مدرن جهت بهينه كردن روندهاي ماشينكاري در توليد هر يك از محصولات جهت برخورداري از توانايي توليد در حد استانداردهاي بين المللي و كاهش دوباره كاري و ضايعات تا پايان 1386.
3-اهداف وابسته به سازمان :
– برقراري نيازهاي حقوقي
– بهبود موقعيت در بازار داخلي و خارجي
– اطمينان از پايداري و بقاي سازمان
– بهبود مستمر
اهداف وابسته به محصول:
– كاهش نرخ ضايعات و ميل به سمت نقص صفر  (zero defect)
– كيفيت تحويل پيمانكاران
– بهبود كيفيت
– بهبود قابليت فرآيند و قابليت اطمينان
– بهبود عملكرد زيست محيطي
5- اهداف وابسته به مشتري:
– كوتاه كردن زمان سفارش تا تحويل
– بهبود رضايت مشتري
– كاهش زمان پاسخگويي به شكايات
– بهبود قابليت اطمينان در فرآيند تحويل.
6-اهداف عاليه :
– افزايش ارزش افزوده
– كاهش هزينه بدون افت كيفيت
– افزايش اثر بخشي اقدامات اصلاحي
– افزايش و بهبود نحوه عملكردها
– طرح ريزي از پيش تعيين شده كيفيت.
7-اهداف مرتبط با ايمني
– كاهش آلودگي صوتي
– ايمن سازي محيط كار
– ايمن سازي فرآيند
8- اهداف زيست محيطي
– كاهش آلودگي آب، هوا و خاك
– كاهش و مديريت مصرف انرژي
– توسعه فضاي سبز
– جدا سازي و بازيافت ضايعات
نظامنامه كيفي:
1- هدف و دامنه كاربرد (scope):
1-1-كليات:
الف: شركت مارليك سان به عنوان مهمترين و پر سابقه ترين توليد كننده داخلي ميل بادامك ايران خودرو و سايپا تلاش دارد تا با بكارگيري الزامات اين استاندارد توانايي خود را در ارائه محصولي مطابق با خواسته هاي مشتري و فراتر از محصولات توليدي داخلي و خارجي ديگر به اثبات رساند.
ب:شركت ما قصد دارد تا با بكارگيري الزامات در جهت رسيدگي به نظرات مشتريان طبق فرمهاي نظر سنجي داخلي و خارجي و بهبود مستمر و به روز سيستم گام بردارد.
1-2-كاربرد (application) :
در شركت ما تمامي الزامات و قوانين مذكور در استاندارد ايران – ايزو 9000 ارائه شده و قابل بكارگيري است.
استثنا: با توجه به اين كه اين شركت فعاليتهاي مريوط به طراحي (مذكور در بند 7) را انجام نمي دهد و محصولهاي سفارشي توسط خود مشتري طراحي(عمدتا ساپكو) و در اختيار گذاشته مي شود لذا طراحي محصول شامل فعاليتهاي مربوط به سيستم كيفيت اين شركت  نمي گردد.
2-مراجع الزامي  (normative refrences) :
در سيستم ما كليه الزامات از استاندارد ايران-ايزو 9000 سال 1380 گرفته و به روز خواهد شد.

3-1- اصطلاحات و تعاريف (term sand derinitions) :
3-1-تأمين كننده : (supplier)
شركت مارليك سان به عنوان تأمين كننده تعريف مي شود كه طراحي را از مشتري
مي گيرد و بر اساس آن به توليد و عرضه محصول (ميل بادامك) خواهد پرداخت.
3-2-مشتري (customer) :
شركتهاي ايران خودرو و سايپا به عنوان مشتري تعريف شده اند كه محصول را دريافت مي دارند.
3-3- محصول (product) :
ما حصل فرآيندهاي شركت ميل بادامك است كه به عنوان محصول در اختيار مشتري قرار مي گيرد.
3-4-روش اجرايي (Procedure)
جهت اجراي فرآيندهاي سيستم در شركت ما نياز ديده شده كه علاوه بر روشهاي اجرايي الزامي، تعدادي نيز بصورت اختياري و مكمل در نظر گرفته شود كه مجموع آنها به 39 روش اجرايي رسيده كه در ادامه ذكر خواهند شد.
3-5-مدرك (document) :
به كليه فرمهاي موجود در سيستم كيفيت و حتي خالي و هنوز پر نشده باشد مدرك گفته مي شود.
3-6-سوابق (records) :
در شركت به هر مدركي كه پر شود و به تصويب و امضاي مسئولان برسد سابقه گفته مي شود كه داراي تاريخ اعتبار است و بايد براي آنها كنترل سوايق انجام گيرد.
3-7-نظامنامه كيفي (quality manual) :
اطلاعات و مستندات مشخص كننده سيستم كيفيت سازمان مي باشد .
3-8-كيفيت (quality) :
در شركت ما كيفيت به عنوان رسيدن به سطحي از محصول كه ضمن برآورد رضايت مشتري تمامي الزامات و خواسته ها را برآورده مي كند، تعريف مي شود.
3-9-رضايت مشتري (customer satisfaction) :
رضايت مشتري تنها با ارائه محصولي مطابق خواسته هاي وي با قيمت پايين تر از بازار رقابتي ايجاد مي شود. لذا كسب رضايت مشتري شالوده اصلي برآيند فعاليتهاي شركت قلمداد مي شود كه بدون آن حضور شركت در بازارهاي ملي و جهاني نمي تواند معنا داشته باشد . شركت بدنبال تعالي و رشد در همه زمينه هاي فعاليت به ويژه در كيفيت محصول مي باشد.

دانلود پروژه مديريت كيفيت در شركت مارليك سان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد