دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی
فهرست مطالب
محیط کشاورزي: 3
منابع: 4
خريد وفروش (بازار): 4
سازمان‌ها: 5
تکنولوژي: 5
عملکردهاي مديريت: 6
برنامه ريزي: 7
هزينه‌ها 8
سرپرستي: 11
كنترل: 11
فرايند تصميم گيري: 13
الگوي چهار چوب: 13
مرحله رشد و بقا: 18
طرح حرفه: 19
برنامه: 21
گسترش مديريت کشاورزي:
مديران کارهاي زيادي انجام مي‌دهند. آنها مسئو.ل بسيار ي چيزها هستند وآنها مسئولند مطمئن شوند که تجارت و سازماندهي چيزي را انجام مي‌دهد که انتظار مي‌رود انجام دهد. شغل يک مدير تجاري، مي‌تواند بعنوان هنر يا علم مشخص شود که ايده‌ها و روش‌ها و منابع را براي توليد و عرضه يک محصول به صورت سود آوري، ترکيب مي‌نمايد. اين ديدگاه اهداف تجارت را به سود آوري محدود  مي‌نمايد، اما هدف ديگر تنها در حد قانون هستند. ديگر اهداف شامل افزايش سرمايه، اجتناب از بدهي، کاهش خواسته‌هاي کارگران، داشتن دوره‌هاي خانوادگي، بهبود محيط، و مشارکت در جمع مي‌باشد. اين اهداف و اهداف ديگر نشان مي‌دهد که شغل يک مدير مي‌تواند بعنوان متخصص، هدايت و کنترل منابع محدود براي کسب اهداف با بازده ثابت، توصيف شود. اين توصيف همچنين نشان مي‌دهد که پول، زمين، کارگر و ديگر منابع هميشه محدود هستند. در اين ديد کلي، کشاورز با ديگر ميران تفاوتي ندارد، پس اجازه دهيد که کشاورز را مدير کشاورزي بنمايم………………

دانلود مقاله مدیریت کشاورزی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد