دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مسئوليت جزايي اطفال

مسئوليت جزايي اطفال
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال
1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري
1-2-1- سن و سال
1-2-2- بلوغ
1-2-3-1- مفهوم لغوي
1-2-3- رشــد
1-2-3-2- مفهوم حقوقي
1-2-3-2- مفهوم كيفري رشد
الف ) عقل در مقابل جنون
ب ) عقل در مقابل سفاهت
بلوغ و رشد از ديدگاه روانشناسي
1-3- احراز رشد در مسئوليت كيفري
ارزيابي آيات رشد
1-3-1- تفسير اشد به 18 سالگي
1-3-2- تفسير اشد به رشد عقلي و فكري
1-3-3- تفسير اشد به احتلام و بلوغ
1-3-4- قبح عقاب بلابيان
1-4- آيات و روايات
1-4-1- سن مسئوليت كيفري در قرآن
1-4-2- سن مسئوليت كيفري در سنت
1-4-3- سن مسئوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبراكرم (ص)
1-4-4-1- بلوغ جنسي
1-4-4-2- بلوغ سني
1-4-4-3- روايات صرفاً مبتني بر سن
فصل دوم
1- مسئوليت كيفري در قوانين و فقه
1-1- سن مسئوليت كيفري از نظر فقها
1-1-1- نظر مشهور فقهاي اماميه
1-1-2- اقوال مخالف مشهور فقها
1-2- سن مسئوليت كيفري در حقوق كشورها
1-2-1- استانداردهاي بين المللي حقوق بشر
1-2-2- جايگاه سياسي و اجتماعي سن مسئوليت كيفري در انگلستان
1-3-2- حدود مسئوليت جزايي اطفال در قانون مجازات اسلامي
1-4- شناخت كودكان
1-5- پرمصلحت ترين اصل
1-6- اصل عدم تبعيض
1-7- نتيجه
منابع و مآخذ
چكيده
احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .
دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد .
در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است . « سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است .
با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد …………………….


1

دانلود مقاله مسئوليت جزايي اطفال
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد