دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تجربیات مدون مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی

مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
دانش‌آموز دیرآموز :
اثرات نامطلوب جداسازی کودکان دیرآموز از دانش‌آموزان عادی
دیرآموز به چه کسانی گفته می‌شود؟
ویژگیهای عاطفی کودکان دیرآموز :
* اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی :
*اصول کلی آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز:
*راههای مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی شناختی دانش‌آموزان دیرآموز
*راهبردهای آموزشی برای معلمان دانش‌آموز دیرآموز :
در استفاده از همسالان در آموزش باید به نکات زیر توجه داشت :
در آموزش و پرورش دانش‌آموزان دیرآموز چه جایگاهی دارند؟
دانش‌آموزان دیرآموز مشکل مدارس ابتدایی
● ویژگی های دانش‌آموزان دیرآموز:
▪ ویژگی های شناختی دانش‌آموزان دیرآموز
● نگرش معلمان به یکپارچه سازی:
● نظرات برخی پژوهشگران در این رابطه:
کودکان دیر آموز با برچسب  استثنایی
ویژگی های خانوادگی  کودکان دیر آموز:
کودکان دیر آموزویــژگـی های نگــــرشــی و عاطفــی کــودکان دیــرآموز:
ویــــژگی های خانوادگـــــی کـــــودکان دیـــــرآموز :
آیا کودکان دیر آموز را می‌شناسیم؟
عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار توجه دانش آموزان دیرآموز:
اهداف تلفیق دانش آموزان دیر آموز با دانش آموزان عادی :
عوامل مؤثر در تلفیق :
فلسفه حاکم بر آموزش ، دانش آموزان دیرآموز :
نقش انگیزش در یادگیری :
نقش معلم در آموزش دانش آموزان دیر آموز
تعریف کودکان دیر آموز:
ویژگی های عمومی دانش آموزان دیرآموز:
ویژگی های شناختی دانش آموزان دیرآموز :
ویــژگـی های نگــــرشــی و عاطفــی کــودکان دیــرآموز:
ویــــژگی های خانوادگـــــی کـــــودکان دیـــــرآموز :
کودکان دیرآموز در کلاسهای عادی:
سازگاری تحصیلی:
آموزش کودکان دیرآموز
تطبیق و سازگاری در دستورات خواندنی
روشهای بهبود وضعیت کودکان دیر آموز
ویژگی های نگرشی و عاطفی کودکان دیرآموز کودکان دیر آموز
دانش آموزان دیر آموز و رویکردهای جدید نظام آموزش و پرورش
کودکان  و دانش آموزان دیر آموز
برخی ویژگی های کودکان دیر آموز:
برخی از مشکلات ایشان در دروس فارسی
مشکلات یادگیری
انواع مشکلات یادگیری:
ویژگیهای دانش آموزان دیر آموز(مرزی)
راهکارهای آموزشی برای دانش آموزان مرزی
مشکلات تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری
راهکارهای آموزشی  برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری
اختلال دیرآموزی
درمان مشکلات یادگیری کودکان((بی قرار ،بی توجه))
کودکان و دانش آموزان دیرآموز
برخی ویژگی های کودکان دیر آموز:
برخی از مشکلات ایشان در دروس فارسی
برخی از مشکلات دیرآموزان در ریاضیات
ارزیابی تشخیصی در حیطه ی اختلالات یادگیری
آزمون های هوشی نا مناسب برای تشخیص ناتوانی های یادگیری
اختلال نارسانویسی چیست و چه کودکانی نارسانویس هستند؟
بهبود مهارت نوشتن
پیشنهادات به خانواده‌ی دانش‌آموز دیرآموز:
پیشنهادات‌به‌اولیاء‌مدارس‌عادی‌درمورددانش‌آموزان‌دیرآموز وآموزش‌پذیر:
پیشنهاداتی به اداره آموزش و پرورش در مورد دانش‌آموزان دیرآموز و آموزش پذیر :
پیشنهادات:
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

تجربیات مدون مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد