کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه مسیریابی در شبکه
دانلود پروژه مسیریابی در شبکه

دانلود پروژه مسیریابی در شبکه

مسیریابی در شبکه
پيشگفتار:
از بررسي و قضاوت در مورد تحقيقاتي که هم اکنون صورت مي پذيرد مي توان به اين نتيجه رسيد که مسيريابي در اينترنت جزء اکثر مواردي است که رغبت بدان هم چنان تنزل نيافته است. مخصوصا مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس (QOS) در سالهاي اخيرگواه صحت اين ادعاست.
در طول دهه اخير،اينترنت از پروژه هاي تحقيقاتي ارتباطات که دنياي ما را براي هميشه دچار تحول ساخته اند،فراتر رفته است.پيام هاي فوري،تلفني ip،فيلم و موسقي هاي درخواستي،بانکداري؛تنها بخشي از کاربرد هاي فراواني هستند که زندگي ما را راحتر کرده اند.اما تکنولوژي و فناوري  که ما را قادر به استفاده از اين امکانات مي کند شبکه هاي کامپيوتري و نحوه ي ارتباط بين اين شبکه ها مي باشد.اينترنت که بزرگترين ابزار براي ارائه خدمات فوق مي باشد از چندين هزار شبکه کوچک تشکيل شده است که براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعت بين اين شبکه ها به يک شبکه گسترده ديگر نياز دارد که backbone ناميده مي شود، و داراي device هاي مختلف از جمله router است ،نحوه ي رد و بدل شدن پيام ها بين router ها اساس کار اين backbone مي باشد،ما به دليل اهميتي که اين تکنيک ارسال و دريافت پيام از يک نتقطه به نقطه ديگر دارد روش هاي مختلف انجام اين کار را بررسي مي کنيم و در نهايت بهترين و مناسب ترين روش انجام کار را به صورت کامل بررسي مي کنيم.
اساس آغاز يک پروژه نظريه فکر يا خواسته اي است که توسط شخص يا اشخاص يا سازماني مطرح مي شود.هدف از انجام اين پروژه تحليل و چگونگي کار پروتکل هاي مسير يابي  و مقايسه آنها و بررسي پروتکل OSPF به طور کامل و ارائه تکنيک هاي هوش مصنوعي براي بهبود کارايي اين پروتکل است.
توضيحات ذيل درباره فصل هاي اين پروژه است و ايده کلي از اين پروژه را در اختيار شما قرار خواهد داد.
فصل اول٬ تعريف کلي از مسيرياب و کاربرد آن در شبکه هاي کامپيوتري و معيار هاي مختلف براي يک الگوريتم مسيريابي ونحوه مسيريابي پروتکل IP به صورت ايستا را ارائه مي دهد.
فصل دوم٬ پروتکل مسيريابي OSPF و مزاياي آن و چگونگي اجراي اين الگوريتم در مسيرياب هاي سيسکو را بيان مي کند.
فصل سوم٬ طراحي و پياده سازي مدل فازي الگوريتم OSPF و تجزيه و تحليل اين الگوريتم را بيان مي کند.
فصل چهارم٬مسيريابي چند منظوره وچگونگي مسيريابي چند منظوره OSPF را توضيح مي دهد.
دانش محصول تحقیق  تحقیق حاصل تلاش انسانهایی مصمم و با اراده است که بر این باورند بایستی وظیفه خود را به جامعه بشری ادا نمایند.و بدون شک بزرگان تحقیق و پژوهش در هر دانش همچو چراغی فروزان و راهنمایی دلسوز آیندگان جامعه خود را در کمال آرامش به سوی اهداف متعالی رهنمون می سازند.بنابراین بر خود می دانم بعنوان شاگردی بی ادعا اما علاقمند نهایت قدردانی و سپاسگذاری از همه پویندگان دانش کامپیوتر داشته باشم . و به ویژه  دستان گرم و سخاوتمند استادان  گرانقدر جناب  مهندس سلطانی را به گرمی بفشارم که در این راه از هیچ کمک و تلاشی دریغ ننمودند.
با این امید که در نقدی منصفانه قوت کار را محصول تلاش بزرگان این دانش تا به امروز٬و ضعف آنرا حاصل تجربه اندک و بضاعت ناچیز علمی پژوهشگر بدانیم و از نظرات و پیشنهادات سازنده خود او را بی بهره نسازیم.
در پایان دست شما خواننده گرامی را بعنوان دوستی جدید می فشارم و بدین دوستی افتخار خواهم کرد.
یا رب از ابر هدایت  برسان  بارانی
پیشتر زآنکه چوگردی زمیان برخیزم
فهرست مطالب فصل اول مسيريابي بسته هاي IP. 1
1-1مسير ياب(ROUTER):. 1
1-2تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي:. 2
1-3پروتکل هاي INTERIOR وEXTERIOR :. 4
1-4شبکه هايي که با مسيرياب BGP در ارتباطند:. 5
1-5دو ديدگاه الگوريتم هاي مسيريابي:. 5
1-6انواع پروتکل:. 7
1-6-1انواع پروتکل Routed:. 7
1-6-2انواع پروتکل Routing :. 7
1-7CLASSFUL ROUTING:. 7
1-8CLASSLESS  ROUTING:. 8
1-9پروتکل هاي IP Distance Vector :. 9
1-10عملکرد پروتکل هاي Distance Vector :. 9
1-11پروتکل هاي IP Link State:. 10
1-12آگاهي از وضعيت شبکه:. 10
1-13نحوه ي مسيريابي بصورت استاتيک:. 11
 فصل دوم پروتکل OSPF. 15
2-1پروتکل OSPF:. 15
2-2مقايسه پروتکل OSPF با پروتکل RIP:. 15
2-4انواع Area:. 18
2-5وضعيت هاي اتصال:. 19
2-6خصوصيات يک شبکه OSPF :. 19
2-7ID مسيرياب OSPF:. 19
2-8همسايه يابي OSPF:. 20
2-9بررسي عملکرد OSPF:. 21
2-10تايمرهاي OSPF:. 22
2-11انواع LSA در OSPF:. 23
2-12انواع شبکه هاي تعريف شده در OSPF:. 23
2-13برقراري رابطه مجاورت در شبکه هاي NBMA:. 25
2-14پيکربندي OSPF در شبکه هاي Frame Relay:. 26
2-15کاربرد OSPF در شبکه frame relay point-to-multipoint:. 28
2-16انواع روترهاي OSPF:. 29
2-17انواع پيام در پروتکل OSPF:. 30
2-18کاربرد Ipv6 در پروتکل OSPF:. 31
2-19عملکرد OSPF در شبکه هاي IPv6:. 32
2-20مقايسه OSPF V2 و OSPF V3:. 32
2-21نحوه مسيريابي با  پروتکل OSPF:. 34
فصل سوم طراحي و پياده سازي مدل فازي OSPF. 36
3-1مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس(QOS):. 36
3-2اهداف مسيريابي کيفيت سرويس:. 37
3-3پروتکل LINK STATE و OSPF:. 38
3-4سيستم فازي پيشنهادي:. 39
3-5توابع عضويت و بانک قوانين:. 40
3-6شبيه سازي و ارزيابي عملکرد:. 42
فصل چهارم مسير يابي چند منظوره. 51
4-1مسير يابي چند منظوره:. 51
4-2انتخاب مسير چند منظوره:. 52
4-3پروتکل IGMP:. 53
4-4پروتکل CGMP:. 53
4-5جستجوي IGMP:. 54
4-6پروتکل مستقل مسيريابي چند منظوره:. 55
4-7PIM سبک متراکم:. 55
4-8PIM سبک پراکنده:. 56
4-9RP ثابت (Static RP):. 57
4-10Auto-RP:. 57
4-11Anycast- RP:. 58
4-12آدرس هاي چند منظوره ذخيره :. 59
4-13مسيريابي هوشمند:. 59
منابع. 69
فهرست اشکال
شکل 1-1. 13
شکل 2-1. 34
شکل 3-1. 40
شکل 3-2. 41
شکل 3-3. 41
شکل 3-4. 42
شکل 3-5. 43
شکل 3-6. 44
شکل 3-7. 44
شکل 3-8. 45
شکل 3-9. 46
شکل 3-10. 46
شکل 3-11. 47
شکل3-12. 47
شکل 3-13. 48
شکل 3-14. 48
شکل 3-15. 49
شکل 3-16. 49
شکل 3-17. 50
چکيده:
امروزه علم کامپيوتر به حدي پيشرفت کرده که بسياري از علوم ديگر پيشرفتشان وابسته به علم کامپيوتر مي باشد.شبکه هاي کامپيوتري به حدي پيشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به يک دهکده علمي کوچک تبديل نمايند.براي برقراري ارتباط بين اين شبکه ها نيازمند به يک ستون فقرات مي باشيم٬ اين شبکه زير بنايي که از تعداد زيادي مسيرياب تشکيل شده است وظيفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روي اين مسيرياب ها بايد الگوريتم هايي اجرا شوند تا بتوانند بهترين مسير را براي انتقال اطلاعات در اين دهکده را انتخاب کنند.
مجموعه مطالبي که در اختيار شما خواننده گرامي است پژوهشي در رابطه با مسيريابي در شبکه هاي جهاني اينترنت و بررسي الگوريتم هاي مسيريابي متفاوت ٬تجزيه و تحليل٬نحوه پياده سازي اين الگوريتم ها به صورت کاربردي مي باشد.
فصل اول
مسيريابي بسته هاي IP
مسير ياب(ROUTER):
محيط‌هاي شبكه پيچيده مي‌توانند  از چندين قسمت كه از پروتكل‌هاي مختلف با معماري‌هاي متفاوت هستند، تشكيل شده باشند. در اين حالت ممكن است استفاده از پل براي حفظ سرعت ارتباطات بين قسمت‌هاي شبكه مناسب نباشد. در اين محيط‌ هاي شبكه‌اي پيچيده و گسترده به دستگاهي نياز خواهد بود تا علاوه بر دارا بودن خواص پل و قابليت‌هاي تفكيك يك شبكه به بخش‌هاي كوچكتر، قادر به تعيين بهترين مسير ارسال داده از ميان قسمت‌ها نيز باشد. چنين دستگاهي Router يا مسيرياب نام دارد.
مسيرياب‌ها در لايه شبكه مدل OSI  عمل مي‌كنند. مسيرياب‌ها به اطلاعات مربوط به آدرس‌دهي شبكه دسترسي دارند و در نتيجه قابليت هدايت بسته‌هاي داده را از ميان چندين شبكه دسترسي دارا هستند. اين عمل از طريق تعويض اطلاعات مربوط به پروتكل‌ها بين شبكه‌هاي مجزا در مسيرياب ‌ها انجام مي‌شود. در مسيرياب از يك جدول مسيريابي براي تعيين آدرس‌هاي داده‌هاي ورودي استفاده مي‌شود.
در لايه هاي مختلف سويچينگ داريم ،که سويچينگ لايه سوم را مسير يابي گويند.فرآيند مسير يابي همانند فرآيند انتقال نامه در دفاتر پستي مي باشد.
مسيرياب‌ها بر اساس اطلاعات موجود در جداول مسيريابي، بهترين مسير عبور بسته‌هاي داده را تعيين مي‌كنند. به اين ترتيب ارتباط ميان كامپيوترهاي فرستنده و گيرنده مديريت مي‌شود مسيرياب‌ها فقط نسبت به عبور حجم زيادي از بسته‌هاي داده‌اي معروف به پديده طوفان انتشار يا Broadcaste Storm را به شبكه نمي‌دهند.
مسيرياب‌ها بر خلاف پل‌ها مي توانند چند مسير را بين قسمت‌هاي شبكه LAN انتخاب كنند. به علاوه قابليت اتصال قسمت‌هايي كه از شكل‌هاي بسته‌بندي داده‌ها متفاوت استفاده مي‌كنند، را نيز دارند.
مسيرياب‌ها مي‌توانند بخش‌هايي از شبكه را كه داراي ترافيك سنگين هستند، شناسايي كرده و از اين اطلاعات براي تعيين مسير مناسب بسته‌ها استفاده كنند. انتخاب مسير مناسب بر  اساس تعداد پرش‌هايي كه يك بسته داده بايد انجام دهد تا به مقصد برسد و مقايسه تعداد پرش‌ها، انجام مي‌گيرد. پرش (اخح) به حركت داده از يك مسيرياب بعدي اطلاق مي‌شود.
مسيرياب‌ها بر خلاف پل‌هادر لايه شبكه (مدل OSI) كار مي‌كنند و در نتيجه قادر به هدايت بسته‌هاي داده به شكل مؤثري هستند. آنها قابليت هدايت بسته‌هاي داده را به مسيرياب‌هاي ديگر كه ادرس آن‌ها خود شناسايي مي‌كنند، نيز دارند. همچنين مسيرياب‌ها برخلاف پل‌ها كه فقط  از يك مسير براي هدايت داده استفاده مي‌كنند، مي توانند بهترين مسير را از بين چند مسير موجود انتخاب كنند.
Brouler      دستگاهي است كه خواص پل و مسيرياب را با هم تركيب كرده است Brouler در برابر پروتكل‌هاي با قابليت مسيريابي به صورت يك مسيرياب عمل مي‌كند و در ديگر موارد در نقش يك پل ظاهر مي‌شود.
فرآيند دريافت يک واحد داده داراي هويت ،از يکي از کانال هاي ورودي و هدايت آن بر روي کانال خروجي مناسب ،بنحوي که بسوي مقصد نهايي خود نزديک و رهنمون شود را سويچينگ گويند.

1-2تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي:
سوييچينگ لايه ۳ (L3 Switching) و مسيريابي (Routing) هر دو به يك مضمون اشاره دارند : هدايت هوشمند بسته ها بر روي خروجي مناسب براساس آدرسهاي جهاني و سرآيندي كه در لايه ۳ به داده ها اضافه شده است. منظور از هدايت هوشمند نيز آن است كه الگوريتمي بكار گرفته مي شود تا كوتاهترين و بهينه ترين مسيرها محاسبه شده و براساس آن مسير خروج بسته ها انتخاب گردد…………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است