دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مشكلات حسابرسي شركتهاي تجاري كوچك

مشكلات حسابرسي شركتهاي تجاري كوچك
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
مقدمه
واحد های تجاری کوچک معمولاً تحت الشعاع واحد های بزرگ قرار می گیرند و اهمیت اقتصادی آنها غالباً کمتر از آنچه که در واقع هست، انگاشته می شود. اما باید دانست که حتی در ایالت متحده که مهم ترین مقر شرکت های معظم چند ملیتی است، واحد هایی با کمتر از 100 نفر شاغل، بیش از  40% کل اشتغال اقتصادی را به خود اختصاص داده اند و تعداد کارکنان 95 % واحد های تجاری فعال، کمتر از 20 نفر است. پیداست که  واحد های تجاری کوچک را باید عامل عمده ای در اقتصاد آمریکا به شمار آورد.
از این رو، در حرفه حسابداری نیاز های اطلاعاتی مدیران واحد های تجاری کوچک، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باید شناسایی شود و در تهیه و تنظیم استاندارد های حسابداری و حسابرسی، ضرورت ارائه اطلاعاتی که برای گروه های یاد شده قابل استفاده باشد، باید مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر به نظر می رسد که استاندارد های حسابرسی تقریباً یکسره بر پایه نیازها و امور واحد های تجاری بزرگ تهیه و تنظیم  می شوند.
حسابرسان واحد های تجاری کوچک ممکن است تحت تاثیر چنین واقعیتی تمامی بیانیه های حسابرسی را از دیدگاه مسایل واحد های تجاری بزرگ مورد توجه و تفسیر قرار دهند. برای مثال، استاندارد نمونه گیری در حسابرسی در حسابرسی همه واحد های تجاری قابل استفاده است، لکن حسابرس یک واحد تجاری کوچک ممکن است آن را صرفاً مختص واحد های بزرگ محسوب کند و در نتیجه نادیده اش انگارد.
حتی در جایی که یک بیانیه استاندارد های حسابرسی خاص، بیانگر گرایشی به سود واحد های تجاری بزرگ نباشد، باز هم برخی ویژگی های واحد های تجاری کوچک ممکن است حسابرس را در اعمال استاندارد مزبور در حسابرسی واحد های تجاری کوچک با مشکلاتی روبرو سازد. بدین سبب، حسابرس به تدریج می پذیرد که اصولاً این گونه استاندارد ها صرفاً برای واحد های تجاری بزرگ تنظیم و ارائه شده اند. در این پژوهش، استاندارد ها از لحاظ کارآیی آنها در امر حسابرسی واحد های تجاری کوچک بررسی
 می شوند. به عبارت دیگر، استاندارد ها را بررسی می کنیم تا ببینیم راهنمائی های لازم برای اظهار نظر را در اختیار حسابرس می گذارند یا نه.
استاندارد های حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد حسابرسی نیستند و از اعتبار عمومی برخوردارند، اگر چه محیط واحد های تجاری کوچک ممکن است حسابرس را با برخی مشکلات اجرایی روبرو سازد.
در گزارش 1978 کمیسیون مسئولیت های حسابرسان، مشکلات مزبور مورد بررسی قرار گرفته است:
تفاوت در اندازه و نوع فعالیت واحد های تجاری، موجب تفاوت هایی در روش ها و نحوه عمل های خاص، و نه استاندارد های بکار رفته می شود. رهنمود های موجود درباره کاربرد استاندارد های حسابرسی در واحد های تجاری مختلف، نیاز های حرفه ای را برآورده نمی کند……………..

دانلود پروژه مشكلات حسابرسي شركتهاي تجاري كوچك
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد