دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مصادره اموال غير منقول

مصادره اموال غير منقول

فهرست مطالب

کليد واژه نامه: 4
اموال: (ج مال): 4
غير منقول: 4
ديباچه 5
باب نخست 13
تاريخچة مصادره در ايران 13
فصل نخست 13
بخش نخست: ايران باستان 13
بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه 19
بخش سوم: انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي 26
بخش چهارم: 48
انقلاب اسلامي تا عصر حاضر 48
باب دوم 54
مصادره اموال غير منقول و علم 54
«حقوق خصوصي» 54
فصل نخست – حقوق مدني 54
بخش نخست 55
قانون مدني و رابطة با مفاهيم حقوق مدني 55
گفتار دوم – بررسي رابطة «ارث» و «مصادره اموال (غيرمنقول)» 74
گفتار سوم – عقود و قراردادهاي مرتبط با مصادره اموال غيرمنقول: 81
باب سوم: 99
و قوانين حقوق عمومي 99
بخش اول 99
نتيجه گيري مباحث: 107
(در باب مصادره اموال غيرمنقول) 107
فهرست منابع: 110
ب- منابع حقوقي: 111
II ـ منابع اينترنتي 113
«سير تکامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر»
1-يکي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مامني بوده است که حريم او در مقابل هجوم افات محيط پيرامون اوست.
در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» کاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية ان نمايان مي گردد.
بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «اب و باد  و خاک و اتش» مي اموزد که چگونه مي توان «بقاء در يک محيط ساکن» را تجربه کند و در عين حال «ادمياني» چون «خويشتن» را در کنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني – در حدود بشر نخستين – به سر برد.
يکي از نتايج لاجرم اين همزيستي کمابيش، ظهور نخستين «قبيله هاي بشري» است. قبيله هايي که خود يک نماد ابتدايي از زيست جمعي ادميان است.

دانلود پروژه مصادره اموال غير منقول
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد