دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

گزارش کارآموزی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي

گزارش کارآموزی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره‌شناسی، کشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه
مقدمه
تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی
توضیح وظایف اساسی موسسه
تشکیلات موسسه
بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها
بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان
بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار
بخش تحقیقات سن گندم
بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان
بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات
بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی
بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی
بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک
بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویوسی گیاهی
بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها
بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
نیروی انسانی
طرح‌های تحقیقاتی

کارآموزی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي

انتشارات
معرفی محل کارآموزی
کلیات
پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات
اتاله کردن حشرات
تهیه پرپاراسیون از حشرات کوچک
آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن
مرفولوژی مراحل رشدی
دموگرافی و دینامیسم جمعیت
پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای
مگس سفید
سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای
انواع آندوسولفان
عسلک پنبه
کنه دو نقطه‌ای
شپشک آرد آلود ساحلی
پروژه سن گندم و تاثیر روی کاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت
زیرراسته ناجور بالان
کلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها

مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي

رده‌بندی‌ سن‌ها
زیرراسته سن‌های آبزی
زیر راسته سن‌های خاکزی
سن گندم
پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده
مواد و روش‌ها
نتایج
بحث
نتیجه این آزمایشات
پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه
مگس قهوه‌ای جالیز
24 SC Tracer
سم دلتامترین 5/2% EC
دپیترکس 80% SP
موسپیلان 4/20%
مگس خربزه
سرخرطومی هندوانه
آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات
مقدمه
ابعاد کشاورزی دقیق
امکان بالقوه وجود آفات در کشت دقیق
PIPM‌ درون مزرعه
سیستم‌های حس کننده از راه دور UAV
تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به  عکس‌های حاصله از دستگاه UAV
PIPM‌در سطوح وسیع
اطلاعات منطقه‌ای
اطلاعات مربوط به مقیاس محلی
سیستم حمایت از تصمیم
ذخیره و بازیافت GIS
به کارگیری GIS و IPM‌حشرات
IPM و تکنولوژی حشرات
منابع
منابع لاتین
منابع فارسی
فهرست عکس ها
نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی
تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی
نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی
نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند
دستگاه آون آزمایشگاه بخش
اتاق پرروش شماره 5
گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5
تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.
پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum)
شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum)
پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum)

گزارش کارآموزی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي

مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است
شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ
تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار
تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا
گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند
شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده
تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه
مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار
مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار
حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps)
تخم های سن گندم
تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم
تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم
حشره کش آدمیرال پیری پروکسی فن
پوره سن گندم
درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر
اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته
حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus)
حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus)
حشره بالغ نر مگس جالیز
حشره بالغ ماده مگس جالیز
میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده
میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند
محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز
استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز
ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی
پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی
دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer
اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند
میکرواپلیکاتور 100
حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000
دستگاه GPS
هواپیمای UAV
هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن……………

 فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 218

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

گزارش کارآموزی مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد