دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر

مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر
فهرست مطالب
بخش اول- بررسي وضعيت موجود
1-1- بازديد محلي و مذاكره و تبادل نظر با كاركنان
1-2- تعيين سطوح پايانه مسافري و ساختمانهاي جنبي
1-3- جمع‌آوري آمار تعداد پرواز
1-4- بررسي وضعيت اراضي حوزه داخلي فرودگاه
1-5- بررسي تسهيلات فرودگاهي به لحاظ آب و برق و تلفن
1-5-10- بررسي تأسيسات مكانيكي وضع موجود
1-6- جمع‌آوري آمار شركتهاي هواپيمائي و هواپيماهاي آموزشي
اطلاعات AIP و نقشه‌هاي فرودگاه
بخش دوم- برآورد ترافيك و سطوح مورد نياز در دوره طرح
2-1- برآورد تعداد مسافر و حجم بار
2-1-3- پيش‌بيني نوع هواپيما و تعداد نشست و برخاست
2-1-6- پيش‌بيني پاركينگ زميني
جدول سطوح كاربري طرح جامع
2-5-2- تأسيسات برق
برآورد مصرف آب و گاز مورد نياز
 بخش اول
بررسي وضعيت موجود
1- بررسي وضعيت موجود
1-1- بازديد محلي،‌ مذاكره با رئيس و مسئولين فني فرودگاه
فرودگاه در شمال شهرستان رامسر و در مركز شهر و حاشيه درياي خزر در سال 1342 بصورت باند خاكي تأسيس و در سال 1347 عملياتي گرديده است. اين فروگاه توسط شركت نفت و دولت تأسيس گرديده است. در گذشته استقبال بسيار خوبي از اين فرودگاه بعمل مي‌آمده است بطوري كه روزي چهار پرواز در اين فرودگاه انجام مي‌‌شده است.
در حال حاضر باند فرودگاه آسفالت و داراي 1500 متر طول و 45 متر عرض مي‌باشد و از دو طرف باند پرواز نيز توسط جاده تنكابن  بلوار مركز تفريحي فدك احاطه گرديده است و از انتهاي باند هر دو سو كمتر از 100 متر فاصله جهت تطويل و توسعه باند وجود دارد اطراف فرودگاه در سمت شمال شرقي پر از درختان ميوه و مركبات و باغهاي شخصي مي‌‌باشد و در سمت جنوب غربي نيز مناطق مسكوني در فاصله بسيار كمي از باند و فنس فرودگاه وجود دارند و فرودگاه كاملاً از هر سمت محاصره گرديده است و كار توسعه را با مشكلات زيادي مواجه خواهد نمود. در مذاكرات بعمل آمده با مسئولين فرودگاه اين نكته مشخص گرديد كه فرودگاه بدليل محدوديت اراضي و ملاحظات اقتصادي نتوانسته در مقياس بالا به پردازش مسافر و بار بپردازد و بدليل كمبود امكانات هوانوردي و غير هوانوردي و قديمي بودن دستگاهها و تجهيزات حتي قادر به ارائه خدمات مطلوب مخصوصاً در شرايط جوي و آب هوايي نامساعد نگرديده است.
قسمتي از تملك اراضي براي توسعه و تطويل باند صورت  پذيرفته‌اند كه باعث اميدواري براي توسعه آتي مي‌باشد البته بايستي به اين نكته اشاره گردد كه طرح  تطويل باند بسيار محدود بوده و بسيار پرهزينه و از لحاظ فني نيز با مشكلات زيادي توام خواهد بود. در حال حاضر هدف از ادامه فعاليت اين فرودگاه آن است كه پروازهاي داخلي مسافر به مقصد تهران در آن پردازش گرديده و جهت رونق و ازدياد تعداد پرواز اين فرودگاه در زمينه صادرات گل و محصولات كشاورزي و مركبات و توسعه صنعت توريست گام برداشته شود. كه در اين صورت مسلماً با مرتب بودن پروازها مي‌‌توان با توجه به اقليم فرودگاه به آينده آن تا حدودي اميدوار بود. از كليه ساختمانهاي فرودگاه شامل ساختمان ترمينال،‌ برج مراقبت- ساختمان فني- مهمانسرا- ساختمان ايمني زميني- ساختمان برق اضطراري و موتورخانه و محوطه‌هاي مربوطه، اراضي محدود فرودگاه در داخل و خارج فنس حفاظتي، پست نگهباني در بدو ورود و منبع هوايي آب بازديد بعمل آمده و كيفيت كليه اين ابنيه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت كه در بندهاي بعدي مطالعات به آنها اشاره خواهد شد.
 1-1-1- كمبودها از ديدگاه كاركنان فرودگاه
– قديمي بودن دستگاههاي ناوبري
– آسفالت نامطلوب باند و توقفگاه هواپيما
– كمبود خودرو فرودگاه
– جاده حفاظتي كنار فنس بسيار نامطلوب و خاكي مي‌باشد.
– عدم وجود تسمه نقاله جهت انتقال بار مسافرين
– ازدحام پرندگان مخصوصاً در فصل بهار و تابستان
– جايگاه نامناسب و فرسوده شدن برج مراقبت پرواز و سيستم‌هاي ناوبري و پوسيده شدن كابلها
1-1-2- كمبودها از ديدگاه اينجانب و استفاده‌‌كنندگان
– نامناسب بودن فنس كشي فرودگاه
– رويش گياهان و بوته‌هاي بلند در جاده حفاظتي اطراف فرودگاه
– نزديكي منازل مسكوني اطراف به باند فرودگاه
– فاصله بسيار اندك باند از ساحل درياي خزر
– عدم وجود ديوار حفاظتي جهت جلوگيري از پيشروي آب به سمت فرودگاه
– عدم وجود قسمت سوخت‌رساني
– عدم وجود هر گونه فعاليت بازرگاني در فرودگاه
– عدم وجود تعداد مسافر كافي بدليل گراني بليط، فاصله كم رامسر تا تهران و وجود راههاي زميني تا تهران از شهرستانهاي چالوس- و لاهيجان كه حوزه نفوذ فرودگاه محسوب مي‌‌شود.
– كوتاهي طول باند پرواز
– وجود رودخانه‌‌اي در آستانه باند 31 بفاصله تقريبي 50 متر از اورران Over RUN باند
1-2- تعيين سطوح پايانه مسافري و كليه ساختمانهاي جنبي و عملياتي و همچنين سطوح عوامل پرواز (باند و تاكسيوي و توقفگاه هواپيما)
فرودگاه رامسر كلاً يك فرودگاه غيرنظامي است و براي فعاليتهاي نظامي ساخته نشده است و تا بحال براي اهداف مختلف توسط ارگانهاي هواپيمائي مورد استفاده قرار گرفته‌ است. از جمله سازمانهايي كه از اين فرودگاه در طول چندين سال استفاده كرده‌اند مي‌توان از شركتهاي هواپيمائي ذيل نام برد.
1- كشاورزي 2- هواپيمائي كشوري 3- ايران اير 4- آسمان
به طور كلي در حال حاضر شركت هواپيمائي آسمان عمل كننده اصلي در فرودگاه مي‌باشد. مساحت اراضي فرودگاه 75 هكتار مي‌باشد  فرودگاه در شمال شهر رامسر قرار دارد نزديكترين شهر به اين فرودگاه چابكسر است كه تا رامسر تا حدود 11 كيلومتر فاصله دارد. فرودگاههاي ديگر استان در حال حاضر شامل فرودگاه رشت و نوشهر مي‌شوند كه به ترتيب با اين فرودگاه 121 و 85 كيلومتر فاصله زميني دارند. فرودگاه رامسر كلاً در اختيار مديريت اين فرودگاه از لحاظ اراضي مي‌باشد استفاده از اراضي فرودگاه رامسر به شرح ذيل است.
1-2-1- ساختمانها
1- مساحت پايانه مسافري 1574 متر مربع
2- مساحت كابين كنترل و برج (در ابتداي باند 31 قرار دارد) 27 متر مربع
3- مساحت پاويون 201 متر مربع
4- مساحت ساختمان سپاه 149 متر مربع
5- مساحت نيروي انتظامي 496 متر مربع
6- مساحت ايمني زميني 530 متر مربع
7- مساحت مهمانسرا 75 متر مربع
8- مساحت خانه‌هاي سازماني 16 واحد 3275 متر مربع
9- مساحت ساختمان برق اضطراري 297 متر مربع
10- ساختمان NDB (مكان مناسب نبوده و نياز به جابه‌جايي و در صورت VOR مي‌تواند حذف گردد.) 12 متر مربع
11- مساحت پاركينگ ماشين‌آلات 205 متر مربع
12- ساختمان هواشناسي 150 متر مربع
13- ساختمان انبار تداركات 216 متر مربع
14- ساختمان نقليه اداره فني 90 متر مربع
15- پلاژ (براي استفاده پرسنل) 6 دستگاه 360 متر مربع
16- محوطه پاركينگ خودروئي 3875 متر مربع
17- مساحت كل اراضي فرودگاه حدود 75 هكتار
1-2-2- سطوح عوامل پرواز (باند تاكسي وي و توقفگاه هوايي)
محوطه پروازي  فرودگاه رامسر در حالت فعلي شامل يك باند و يك اپرون و يك تاكسي وي به شرح زير مي‌باشد.

فرمت : WORD | صفحات:73

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد