دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS

مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS

مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS  سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2000)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001 : 1999) مستقر نموده است. که هدف از این سیستم مدیریت یکپارچه، حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS و حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE است…………..

مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS

فهرست مطالب :

دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope )

کلیات

کاربرد

الزامات مستندسازی

فرمها(برای سوابق)

نظامنامه IMS

کنترل مستندات

کنترل سوابق  Ims

مسئولیت مدیریت (Management Commitment)

تعهد مدیریت

خط مشی IMS

طرح ریزی

اهداف IMS (اهداف کلان و خرد)

طرح ریزی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

نماینده مدیریت

ارتباطات

بازنگری مدیریت

ورودی بازنگری مدیریت

مدیریت منابع ( Recource Management )

تأمین منابع……………

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS

با توجه به اینکه سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، خدمات جدیدی را طراحی نمی کند بنابراین بند 3-7 استاندارد ISO 9001 : 2000 با عنوان طراحی و توسعه محصول برای این سازمان کاربرد ندارد.سازمان سیستم یکپارچه را مستقر، مستند و اجرا کرده است. سازمان سیستم مدیریت کیفیت را در انطباق با الزامات استاندارهای ISO9001 2000 ,ISO 14001 2004 OHSAS18001 : 1999  مستقر کرده و بطور مداوم اثر بخشی آن را بهبود می بخشد…….

سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

الف) فرایندهای مورد نیاز برای سیستم یکپارچه و کاربرد آنها در درون سازمان را شناسایی کرده است و به غیر از استثناهایی که در بخش 1 ( رجوع شود به بند 2-1) مطرح گردیده است در صورت وجود فرآیندهایی با منشاء خارجی که اثر روی انطباق محصول با الزامات دارد نیز شناسایی خواهد شد. صرف نظر از شناسایی فرآیندها، سازمان کنترل های مورد نیاز روی فرآیند را جهت اطمینان از انطباق محصول، شناسایی کرده است. لیستی از فرایندهای سازمانی در انتهای این فصل آورده شده است.

ب)توالی وتعامل این فرآیندها در مدرکی بنام Process Map نشان داده شده است و این مدرک در بخش آخر این نظامنامه پیوست شده است………….

 


[otw_shortcode_button href=”http://s9.picofile.com/file/8293078600/442.zip.html” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]دانلود مقاله آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه LMS[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]