دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف

– اهداف كلي

– اهداف جزئي

– سوالات تحقيق

تعريف مفهومي واژه‌ها

فصل دوم

پيشينه و تاريخچة آموزش از راه دور

مسايل بنيادي درآموزش از راه دور

– رويكردهاي اساسي آموزش از راه دور

– علل پيدايش آموزش از راه دور

– مزايا و امكانات آموزش از راه دور

– آموزش از راه دور ورويكردهاي آموزشي و يادگيري

– تكامل نسلي آموزش از راه دور

اركان، ويژگي‌ها و مباني آموزش از راه دور

آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ايران

تفاوت‌هاي موجود بين دانش آموزان نظام حضوري و فراگيران آموزش از راه دور

طبقه بندي مخاطبين

روش‌ها و فرايندهاي اجرايي تحصيل درآموزش از راه دور

چالش‌ها و دغدغه‌هاي مرتبط با آموزش از راه دور

فصل سوم

روش تحقيق

فصل چهارم

طرح تحقيق

فصل پنجم

يافته‌ها و نتايج

محدوديت‌هاي تحقيق

راه كارهاي پيشنهادي تحقيق

منابع و مآخذ

پيوست‌ها

فهرست اشكال و جداول

شكل شماره 1 – رويكردهاي آموزشي و يادگيري

شكل شماره 2- فرايند اجرايي تحصيل در آموزش از راه دور

شكل شماره3- چرخه اصلاح و توسعه رفتار از طريق آموزش

جدول شماره 1- مقايسه فراگيري نظام رايج حضوري با فراگيران نظام آموزش از راه دور

مقاله بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد