دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بهداشت جسم انسان در قرآن

مقاله بهداشت جسم انسان در قرآن

مقدمه

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این  عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقيق5

1- مقدمه6

2- تعريف موضوع و لزوم پرداختن به آن7

3- مروري بر مطالعات انجام شده7

4- اهداف تحقيق7

5- طرح سئوال و فرضيه7

6- روش تحقيق8

7- محدوديتها و پيشنهادات9

8- كليد واژه‌ها9

فصل دوم: يافته‌هاي تحقيق11

بخش اول: بهداشت فردي12

1- وضو13

مقدمه13

2- غسل21

الف – غسل جنابت22

ب – غسل حيض28

ج- پاداش غسل در روايات29

3-طهارت لباس30

اصول پوشش در اسلام31

الف – جنس لباس31

ب- رنگ لباس34

ج – نظافت لباس36

بخش دوم: بهداشت غذايي38

1- دعوت به غذاهاي طيب40

2- ممنوعيت غذاهاي غيربهداشتي43

الف – مردار44

ب – خون 47

ج – گوشت خوك49

تغذيه و اخلاق52

د – ممنوعيت نوشيدن خمر54

معني لغوي و اصطلاحي54

مراحل برخورد قرآن با شرابخواري56

مرحله اول: رزق نيكو ولي استفاده نادرست از آن56

مرحله دوم: اشاره به گناه شرابخوار57

مرحله سوم: نهي از نماز در حالت مستي58

مرحله چهارم: حرمت شراب60

آثار و نوشيدن شراب63

الف – آثار زيانبار روحي و معنوي64

ب- آثار زيانبار جسمي و مادي68

1- دستگاه گوارش69

2- دستگاه تنفس69

3- خون70

4- قلب و رگها70

5- عقل و روان70

6- نسل71

بخش سوم: بهداشت جنسي74

1- ممنوعيت آميزش با زنان در حالت عادت ماهيانه75

ممنوعيت آميزش با زنان در حالت عادت ماهيانه از نظر پزشكي و علمي77

احكام حائض80

2- زنا80

تعريف اصطلاحي81

مراحل نكوهش زنا در قرآن81

مرحله اول: صفات زنا82

مرحله دوم: وعده‌ي عذاب اخروي83

مرحله سوم: زنا نكردن جزئي از يك پيمان عمومي83

مرحله چهارم: مجازات زناكار84

برخي از مفاسد زنا86

انتشار بيماري‌هاي آميزشي در جامعه87

الف – ايدز89

ب – سفليس90

پ- آتشك يا شانكرنرم 90

ت- گرانوم آميزشي91

ث- التهاب مهبل91

ج – سوزاك 91

روش حكيمانه اسلام در جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي93

3- لواط96

موارد بيان لواط در قرآن97

اول: احكام لواط104

اسرار معنوي و علمي تحريم هم جنس‌گرايي105

4- استمناء (خود ارضايي = جلق زدن106

بخش چهارم: بهداشت محيط زيست110

بخش پنجم: بهداشت رواني111

تعريف بهداشت رواني115

فرق شفاء و رحمت117

قرآن چگونه شفابخش است117

فصل سوم121

نتيجه‌گيري122

منابع و مأخذ123

فصل اول :

 طرح تحقيق

1- مقدمه

قرآن کریم ،آخرین سروش آسمانی است که پیامبر اکرم (ص)آن را برای بشریت به ارمغان آورده است . این کتاب الهی ،از جهات مختلفی مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالی و قوانین استوار ،خبرهای غیبی و اعجاز علمی و. . . معجزه محسوب می شود . و در باب اعجاز علمی مباحثی چون فیزیک ،شیمی ،علوم پزشکی و . . . در آیات قرآن به چشم می خورد و آنچه در این تحقیق مطرح گردیده است مباحث مربوط به بهداشت جسم انسان است که امروزه از مهمترین شاخه های علوم پزشکی محسوب می شود . آن چه در این راستا قابل توجه است این است که اصولاً بهداشت جسمی و روحی در تعالیم انبیاء جایگاه و شیوه ای داشته است تا آن جا که پیشوایان دینی عقل سالم را در بدن سالم بیان نموده اند .

امروزه بهداشت جایگاه رفیعی در بین علوم پزشکی دارد چرا که توجه به امور مربوط به بهداشت موجب سلامت اقشار مختلف جامعه خواهد شد همه شاخه های متنوعی که در بهداشت امروز مورد مطالعه قرار گرفته است همگی در جهت توسعه سلامت و امنیت افراد قرار گرفته است .

اگر به بهداشت و اصول آن توجه کافی بشود بطور یقین اقتصاد جامعه رونق بخصوصی خواهد گرفت واز ناحیه این  عنایت و برنامه ریزی می توان به سمت قله های تمدن و توسعه انسانی قدم برداشت که سلامت و بهداشت جسم و روح زمینه ای برای عبادت و بندگی خداست که خود تکامل انسان محسوب می شود و بشر با آرامش خاطر بهتری می تواند در مسیر رضایت الهی گام بردارد .در این پژوهش سعی شده است با کمک آیات و روایات بخشی از بهداشت جسم انسان در تعالیم الهی مورد بررسی قرار گیرد ،امید است که مورد رضایت حضرت حق واقع شود.

2- تعريف موضوع و لزوم پرداختن به آن

هميشه و در همه موارد پيشگيري بهتر از درمان است. بهداشت نيز يكي از موارد پيشگيري در بيماري‌ها است. لذا لازم دانسته شد كه به بهداشت جسم انسان پرداخته شود تا حداقل با آگاهي از اثر برخي موارد آن، به تندرستي و سلامت جسم كمك شود و با جسم و روح سالم است كه انسان مي‌تواند به عبادت خداوند بپردازد و از طرفي جلوه‌اي، از جلوه‌هاي همسويي علم و دين نشان داده شود.

3- مروري بر مطالعات انجام شده

تا‌ آنجا كه بنده جستجو كردم در جايي كتاب يا مقاله و يا پايان‌نامه‌اي با اين عنوان نديدم ولي پايان نامه و مقاله در مورد بعضي از بخش‌هاي تحقيق مثل شراب و نماز كار شده بود.

4- اهداف تحقيق

هدف كلي:

بهداشت جسم انسان در قرآن

هدف جزئي:

تأثير بهداشت غذايي بر جسم انسان

تأثير بهداشت فردي بر جسم انسان

تأثير بهداشت جنسي بر جسم انسان

تأثير بهداشت محيط زيست بر جسم انسان

تأثير بهداشت روان بر جسم انسان

5- طرح سوال و فرضيه

فرضيه:

1- اوامر و نواهي با بهداشت جسمي و روحي انسان مطابقت دارد.

2- بهداشت جسم با بهداشت روح متلازم است

سؤال:

1- آيا سلامت جسم تأثيري در عبادات فردي و اجتماعي دارد؟

2- آيا پرهيز از محرمات الهي تأثيري در سلامت جسم انسان دارد؟

6- روش تحقيق

روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي بوده كه در ابتدا محقق آيات مربوط به موضوع را از كتب مربوطه استخراج نموده و سپس استفاده از تفاسير و ديگر كتب ذكر شده در منابع و مأخذ مي‌باشد و در بعضي قسمتها محقق نيز نظراتي را بيان نموده است.

7- محدوديتها و پيشنهادات

محدوديت: مسلماً در هر تحقيقي براي محقق محدوديتهايي وجود دارد و محدوديتي كه در این تحقیق وجود داشت كمبود منابعي كه هم شامل مسائل علمي و هم قرآني با هم باشد.

پيشنهاد:

با توجه به مطالب علمي كشف شده در قرآن كه اعجاز علمي قرآن محسوب مي‌شود پايان نامه‌هايي با هر كدام از عناوين علمي موجود در قرآن كار شود كه در اينصورت هم يك كار قرآني و هم يك كار علمي صورت مي‌پذيرد.

در دسترس قرار دادن نرم‌افزارهاي تفسيري و روايي براي دانشجو و همچنين وجود كامپيوتر در خوابگاه تا دانشجويان بتوانند راحت‌تر و با اطمینان بیشتری كارهاي تحقيق خود را به انجام برسانند.

8- كليد واژه‌ها

بهداشت جسم انسان در قرآن

بهداشت:

در لغت: « نيكو نگاه داشتن ، نگاهداري تندرستي، سابقاً حفظ الصحه مي‌گفتند.»[1]

در اصطلاح:«روشها و كارهاي لازم براي حفظ تندرستي» [2]

جسم:

« بدن، تن ، هر چيزي كه داراي طول و عرض و عمق باشد، هر چيزي كه قسمتي از فضا را اشغال كند، جمع آن، اجسام و جسوم»[3]

« هر چيزي است كه داراي دراز و پهنا و ژرما باشد ( طول و عرض و عمق)، اجزاء هر جسمي از جسميت خارج نمي‌شود هر چند كه تكه تكه و جزء جزء شود باز آن جزء ابعاد دارد.»[4]

«آنچه داراي حجم و وزن است و فضايي را اشغال مي‌كند، ماده 2- ساختمان مادي يك زيستمند، بويژه انسان يا جانور، پيكر، كالبد، جسد، تن» [5]

انسان:

در لغت: « آدمي ، مردم، بشر، اناسي و آناس جمع»[6]

در اصطلاح : « انسان: (انسانها): 1- جانداري كه طبيعدانان او را در رده پستانداران، زير راسته آدم نمايان، بالاتيره آدم نمايان و  تيره انسانها قرار مي‌دهند و داراي ويژگي حركت بر روي دو پا، وجود مركز گويايي در مغز و توانايي ابزار سازي دارد. 2- شخص خوب و پاي‌بند به اصول اخلاقي، آدم؛ آدمي»[7]

قرآن: « اين لفظ در اصل مصدر است بمعني خواندن . چنانكه در بعضي از آيات معناي مصدري مراد است مثل « إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ »[8]  قرآن در اينجا مصدر است مثل فرقان و رحجان و هر دو ضمير راجع بومي‌اند يعني در قرآن عجله نكن زيرا جمع كردن آنچه وحي مي‌كنيم وخواندن آن بر عهده ماست….و چون آنرا خوانديم از خواندنش پيروي كن و بخوان.

قرآن كتابي است خواندني بايد آنرا خواند در معانيش دقت و تدبر نمود.بعضي‌ها قرآن را در اصل بمعني جمع گرفته‌اند كه اصل قرء بمعني جمع است  در اينصورت مي‌توانند بگويند كه : آن مصدر از براي فاعل است. قرآن يعني جامع حقائق و فرموده‌هاي الهي.»[9]

« كتاب آسماني مسلمانان كه شامل 6600 آيه و صدو چهارده سوره است» هشتاد و دو سوره آن در مكه نازل شده و به سوره‌هاي مكي معروف مي‌باشد و سي و دو سوره هم در مدينه نازل شده و آنها را سوره‌هاي مدني مي‌گويند.»

[1]-فرهنگ عميد، سپهر، تهران، 1374، چ چهارم، حسن عميد، ج 1، ص 461

2- فرهنگ فارسي امروز، آرين، تهران، 1377، چ سوم، غلامحسين صدري اغشار، نسرين حكمي، نسترن حكمي، ص 157

3- فرهنگ عميد، حسن عميد، ج 1، ص 815

4- مفردات الفاظ قرآن، انتشارات مرتضوي،بی جا، 1357، چ دوم، ابوالقاسم حسين بن فضل معروف به راغب اصفهاني متوفاتي  502، مترجم: غلامرضا خسروي حسيني، ج 1، ص 398

[5] – فرهنگ فارسي امروز، غلامحسين صدري افشار، نسرين حكمي و نسترن حكمي، ص 727

[6] – فرهنگ عميد، حسن عميد، ج 1، ص ص 292

[7] – فرهنگ فارسي عميد، غلامحسين صدري افشار، نسرين حكمي و نسترن حكمي، ص 98

[8] – قيامت/ 17-18

[9] – قاموس،دارالکتب الاسلامیه،تهران،1376،چ دوازدهم،استاد سید علی اکبر قرشی

منابع و مأخذ

 1. قرآن کریم – ترجمه : محمد مهدی فولادوند .
 2. نهج البلاغه – دلشاد – قم – 386- چ دوم- سید رضی – مترجم:محمد دشتی (ره)
 3. آیین بهزیستی اسلام- دفتر نشر فرهنگ اسلامی – تهران- 1366- چ اول – دکتر احمد صبوراردوبادی
 4. اخلاق در قرآن- مدرسه الامام علي بن ابيطالب(ع)-بي جا-1377-چ دوم- مكارم شيرازي
 5. اخلاق شبر (ترجمه کتاب الاخلاق)- موسسه انتشارات هجرت- بي جا– 1381- چ هشتم – مرحوم سید عبدالله شبر – مترجم :محمد رضا جباران
 6. اسرار گناهان کبیره – انتشارات مهدی نراقی- تهران- 1385- چ سوم- علی محمد حیدری نراقی
 7. اسلام پزشک بی دارو- دفتر انتشارات اسلامی- تهران- 1373- چ هشتم – احمد امین شیرازی
 8. اسلام و بهداشت روان – دفتر نشر معارف-بی جا – 1382- چ اول – نهاد مقا م معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايران-محتبی احسان منش
 9. اسلام و مقتضیات زمان – انتشارات صدرا- تهران- 1377- چ سیزدهم – شهید استاد مرتضی مطهری
 10. اسلام و مسائل زندگی-انتشارات اسوه- بی جا -1372- چ اول- محمد جعفر امامی شیرازی
 11. اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن- دفتر نشر معارف- بی جا -1383- چ اول- دکتر محمد علی رضایی اصفهانی
 • اعجاز علمی در قرآن کریم – رزقی – بی جا – 1381- چ اول- محمد سامی محمد علی – مترجم :سید حسن کاظمی

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 120

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله بهداشت جسم انسان در قرآن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد