دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

تصفيه فاضلاب صنايع غذايي بعد  از انسان آب شايد يكي از اجزاء بي نظيرجهان هستي  باشد. آب ازدوعنصراكسيژن و هيدروژن  تشكيل  شده است كه اين  دو عنصر در شرايط  معمولي  بصورت  گاز مي باشند.

عنصر هيدروژن قابل اشتغال مي باشد د رحالي كه اكسيژن براي سوختن ضروري  مي باشد با اين  وجود آب آتش را خاموش مي كند انسان  وسايرحيوانات وهچنين گياهان  بدون آب نمي توانند به حيات خود ادامه دهند صنايع بدون آب نمي توانند به موجوديت  خود  ادامه دهند  درعين حال آب باعث مشكلات زيادي در صنايع مي شود.

دانلود مقاله تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن

1-1- موجوديت آب1

1-2- منابع آب1

1-2-1- آبهاي سطحي2

1-2-2- آبهاي زير زميني2

1-3- خواص آبهاي آشاميدني2

1-3-1- خواص فيزيكي آب2

1-3-2- خواص شيميايي آب3

1-4- سختي آب3

 مقاله تصفيه فاضلاب صنايع

بخش دوم: آب در صنايع غذايي4

2-1- مصرف آب در صنايع غذايي 4

2-1-1- آلودگيهاي ناشي از مصرف آب در فرآيندهاي صنعتي 4

2-3- جنبه هاي تاريخي مصرف صنعتي آب 5

2-3-1- ميزان مصرف صنعتي آب در ايران 6

2-4-  مزاياي حاصل از كاهش مصرف آب 6

2-4-1-  استفاده مجدد آب 6

2-4-2- بازچرخش يا ريسايكلينگ 6

2-5- انواع مصارف آب در صنايع غذايي 7

2-5-1- آب خنك سازي 8

2-5-1-1- انواع سيستم هاي خنك سازي 8

تصفيه فاضلاب صنايع

بخش سوم: انواع فاضلاب صنايع غذايي 10

3-1- ويژگيهاي فاضلاب صنايع غذايي 10

3-1-1- صنايع توليد قند وشكر 11

3-1-2- صنايع توليد كمپوت وكنسرو 12

3-1-3- صنايع نوشابه سازي 12

3-1-4 صنايع لبنياتي 12

3-1-5- صنعت توليد روغن نباتي 13

3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهاي توليد گوشت 14

3-2- لزوم تصفيه فاضلاب صنايع غذايي 15

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنايع غذايي به آبهاي پذيرنده 15

3-2-1-1- مواد معلق 16

3-2-1-2- املاح معدني محلول 16

3-2-1-3- مواد آلي محلول 16

3-2-1-4- اسيدها وقلياها 16

3-2-1-5- مواد توليد كننده كف 17

3-2-1-6- رنگ 17

3-2-1-7- آلودگيهاي حرارتي 17

3-2-1-8- ميكروارگانيسم ها 17

3-2-1-9- مواد شناور 18

3-3- استراتژي تصفيه ودفع فضولات صنعتي 18

3-3-1- تخليه فاضلاب صنعتي به فاضلابروي شهري 18

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصي فاضلاب جهت تخليه به فاضلاب شهري 19

3-3-2- تصفيه اختصاصي فاضلاب صنعتي 20

3-3-3- تصفيه مشترك با صنايع ديگر 20

3-3-4- تغييرواصلاح فرآيندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاينده… 20

3-4- فاضلاب بهداشتي صنايع 21

پژوهش تصفيه فاضلاب صنايع

بخش چهارم: روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي 22

4-1- تصفيه فيزيكي 23

4-1-1- آشغالگيري 23

4-1-2- دانه گيري 23

4-1-4- شناورسازي 24

4-1-5- حوضهاي متعادل كننده يا يكنواخت ساز 24

4-2- تصفيه شيميايي 26

26. ph4-2-1- تنظيم

4-2-2- اكسيداسيون مواد آلي مقاوم 26

4-2-3- گند زدايي 26

4-2-4- انعقاد و لخته سازي 27

4-2- جذب سطحي مواد آلي محلول و مقاوم 27

4-3- تصفيه بيولوژيكي 27

4-3-1- اصلاحات رايج در تصفيه فاضلاب  28

28BOD4-3-1-1-

28COD4-3-1-2-

29TSS4-3-1-3-

29TDS4-3-1-4-

4-3-2- اصلاحات رايج در راهبري تصفيه خانه29

4-3-2-1- زمان ماند هيدروليكي29

4-3-2-2- زمان ماند ميكروبي29

30MLSS4-3-2-3-

30F\M4-3-2-4-

4-3-3- تصفيه هوازي فاضلاب30

4-3-3-1- تخليه به آبهاي طبيعي31

4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمين32

4-3-3-3- بركه هاي تثبيت33

4-3-3-3-1- بركه هاي بي هوازي34

4-3-3-3-2- بركه هاي اختياري35

4-3-3-3-3- بركه هاي هوازي35

4-3-3-3-4- بركه هاي تكميلي35

4-3-3-3-5- بركه هاي هوادهي35

4-3-3-4- صافي چكنده36

4-3-3-5- تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان37

4-3-3-6- سيستم لجن فعال37

4-3-4- روشهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي39

4-3-5- انواع سيستم هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب39

4-3-5-1- سپتيك تانك42

4-3-5-2- راكتور بي هوازي با بستر لجن رو به بالا44

4-3-5-3- صافي بي هوازي44

پژوهشی در مورد تصفيه فاضلاب صنايع غذايي

بخش پنجم: راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي46

5-1- علل عدم موفقيت تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي46

5-2- فاكتورهاي موثر در راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع غذايي 47

5-2-1- شدت آلودگي فاضلاب خام47

5-2-2- مواد مغذي يا نوترينت ها48

5-2-2-1- بالكينگ48

49    5-2-3- اكسيژن محلول

5-2-4- زمان ماند50

51ph5-2-5-

5-2-6- سميت51

5-2-7- دما52

5-2-8- اختلاط53

5-2-9- ميزان جريان ورودي54

5-3- پايستن فرآيند54

5-3-1- شاخصهاي بصري54

5-4- شاخصهاي آزمايشي 58

5-5- مشكلات سيستم هاي لجن فعال و رفع آنها59

5-5-1- روشهاي كلي تشخيص مشكلات59

60 BOD 5-5-2- حذف كم

5-5-2-1- حذف بارهاي آلي 61

5-5-2-2- مواد سمي يا بازدارنده62

5-5-2-3- دماهاي پايين62

افزايش زمان ماند هيدروليكي63

63MLVSS افزايش

63  نامناسب PH 5-5-2-4-

5-5-2-5- زمان هوادهي ناكافي64

64  ناكافيMLVSS5-5-2-6-

منابع66

منابع

مهندسي محيط زيست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه تركيان

مجموعه قوانين ومقررات حفاظت محيط زيست ايران

مجلات آب ومحيط زيست از انتشارات سازمان محيط زيست

بركه هاي تثبيت فاضلاب از سري كتابهاي سازمان جهاني بهداشت

تصفيه فاضلاب صنايع غذايي از انتشارات سازمان محيط زيست

6- تصفيه فاضلابهاي صنعتي

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 71

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]برای مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید [/otw_shortcode_button]

دانلود مقاله تصفيه فاضلاب صنايع غذايي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد