هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود مقاله تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی
دانلود مقاله تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی

دانلود مقاله تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی

روش های تصفیه پساب در صنایع پتروشیمی
 
چكيده
كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در دهه هاي آينده به شمار مي رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده، عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده است و كمتر توجهي به مديريت مصرف گرديده است.
در نگرش جديد جهاني، آب كالايي اقتصادي- اجتماعي و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب  مي شود. هر چند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار مي رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شونده رو به كاهش مي باشد.
در این مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت تقاضا و صرفه جويي آب در بخشهاي شهري، كشاورزي و صنعتي به الگوي مصرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشاورزي و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه اي از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در اين بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهايي براي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه مي گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: الگوی مصرف آب
 الگوي مصرف و تلفات آب شهري
عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري
آب كشاورزي
آب صنعت
فصل دوم: روش های تصفیه پس آب 
 تصفيه پساب صنايع پتروشيمي و نفت با استفاده از خاک هاي شاخص بنتونيت  توفيت  تالک و زئوليت به عنوان لخته کننده
. مواد و روش ها
عمليات فعال سازي
 فعال سازي به روش شيميايي
 فعال سازي به روش تخلخل
 انتخاب محل نمونه برداري به عنوان حالت بهينه و تهيه نمونه هاي مصنوعي و حقيقي 20
 نمونه مصنوعي
نمونه حقيقي
 انتخاب خاك ها ي قابل دسترس
فصل سوم: روش های تصفیه پس آب 
 روش فناوری نانو در تصفیه پسآب
 فناوری‌نانولوله‌های کربنی
 غشاهای نانولوله‌‌ای
. نانوغربال‌ها
روش‌های دیگر نانوفیلتراسیون
 فیلتر آلومینای نانولیفی
نانوالیاف جاذب جریان
 سرامیک‌های نانو‌حفره‌ای، کِلِی‌ها و دیگر جاذب‌ها
 غشای سرامیکی نانوحفره‌ای
 تک‌لایه‌های خودآرا روی پایه‌های مزوپروس (SAMMS)
 Arsenx
 پلیمر حفره‌ای سیکلودکسترین
 نانوکامپوزیت‌های پلی‌پیرون- نانولوله‌کربنی
زئولیت
 زئولیت‌های طبیعی، مصنوعی، زغال‌سنگ و ترکیبی
 فناوری‌های مبتنی بر نانوکاتالیست‌ها
نانوذرات آهن خنثی
 فتوکاتالیست‌های نانومقیاس دی‌اکسید تیتانیوم
 نانوذرات مغناطیسی
 Magneto ferritin
بررسی روش های خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نان
 :نانو فیلترها
نانو مواد
نانو سنسورها در تصفیة آب و پساب
نانوفتوکاتالیست
نتيجه گيري
منابع فارسی
منابع لاتین……..
مقدمه
در نگرش جديد جهاني، آب كالايي اقتصادي- اجتماعي و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب    مي شود. هرچند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار مي رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شونده رو به كاهش مي باشد.
ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميلي متر در سال از كشورهاي خشك جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد شونده سالانه كه در سال 1335، 7000 مترمكعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمكعب كاهش يافته و پيش بيني مي شود كه تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب كاهش يابد كه پايين تر از مرز كم آبي (1000 مترمكعب) است. با توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي گردد [1].
در سالهاي خشك، از هم اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي تواند نه تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به بار آورد.
همانگونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي متر در سال مي باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به طوري‌كه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حالي‌كه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديد پذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، 95 ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخشهاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرف رسيده است. علاوه بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرحهاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.
بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايش مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي؛ شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه ها و نبود هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط، بعنوان چالشهاي پيش رو آب كشور نام برده است.
توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع كمترين بارندگي، عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آب و خصوصاً افزايش تقاضاي آب به دلايل ذكر شده و محدوديت منابع آبي و در بعضي مكانها كاهش آن با تنزل كيفيت آب سفره هاي زيرزميني به دليل برداشت بيش از حد مجاز، پيشروي آبهاي شور، دفع غيرصحيح فاضلابهاي خانگي و پساب هاي صنعتي، بالابودن هزينه هاي تأمين آب جديد با رقابت شديد بين گروههاي مصرف كننده آب به دليل كم بودن منابع آبي، استفاده ناكارآمد از آب، اتلاف زياد آب در بخش كشاورزي و بالابودن آب به حساب نيامده در بخش شهري، و مكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد از جمله ديگر مشكلات آبي كشور مي باشد كه مديريت منابع آب كشور را پيچيده كرده است.
با اين مشكلات، يكي از اهداف بلندمدت مديريت راهبردي آب كشور تعادل برقرار كردن بين تقاضاي آب و منابع آب موجود با كمترين هزينه ممكن مي باشد.

منابع فارسی

3- راهبرد سند ملي آب، 1382، دولت جمهوري اسلامي ايران.

7- سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو، 1371، مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري، نشريه شماره 3-117.

8- شركت مهندسي مشاور جاماب، 1375، كليات و سيماي مديريت موجود آب كشور.

9- وزارت نيرو، 1375، بخش آب و فاضلاب شهري، مروري بر روند پيدايش تحولات، اهداف و سياستها.

10- نشريه و هفته‌نامه شهراب، دي ماه 1380، سخنراني معاون آب و فاضلاب وزارت نيرو، شماره 251.

11- علوي، علي اكبر، 1371، روند افزايش مصرف آب تهران و لزوم اعمال روشهاي صرفه جويي، كنفرانس صرفه جويي در مصارف كشاورزي، شرب و صنعت، صفحات 1-15 و 31-15.

12- صدر، كاظم، 1373، برآورد تابع تقاضاي آب شهر تهران، مجله آب، شماره 13.

13- مالكي، احمد، 1371، احداث شبكه لوله كشي آب تهران و مشكلات ناشي از آن، اولين سمينار بررسي مسائل آب و فاضلاب در شهرهاي بزرگ، صفحات 31-1.

14- روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، 1375، سيماي آب و فاضلاب استان تهران.

15- شركت جاماب، 1372، گزارش آب تهران.

16- تجريشي، مسعود، 1376، نگرشي جامعب به رفع بحران آب در تهران، مجله آب و فاضلاب، شماره 22، صفحه 2 الي 12.

17- منوچهري، غلامرضا، 1380، مديريت آب و فاضلاب شهري، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور.

18- حبيبي، محمدحسن، 1378، مديريت مصرف آب، اولين همايش منطقه اي بيلان آب، اهواز، صفحه 412 الي 429.

19- خبرنامه نخستين همايش ملي كاهش و كنترل آب به حساب نيامده، 1376.

20- ابرار اقتصادي، 22/3/1379، مصاحبه با آقاي مهندس فريدون بيگي مدير دفتر مطالعات كاهش آب به حساب نيامده، صفحه 12.

21- امين كاظمي، بيتا، 1375، بررسي دلايل اتلاف آب در شبكه هاي آب شهري و تأثير آن در  اقتصاد منابع آب، آب و توسعه، سال چهارم، صفحات 100 الي 104.

22- نظرزاده، مهدي، ابريشم چي، احمد، تجريشي، مسعود، ارزيابي نگرش و نيات رفتاري شهروندان كاشان نسبت به آب شهري، مجله علمي- پژوهشي آب و فاضلاب، شماره 46، تابستان 1382، صفحات 28-21.

23- دستاورد بزرگ دولت در تأمين آب شهر تبريز، گزارش مختصر وزارت نيرو، 1379.

24-  ظفرنژاد، فاطمه، محدوديت، تلفات و نرخ آب كشاورزي، 1375، فصلنامه آب و توسعه، شماره 15.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 54

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است