لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود مقاله جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
دانلود مقاله جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

دانلود مقاله جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

دانلود مقاله جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

مقدمه

قال الله تعالی:

«… ولتک امه یدعون الی خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»

«… و باید از شما مسلمانان برخی، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را نیکوکاری امر کرده، از بدکاری نهی کنند و آنان رستگارانند».

امر به معروف و نهی از منکر در فریضیه بزرگ از فرایض الهی و دو وظیفه مهم از وظایف مسلمانی است. همانگونه که نماز و روزه، خمس، زکات، حج و جهاد از احکام دین و وظایف مسلمین است. این دو واجب الهی نیز در صورت تحقق از شرایط اسلام و دینداری است.

عواملی چون جهل و نادانی نسبت به واجبات و محرمات الهی نشان ضعف و شناخت و اراده و انحراف بینش و عواطف انسان است که ضعف عقیدتی دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر را نشان می‌دهد.آنچه در پیش رو دارید، تحقیق کوتاهی است در موضوع بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام که دربرگیرنده اهمیت این موضوع در جامعه اسلامی می‌باشد، اما اینکه چرا این موضوع برای تحقیق انتخاب گردید؟ با توجه به حساسیت زمان و تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام برای نفوذ و ضربه زدن به آن بویژه از راه تهاجم فرهنگی و با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر با مبانی فرهنگ اسلامی برای دفاع از اسلام، ضرورت این تحقیق از این فریضه الهی روشن می‌گردد و بر اساس همین ضروری بود که رهبر معظم اسلامی، بارها به مسئولان و مردم هشدار داده‌اند و اهمیت اقامه و اجرای این واجب الهی را برای آنان گوشزد و تبیین نموده‌اند.بنابراین، این بحث و تحقیق درباره امر به معروف و نهی از منکر برای جامعه اسلامی و مسئولین خصوصاً دانشجویان و فرهنگیان جامعه مفید و سازنده است و چنانچه بحث امر به معروف و نهی از منکر و شناخت جایگاه این فرضیه الهی در هم ابعاد و جوانب آن و با تناسب به نیازهای زمان منطقی مطرح و ارائه گردد و در مقام اجرا به درستی عملی گردد، موثرترین سلاح دفاعی در برابر تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام خواهد بود.اکنون با توجه به آنچه که گذشت، در این تحقیق سعی شده است در حد توان گامی در این راه برداشته شود و اهمیت و جایگاه این فریضه الهی روشن گردد. از خداوند توفیق همه را در انجام این فریضه الهی خواهانیم.

فهرست مطالب

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر. ۱

مقدمه. ۱

طرح مساله. ۳

بررسی آثار ۴

هدف تحقیق.. ۵

روش تحقیق.. ۵

تعریف مفاهیم.. ۵

فوائد انجام تحقیق.. ۶

اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر. ۷

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن.. ۱۰

امر به معروف و نهی از منکر در روایات… ۱۱

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از منظر رهبری جمهوری اسلامی ایران.. ۱۳

نقش امر به معروف و نهی از منکر. ۱۵

ایجاد روحیه انقلابی.. ۲۰

دلگرمی مومنان، خواری دشمنان.. ۲۰

ترغیب به شناحت علم دین.. ۲۱

سازندگی.. ۲۲

استواری نظام اسلامی.. ۲۲

نقش اخروی امر به معروف و نهی از منکر. ۲۳

مراتب امر به معروف و نهی از منکر. ۲۶

مرتبه اول ـ انکار قلبی.. ۲۹

مرتبه دوم ـ امر و نهی زبانی.. ۳۱

مرتبه سوم ـ امر و نهی یدی (اعمال قدرت) و عملی.. ۳۳

ترک امر به معروف و نهی از منکر. ۳۴

آثار سلبی ترک امر به معروف و نهی از منکر. ۳۴

فتاوای مراجع تقلید. ۳۹

نتیجه‌گیری.. ۴۰

طرح مساله

انسان در ذات و فطرت خودش خواسته‌هایی را دارد که برخی از خواسته‌ها ضروی و خوب هستند و برخی از خواسته‌ها زشت و حیوانی. لذا امر به معروف و نهی از منکر از این باب است که آنچه را خوب و نیکو باشد، معروف است و آنچه را که ناپسند و زشت است، منکر می‌باشد.

با نگاهی به جامعیت اسلام، درمی‌یابیم که اسلاح طرح جامعی است که بر اساس فطرت بشری بنیانگذاری شده است و همه سوی زندگی فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، اعتقادی، عاطفی، اقتصادی، حقوقی و غیرانسان را می‌گیرد و اصول هر یک را با بهترین شیوه برای همه نسل‌ها و همه طبقات در هر زمان و مکان بیان می‌کند.مسلمانان اسلام را به عنوان آخرین رسالت و پیامبر عظیم‌الشان را به عنوان آخرین رسول خدا که رهبری بشر را پذیرا شده است، می‌دانند. قواعد و مقررات اسلام را اساساً بر فطرت پاک انسانی استوار است. هرجا که این فطرت پاک و زمینه‌های حق‌جوئی، عدالت خواهی، ظلم‌ستیزی و مبارزه با فساد وجود داشته باشد، در آنجا زمینه اسلام‌خواهی وجود دارد. در اسلام برای هر فرد، وظیفه و ضروری است که احکام و دستوران اسلام را پذیرا باشد.پیامبر اسلام(ص) که سلام خدا بر او باد، در مبارزه با سنن انحراف آلود جاهلیت پایدار کرد تا اجتماع و محیط را دگرگون ساخت. اختلاف طبقات، تحقیر زنان، بت‌پرستی، جنگ‌های قبیله‌ای و دهها انحراف‌های دیگر، از عادت‌ها و سنن و معتقدات مردم آن روز بود، اما با پایمردی پیامبر اسلام(ص) همه در هم کوبیده شد. پس وظیفه مسلمانان به پیروی از روی پیامبر اسلام(ص)، فراهم نمودن زمینه رشد و نمو خود اسلام ناب محمدی و بهره‌گیری از سختی‌های انقلابی آن نظیر امر به معروف و نهی از منکر و آشنا نمودن دیگران با آنهاست.

امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین و عظیم‌ترین و بهترین و عالیترین فرایض واجبات اسلامی است و نیز امر به معروف و نهی از منکر «فریضه بزرگ الهی است که در دین مبین اسلام اهمیت بسزایی برخوردار است. حال با توجه به عظمت و اهمیت این فریضه الهی می‌خواهیم بدانیم جایگاه این فریضه الهی در اسلام چگونه است؟ و این پرسشی است که در این تحقیق با بهره‌گیری از منابع معتبر انشاءا… بتوانیم گوشه‌ای از پاسخ آن را بیاموزیم.

فهرست منابع

 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. حرانی، ابومحمد، تحت العقول، ترجمه احمد جنتی، تهران: انتشارات سپهر، ۱۳۶۷٫
 4. حسینی دشتی، مصطفی، معاریف و معارف دائره المعارف جامع اسلامی، ج ۹٫ تهران: انتشارات فرهنگی آرایه، ۱۳۶۹٫
 5. امام خمینی(ره) روح اله (موسوی)، توضیح المسائلف تهران. وزارت اسلامی. بی تا.
 6. بنی‌هاشمی، خمینی ع محمدحسین، توضیح المسائل مراجع عظام. ج ۲٫ قم: اسلامی، ۱۳۷۷٫
 7. امام خمینی(ره)، روح الله (موسوی)، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم: انتشارات تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵٫
 8. دستغیب، عبدالحسین، امر به معروف و نهی از منکر، تهران، انتشارات ناس. بی‌تا.
 9. قرائتی، محسن. امر به معروف و نهی از منکر، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۸٫
 10. کلینی، محمد. اصول کافی، ج ۳٫ تهران. فرهنگ اهل بیت. بی‌تا.
 11. دشتی، محمد. فرهنگ معارف نهج البلاغه، ج ۲٫ قم: موسسه تحقیقات امیرالمومنین. ۱۳۷۶٫
 12. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. ج ۴۷٫ تهران: موسسه انتشارات چاپ تهران. ۱۳۴۵٫
 13. شیخ طبرسی ابوعلی. تفسیر مجمع البیان. ج ۴٫ ترجمه: ابراهیم باقری. تهران:‌ فراهانی. بی تا.
 14. قمی، شیخ صدوق. خصال صدوق. ترجمه مدرس گیلانی. تهران: سازمان انتشارات. بی تا.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۳

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است