دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منكر

دانلود مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منكر

جايگاه امر به معروف و نهي از منكر

مقدمه

قال الله تعالي:

«… ولتك امه يدعون الي خير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون»

«… و بايد از شما مسلمانان برخي، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مردم را نيكوكاري امر كرده، از بدكاري نهي كنند و آنان رستگارانند».

امر به معروف و نهي از منكر در فريضيه بزرگ از فرايض الهي و دو وظيفه مهم از وظايف مسلماني است. همانگونه كه نماز و روزه، خمس، زكات، حج و جهاد از احكام دين و وظايف مسلمين است. اين دو واجب الهي نيز در صورت تحقق از شرايط اسلام و دينداري است.

عواملي چون جهل و ناداني نسبت به واجبات و محرمات الهي نشان ضعف و شناخت و اراده و انحراف بينش و عواطف انسان است كه ضعف عقيدتي دو فريضه مهم امر به معروف و نهي از منكر را نشان مي‌دهد.آنچه در پيش رو داريد، تحقيق كوتاهي است در موضوع بررسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام كه دربرگيرنده اهميت اين موضوع در جامعه اسلامي مي‌باشد، اما اينكه چرا اين موضوع براي تحقيق انتخاب گرديد؟ با توجه به حساسيت زمان و تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام براي نفوذ و ضربه زدن به آن بويژه از راه تهاجم فرهنگي و با توجه به ضرورت آشنايي بيشتر با مباني فرهنگ اسلامي براي دفاع از اسلام، ضرورت اين تحقيق از اين فريضه الهي روشن مي‌گردد و بر اساس همين ضروري بود كه رهبر معظم اسلامي، بارها به مسئولان و مردم هشدار داده‌اند و اهميت اقامه و اجراي اين واجب الهي را براي آنان گوشزد و تبيين نموده‌اند.بنابراين، اين بحث و تحقيق درباره امر به معروف و نهي از منكر براي جامعه اسلامي و مسئولين خصوصاً دانشجويان و فرهنگيان جامعه مفيد و سازنده است و چنانچه بحث امر به معروف و نهي از منكر و شناخت جايگاه اين فرضيه الهي در هم ابعاد و جوانب آن و با تناسب به نيازهاي زمان منطقي مطرح و ارائه گردد و در مقام اجرا به درستي عملي گردد، موثرترين سلاح دفاعي در برابر تهاجم همه جانبه دشمنان اسلام خواهد بود.اكنون با توجه به آنچه كه گذشت، در اين تحقيق سعي شده است در حد توان گامي در اين راه برداشته شود و اهميت و جايگاه اين فريضه الهي روشن گردد. از خداوند توفيق همه را در انجام اين فريضه الهي خواهانيم.

فهرست مطالب

جايگاه امر به معروف و نهي از منكر. 1

مقدمه. 1

طرح مساله. 3

بررسي آثار 4

هدف تحقيق.. 5

روش تحقيق.. 5

تعريف مفاهيم.. 5

فوائد انجام تحقيق.. 6

اهميت و ضرورت امر به معروف و نهي از منكر. 7

امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن.. 10

امر به معروف و نهي از منكر در روايات… 11

اهميت امر به معروف و نهي از منكر از منظر رهبري جمهوري اسلامي ايران.. 13

نقش امر به معروف و نهي از منكر. 15

ايجاد روحيه انقلابي.. 20

دلگرمي مومنان، خواري دشمنان.. 20

ترغيب به شناحت علم دين.. 21

سازندگي.. 22

استواري نظام اسلامي.. 22

نقش اخروي امر به معروف و نهي از منكر. 23

مراتب امر به معروف و نهي از منكر. 26

مرتبه اول ـ انكار قلبي.. 29

مرتبه دوم ـ امر و نهي زباني.. 31

مرتبه سوم ـ امر و نهي يدي (اعمال قدرت) و عملي.. 33

ترك امر به معروف و نهي از منكر. 34

آثار سلبي ترك امر به معروف و نهي از منكر. 34

فتاواي مراجع تقليد. 39

نتيجه‌گيري.. 40

طرح مساله

انسان در ذات و فطرت خودش خواسته‌هايي را دارد كه برخي از خواسته‌ها ضروي و خوب هستند و برخي از خواسته‌ها زشت و حيواني. لذا امر به معروف و نهي از منكر از اين باب است كه آنچه را خوب و نيكو باشد، معروف است و آنچه را كه ناپسند و زشت است، منكر مي‌باشد.

با نگاهي به جامعيت اسلام، درمي‌يابيم كه اسلاح طرح جامعي است كه بر اساس فطرت بشري بنيانگذاري شده است و همه سوي زندگي فردي، اجتماعي، مادي، معنوي، اعتقادي، عاطفي، اقتصادي، حقوقي و غيرانسان را مي‌گيرد و اصول هر يك را با بهترين شيوه براي همه نسل‌ها و همه طبقات در هر زمان و مكان بيان مي‌كند.مسلمانان اسلام را به عنوان آخرين رسالت و پيامبر عظيم‌الشان را به عنوان آخرين رسول خدا كه رهبري بشر را پذيرا شده است، مي‌دانند. قواعد و مقررات اسلام را اساساً بر فطرت پاك انساني استوار است. هرجا كه اين فطرت پاك و زمينه‌هاي حق‌جوئي، عدالت خواهي، ظلم‌ستيزي و مبارزه با فساد وجود داشته باشد، در آنجا زمينه اسلام‌خواهي وجود دارد. در اسلام براي هر فرد، وظيفه و ضروري است كه احكام و دستوران اسلام را پذيرا باشد.پيامبر اسلام(ص) كه سلام خدا بر او باد، در مبارزه با سنن انحراف آلود جاهليت پايدار كرد تا اجتماع و محيط را دگرگون ساخت. اختلاف طبقات، تحقير زنان، بت‌پرستي، جنگ‌هاي قبيله‌اي و دهها انحراف‌هاي ديگر، از عادت‌ها و سنن و معتقدات مردم آن روز بود، اما با پايمردي پيامبر اسلام(ص) همه در هم كوبيده شد. پس وظيفه مسلمانان به پيروي از روي پيامبر اسلام(ص)، فراهم نمودن زمينه رشد و نمو خود اسلام ناب محمدي و بهره‌گيري از سختي‌هاي انقلابي آن نظير امر به معروف و نهي از منكر و آشنا نمودن ديگران با آنهاست.

امر به معروف و نهي از منكر از مهمترين و عظيم‌ترين و بهترين و عاليترين فرايض واجبات اسلامي است و نيز امر به معروف و نهي از منكر «فريضه بزرگ الهي است كه در دين مبين اسلام اهميت بسزايي برخوردار است. حال با توجه به عظمت و اهميت اين فريضه الهي مي‌خواهيم بدانيم جايگاه اين فريضه الهي در اسلام چگونه است؟ و اين پرسشي است كه در اين تحقيق با بهره‌گيري از منابع معتبر انشاءا… بتوانيم گوشه‌اي از پاسخ آن را بياموزيم.

فهرست منابع

 1. قرآن كريم
 2. نهج البلاغه
 3. حراني، ابومحمد، تحت العقول، ترجمه احمد جنتي، تهران: انتشارات سپهر، 1367.
 4. حسيني دشتي، مصطفي، معاريف و معارف دائره المعارف جامع اسلامي، ج 9. تهران: انتشارات فرهنگي آرايه، 1369.
 5. امام خميني(ره) روح اله (موسوي)، توضيح المسائلف تهران. وزارت اسلامي. بي تا.
 6. بني‌هاشمي، خميني ع محمدحسين، توضيح المسائل مراجع عظام. ج 2. قم: اسلامي، 1377.
 7. امام خميني(ره)، روح الله (موسوي)، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، قم: انتشارات تبليغات اسلامي، 1375.
 8. دستغيب، عبدالحسين، امر به معروف و نهي از منكر، تهران، انتشارات ناس. بي‌تا.
 9. قرائتي، محسن. امر به معروف و نهي از منكر، تهران، سازمان تبليغات اسلامي. 1378.
 10. كليني، محمد. اصول كافي، ج 3. تهران. فرهنگ اهل بيت. بي‌تا.
 11. دشتي، محمد. فرهنگ معارف نهج البلاغه، ج 2. قم: موسسه تحقيقات اميرالمومنين. 1376.
 12. دهخدا، علي اكبر. لغت نامه دهخدا. ج 47. تهران: موسسه انتشارات چاپ تهران. 1345.
 13. شيخ طبرسي ابوعلي. تفسير مجمع البيان. ج 4. ترجمه: ابراهيم باقري. تهران:‌ فراهاني. بي تا.
 14. قمي، شيخ صدوق. خصال صدوق. ترجمه مدرس گيلاني. تهران: سازمان انتشارات. بي تا.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 43

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منكر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد