دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی در این پژوهش با تأکید بر نقش هیجانها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفکر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت…..

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

فهرست مطالب

چکیده ۸

فصل اول / کلیات / پژوهش ۹

مقدمه ۱۰

بیان مسأله ۱۲

اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳

اهداف پژوهش ۱۵

فرضیه پژوهش ۱۵

تعاریف عملیاتی ۱۵

فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق۱۶

مقدمه ۱۷

هیجان و هوش هیجانی ۱۷

رابطه هیجان با تفکر ۱۸

تاریخچه هوش هیجانی ۱۹

هوش هیجانی چیست۲۰

نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی ۲۴

تئوری هوش هیجانی گلمن ۲۵

تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون ۲۷

شناسایی حالت های هیجانی ۳۳

رضایت زناشویی ۳۵

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ۳۷

رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳

هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی ۴۵

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷

فصل سوم (طرح تحقیق) ۵۰

مقدمه ۵۱

جامعه پژوهش ۵۱

نمونه آماری ۵۱

ابزار پژوهش ۵۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲

روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی ۵۲

پایایی و اعتبار آزمون در ایران ۵۳

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی ۵۵

روایی و اعتبار پرسشنامه در ایران ۵۷

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها) ۵۹

مقدمه ۶۰

توصیف داده ها ۶۱

بررسی و آزمون فرضیه ها ۶۵

فصل پنجم: (خلاصه و نتیجه گیری)  ۶۷

بحث و نتیجه گیری ۶۸

خلاصه تحقیق ۶۹

پیشنهادهای پژوهش ۶۹

محدودیت های پژوهش ۷۰

فهرست منابع ۷۱

پیوست ها ۷۲

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

فهرست جداول

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی ۶۱

جدول ۴-۲ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی رضایت زناشویی ۶۲

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی نمرات هوش هیجانی ۶۳

جدول ۴-۴ شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی هوش هیجانی ۶۴

جدول ۴-۵ ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۶۵

فهرست منابع و مأخذ

– براوبری، تراویس، گریوز، جین (۱۳۸۴)، هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها)، مترجم: گنجی، مهدی، تهران، انتشارات ساوالان.

– بک، آ (۱۳۷۳)، عشق هرگز کافی نیست. ترجمه، قراچه داغی، مهدی، تهران، انتشارات مترجم.

– برنشتاین، فلیپ اچ، (۱۳۸۰)، زناشویی درمانی، ترجمه: پور عابدی نائینی، حسن، منشی، غلامرضا، تهران، انتشارات رشد.

 

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

*****************************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۷۲

****************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد