خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی
دانلود مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

دانلود مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

نقد و تحلیل آراء با موضوع  مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: “والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم.” همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

فهرست اختصارات

۱- ق.م.ا:                                                             قانون مجازات اسلامی

۲- ق.آ.د.ک:                                                        قانون آئین دادرسی کیفری

۳- ق.آ.د.م:                                                         قانون آیین دادرسی مدنی

۴- ا.ح.ق:                                                            اداره حقوقی قوه قضائیه

۵- ح.ج.ع:                                                           حقوق جزای عمومی

۶- ص:                                                                شماره صفحه

۷- ج:‌                                                                  جلد

فهرست عناوین

مقدمه۵

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن۷

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم۹

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم۱۰

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم۱۲

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن۱۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت۱۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت۱۷

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت۱۸

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن۱۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی۲۰

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی۲۱

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی۲۴

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ۲۵

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا۳۰

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا۳۳

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ۳۷

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: “والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم.” همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

منابع و مآخذ

۱)حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان (ویرایش ۲) تهران-نشر میزان بهار ۱۳۸۴

۲) حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی جلد دوم، چاپ شانزدهم- زمستان ۱۳۸۵، نشر میزان

۳) حقوق جزای عمومی دکتر نوربها، چاپ هفدهم، ۱۳۸۵، انتشارات گنج دانش تهران

۴) حقوق جزای اختصاصی دکتر آقائی نیا جلد دوم (شخصیت معنوی) چاپ اول، پاییز ۱۳۸۵، نشر میزان

۵) حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) دکتر میر محمد صادقی، چاپ چهاردهم، تابستان ۸۵ نشر میزان

۶) مجموعه جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ سوم، (ویرایش دوم) زمستان ۱۳۸۵ ، انتشارات ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس

۷) تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) جلد چهارم، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، ۷۸٫

۸) جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی ۲ تألیف دکترناصر قاسمی

۹) حقوق کیفری اختصاصی، تألیف دکتر هوشنگ شامبیاتی، جلد اول، تهران ۱۳۷۴ نشر گنجینه

۱۰) حقوق

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۳۷

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است