دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد

فهرست مطالب
مقدمه ۲
فصل اول
مساله تحقیق ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۶
طرح تحقیق۶
سوالات تحقیق  ۷
فرضیه (های ) تحقیق ۸
تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق۹
فصل دوم
پیشینه تحقیق ۱۰
تاریخچه تشکیل مدارس در ایران۱۰
فصل سوم
روش تحقیق  ۱۶
جامعه آماری  ۱۷
نمونه آماری  ۱۷
حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۱۷
ابزارهای تحقیق ۱۷
روش تجزیه و تحلیل  ۱۷

فصل چهارم
مقدمه  ۳۴
جداول

فصل پنجم
تجزیه و تحلیل خلاصه های  مطالب  ۴۰
آزمون بینه و سیمون ۴۷
محدودیت ها ۵۰
پیشنهادات ۵۱
منابع  ۵۲

فهرست نمودار
عنوانصفحه
نمودار ۱۲  ۳۳
نمودار ۴۱۲۳۳
نمودار ۱۳  ۳۴
نمودار ۴۱۳۳۴
نمودار ۱۶۳۵
نمودار ۴۱۶  ۳۵
نمودار ۱۱۰ ۳۶
نمودار ۴۱۱۰  ۳۶
نمودار ۱۱۲ ۳۷
نمودار ۴۱۱۲  ۳۷
نمودار ۱۱۴ ۳۸
نمودار ۴۱۱۴ ۳۸
جدول درصد و فراوانی  ۳۹

مقاله کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد