دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر 
فهرست مطالب:
فصل اول: بيان موضوع تحقيق 7
مقدمه    8
بيان مسئله          10
فرضيه                 11
اهداف تحقيق       12
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق      14
تعريف اضطراب                               16
تشخيص باليني اضطراب                               18
توصيف اختلالهاي اضطرابي                           22
جدول 1-7 نشانه هاي وحشت زدگي درد ( DSM-IV)       24
جدول 2-7 خلاصه سنجشي اختلال وحشت زدگي          26
گذر هراسي         27
جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسي           28
جدول 4-7 ملاكهاي تشخيص هراس اجتماعي براساس ( DSM-IV) 29
اختلال اضطراب فراگير          31
مشكل ترسهاي مقاوم و اضطراب فراگير           33
باز آموزي تنفس     34
مشكلات مرتبط بارم ناكافي               35
مهار كردن اضطراب كنترل و پيش بيني پذيري     37
تفكيك ترس از اضطراب         39
مولفه هاي رفتاري اضطراب               40
اهداف بلند مدت               41
ملاحظه هاي درماني          42
اختلال اضطرابي ناشي از مواد           43
اختلال اضطراب – افسردگي مختلط     44
درمان دارويي        46
فصل سوم: روش اجرايي پژوهش        47
تعيين و تعريف جامعه           48
ابزار اندازگيري در تحقيق       49
دستور اجراي پرسشنامه    50
طرح پژوهش         51
فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج         54
آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجويان پسر    55
جدول 4-1 نمرات خام آزمونهاي دو گروه پسران               57
جدول 2-3 مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران         59
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري           60
نتيجه گيري          61
محدوديت ها         62
پيشنهادات           62
ضمائم    63
منابع     64
پاسخگويي           65
مقدمه :
اضطراب يكي از شايعترين اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب مي باشد.
اگر چه اضطراب و دلهره از زمان هاي گذشته به عنوان يكي از اختلالات عمده شناخته شده است. با اين وجود تنها چند دهه اخير به عنوان يك مسئله جدي مورد توجه روان پزشكان و روان شناسان و ديگر دست اندر كاران بيمارهاي رواني قرار گرفته است .
اضطراب بهايي است كه بشر كنوني براي تمدن مي پردازد به نظر مي رسد كه در اين عصر به اصطلاح تمدن مشكلات انسان همواره روبه تزايد بوده اسن. جنگها ، زندگي شخصي و خانوادگي بشر را به مخاطره انداخته اورا در ادوه و نا آرامي اجتماعي رها ساخته است. جزر و مدهاي اقتصادي و تغييرات تكنولوژيايي تاثيرات خود را به صورت بيكاري ، از دست دادن موقعيت هاي شغلي و فقر و تنگدستي براي ميليونها تن از افراد بشر نمايان ساخته است. انفجار جمعيت ، مسائل و تنشهاي اجتماعي خاصي را به همراه داشته است.
آلودگي هوا و محيط زندگي و اجتماعي به طرز خطرناك كوجبات اضمحلال ، فساد و فرسودگي بشر را فراهم ساخته امنيت رواني آنان را به مخاطره انداخته است. جامعه شهري با تحرك زياد و نامشخص خود ، نبود روابط خانوادگي نزديك و وسيع ، فشار رواني فزاينده اي را برافراد تحميل نموده است. ازداوج هاي ناموفق و ناخشنود كننده ازهم گستگي خانوادگي ، طلاق و داغ هاي هيجاني كه بروالدين و كودكان باقي مي گذارند، ناراحتي هاي بشر كنوني را افزايش داده اند . توجه به معنويات جاي خود را به رقابت هاي افراطي و جلوه هاي خيره كننده زندگي صنعتي بخشيده و اضطراب بشر كنوني را عميق تر ساخته است.

مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد