دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني حدود سني 35 ساله

مقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني حدود سني 35 ساله
فهرست مطالب چكيده1
فصل اول    كليات تحقيق 2
مقدمه3
بيان مسئله4
سوال مسئله4
فرضيه5
متغيرهاي تحقيق5
تعريف عملياتي و نظري5
تعريف عملياتي5
اهداف تحقيق5
اهميت و ضرورت تحقيق6
فصل دوم    پيشينه و ادبيات تحقيق8
نمادهاي اسطوره اي در زمين9
تعريف جرم11
ديدگاه اجتماعي11
ديدگاه مذهبيون12
ديدگاه قانوني12
تبين هاي ماوراء طبيعي13
جرم شناسي كلاسيك14
جرم شناسي تحقيقي14
آمار و وضعيت زندانها15
وضعيت محكومين ، سن ، تامل در قاتلين زن16
قاچاقچيان زن16
زنان سارق17
شخصيت مجرمان17
هوش در زندانيان18
طبقه اجتماعي و مجرميت18
دوستي ها در بين زندانيان19
اصطلاحات رايج در بين زندانيان20
افسردگي در اسيران جنگي20
نظريه زيست شناسي23
ديدگاه رفتاري24
ديدگاه لومبروزو26
ديدگاه آدلر26
ديدگاه مازلو27
پيشگيري از جرم28
تاريخچه افسردگي30
نشانه هاي افسردگي33
نشانه هاي بدني37
نژاد و طبقه اجتماعي40
افسردگي زمينه اي براي خود كشي 43
ديدگاههاي مختلف در مورد افسردگي45
نظريه شناختي47
نظريه زيست شناسي49
نظريه اصالت وجود51
درمان افسردگي در ديدگاه ها و روشهاي مختلف روانپوشي52
درمان زيستي57
پيشينه تحقيق در خارج از كشور59
پيشينه تحقيق در داخل كشور61
فصل سوم    روش پژوهش66
جامعه آماري67
نمونه آماري و شيوه نمونه گيري67
تست افسردگي بك67
شيوه نمونه گذاري71
روش تجزيه و تحليل اطلاعات72
فصل چهارم    نتايج پژوهش73
جدول 1-4 نمره خام آزمودنيها74
فصل پنجم    بحث و نتيجه گيري (بررسي و تبيين نتايج)85
خلاصه نتايج86
تبيين شيوع افسردگي در زندانيان87
تبيين نتايج ديدگاههاي مختلف روانشناسي91
محدوديت ها95
پيشنهادها96
پيوست97
سپتامبر 2003105
چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟105
پي نوشتها117
فهرست منابع118
فهرست جداول
جدول1-4 نمره خام آزمودنيها در دو گروه زنان زنداني و مردان زنداني از آزمون افسردگي
جدول2-4 بررسي افسردگي در بين زنان زنداني و مردان زنداني
جدول3-4 نمره خام آزمودنيها در دو گروه زنان زنداني و غير زنداني از پرسش نامه افسردگي
جدول 4 ـ 4    مقایسه افسردگی در بین زنان زندانی و غیر زندانی
جدول 5 ـ 4    نمره خام آزمودنیها در دو گروه زنان متاهل و مجرد از پرسشنامه افسردگی
جدول 6 ـ‌4    مقایسه افسردگی در بین زنان متاهل و مجرد………….
مقدمه :
مشاهدات بين المللي بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه افسردگي يك قطبي را بين زنان دو برابر شايع تراز مردان معرفي كرد . (كاپلان 1379صفحه 125)
از اين جنبه مي توان دليل سبك تزييني نا مناسبي دانست كه در مورد زنان اعمال مي شود . از جنبه هاي ديگر شايد به علت آن است كه زنان افسرده بيشتر به كلينيك ها مراجعه مي كنند . يا فردي كه طرفدار نظريه زيستي است . اختلالات هور موني را در اين زمينه موثر مي داند و يا فردي كه آسيب پذير است وقتي كه در يك مكان قرار مي گيرد زندگي شخصي او عمومي مي شود به زندگي شاد متنوع و حتي تميز هم از او سلب مي شود . و خود را در ميان افرادي مي بيند كه از لحاظ فرهنگي ، فكري با او فرق دارند . فرد مورد نظر حرفي براي گفتن ندارد . وجه اجتماعي خود را از دست داده مي بيند از اين رو فكر مي كند تمام اين مسايل به دليل جرمي است كه مرتكب شده است بر اساس فرضيه افسردگي در زنان نسبت به مردان بيشتر است . به طور اختصاصي تر استعداد فردي و محيطي نا مناسب افسردگي را در زندان امري طبيعي تر جلوه مي دهد و تحقيق حاضر سعي در بررسي افسردگي در زنان زنداني و درك مؤلفه هاي جمعيت شناختي آن دارد .
loss -[1]

مقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني حدود سني 35 ساله
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد