دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون

مقایسه جرائم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون  مجازات اسلامی

چکیده
امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند. اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و اجتماعی برقرار شود.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
مقایسه جرایم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : تعریف تکرار جرم :
مبحث اول : بحث وبررسي
بند اول :  تعريف
بند دوم :  شروع به اجرا
بند سوم :  اركان شروع به جرم
الف- تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به اجرا
ب- دكترين برون ذاتي به عيني
مبحث دوم : ماهیت جرم در فقه اسلامی
بند اول : تعریف جرم و ذنب (گناه)
بند دوم : جنایت ، جنحه ، خلاف:
تعریف:
مبحث سوم – مواد عمومي
صل دوم
انواع جرائم و مجازاتها
گفتار اول : انواع جرائم و مجازاتها
مبحث اول : شروع به جرم
مبحث دوم : تكرار جرم
مبحث سوم : شركا و معاونين مجرم
مبحث چهارم  – تعدد جرم
درآمد
مفهوم گذشت وآثار آن
حيثيت هاي چند گانه جرام و دعاوي ناشي از آن
طبقه بندي جرايم از نظر قابليت گذشت
تقسيم جرايم به حق الله وحق الناس
اصل غير قابل گذشت بودن جرايم
روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت
حيثيت هاي چند گانه جرام و دعاوي ناشي از آن
تقسيم جرايم به حق الله وحق الناس
اصل غير قابل گذشت بودن جرايم
روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت
نتيجه
منابع
Abstract
چکیده
امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند. اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و اجتماعی برقرار شود.
در تمام قوانین جزایی گیتی مجرمین حرفه ای که عاملین تکرار جرم در عداد آنها هستند در زمره سهمناکترین تبهکاران محسوب می شوند زیرا نسبت به مجرمین غیر حرفه ای غیر از آنهایی که محکوم به اعدام می شوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده اند شباهداه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه ای کمتر از این امید وجود دارد علمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده اند اول جنایت حرفه ای اشرافی نما. جنایت حرفه ای علمی جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب می شود که می توانند رفتار و سکنات ظاهری خود را با رسوم و سنتهای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که بر خلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند بندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر می شوند در زندان مجرمین حرفه ای بیشتر از آن دسته تشکیل می شوند که نتوانستند رفتار خود را با سنتهای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که بر خلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر می شوند در زندان مجرمین حرفه ای بیشتر از آن دسته تشکیل می شود که نتوانسته اند رفتار خود را با سنتهای اجتماعی منطبق سازند. این قبیل مجرمین همیشه خود را در کارکردن عاصی طاغی نشان داده اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت های حرفه ای علمی می شوند فعالیت آنها روی اسلوب بوده و مثل این است که در موقع ارتکاب جرم بانجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبه کارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده اند. برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه ای باید خصائص روانی آنان را در نظر گرفت……….

فرمت : WORD | صفحات:50

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد