دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه مقدمه‌اي بر محاسبات توري (Grid computing)

مقدمه‌اي بر محاسبات توري (Grid computing)

فهرست مطالب

۱-۱مقدمه‌ای بر محاسبات توری (Grid computing) 3
1-2 مسأله گرید: ۵
۲-۲ گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی: ۵
۳-۲ محاسبات توری چیست؟. ۶
۴-۲ فواید محاسبات توری: ۹
۱-۴-۲ بهره برداری از منابع مورد استفاده ۹
۲-۴-۲ ظرفیت پردازنده موازی (parallel CPU capacity) 11
3-4-2 منابع مجازی و سازمانهای مجازی برای مشارکت: ۱۲
۴-۴-۲ دستیابی به منابع اضافی: ۱۳
۵-۴-۲ توازن منابع: ۱۵
۶-۴-۲ قابلیت اطمینان. ۱۷
۷-۴-۲ مدیریت: ۱۸
۵-۲ مدل معماری گرید ۲۰
لایه فابریک.. ۲۱
لایه ارتباط. ۲۱
لایه منابع. ۲۲
لایه جامع. ۲۲
لایه درخواست.. ۲۲
۱-۵-۲ ارزیابی معماری گرید: ۲۲
۶-۲ ارزیابی معماری محاسبات گرید ومدل‌های گرید – Adoption: 23
7-2 استانداردها برای محیط‌های گرید: ۲۴
۱-۷-۲ استاندارد OGSI: 25
2-7-2 استاندارد گرید FTP: 26
3-7-2 استاندارد WSRF: 26
4-7-2 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب: ۲۷
۸-۲ معرفی امنیت گرید (گرید Security): 27
1-8-2 نیازهای امنیتی گرید: ۲۸
۲-۸-۲ چالش‌های امنیتی موجود در محیط یک گرید: ۲۸
۳-۸-۲ دامنه‌های امنیتی گرید: ۲۹
۴-۸-۲ اصول امنیت: ۳۱
۵-۸-۲ اصطلاحات مهم در رابطه با امنیت گرید: ۳۲
۶-۸-۲ The Certificate Authority: 36
8-8-2 انواع متفاوت Certificate ها: ۳۸
۹-۸-۲ چگونگی دسترسی به گرید: ۳۹
۱۰-۸-۲ Authorization & Authentication. 40
11-8-2 SSL Handshake: 41
9-2 طراحی گرید: ۴۳
۱-۹-۲ اهداف راه حل: ۴۴
۲-۹-۲ توپولوژی گرید: ۴۹
۱-۲-۹-۲ Intra گرید: ۵۰
۲-۲-۹-۲ Extra گرید: ۵۱
۳-۲-۹-۲ Inter گرید: ۵۲
۱۰-۲ بررسی برخی از پروژه‌های گرید: ۵۳
۲-۱۰-۲ NAREGL: 54
3-10-2 Floding@Home: 54
4-10-2 Google. 56
5-10-2 BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 57
11-2 گرید Sim چیست؟. ۵۸
۱-۱۱-۲ معماری سیستم: ۵۹
۲-۱۱-۲ موجودیت‌های گرید Sim: 61
گرید Information service: 63
مقایسه ونتیجه گیری.. ۶۴
فصل سوم ۶۶
همگام سازی
همگام سازی ساعت
ساعتهای فیزیکی
سیستمهای تعیین موقعیت جهانی
الگوریتم‌های همگام سازی ساعت
ساعتهای منطقی
ساعتهای منطقی لامپورت
ساعت‌های برداری
انحصار متقابل
مرور کلی
الگوریتم متمرکز
الگوریتم نامتمرکز
الگوریتم توزیع شده
الگوریتم حلقه نشانه
مقایسه چهار الگوریتم
تعیین موقعیت جهانی گره ها
الگوریتم انتخاب
الگوریتم‌های انتخاب سنتی
انتخاب‌‌ها در محیط‌های بی سیم
انتخاب‌‌ها در سیستم‌های بزرگ
همگام سازی.. ۶۸
چکیده ۱۴۴
۱ مقدمه. ۱۴۸
منابع. ۱۶۵

1-1 مقدمه‌اي بر محاسبات توري (Grid computing)

ايده توزيع كار به منظور دستيابي به سرعت و به عبارت ديگر يك صرفه جويي در زمان قرن هاست كه مدنظر بوده است. تاريخ پر است از اين مثال‌‌ها – تفكر در ساخت هرم ها، چيدن كتان در كشتزار و يا يورش گردان‌هاي نظامي در جنگ كه مي‌توانند به شما ايده بدهند. اين ايده به طور طبيعي حتي پيش تر نيز وجود داشته كه كندوي عسل يك مثال بارز از آن است. بسياري از تكنيك‌هاي مدرن علمي از قبيل ميكرو آرايه‌‌ها و 98-well plate نيز كارها را براي دستيابي به سرعت، توزيع مي‌كنند. در اوايل قرن بيستم، كامپيوتر مثل شخصي بود كه كارهاي محاسباتي را كه به صورت توزيع شده نيز قابل انجام بودند، به تنهايي انجام مي‌داد (كارهايي از قبيل جدول بندي داده‌هاي سرشماري).

به طور خلاصه يك گريد عبارتست از: محاسبه توزيع شده قابل توسعه در مقابل Platform‌هاي ناهمگن چندگانه، سازمان‌‌ها و مكان ها. اصطلاح قابل توسعه يا همان Scalable، به نياز عملياتي و مديريتي منابع توزيع شده به صورت امن، برمي گردد.

همانگونه كه در شكل زير نشان داده شده است، كنترل يك گريد توسط نرم افزار Middleware، مديريت مي‌شود كه يك مجموعه استاندارد سازگار از سرويس‌هاي گريد را براي Application‌‌ها فراهم مي‌كند تا با منابع شبكه اي، محاسبه اي، اطلاعات و ذخاير داده به صورت امن تعادل داشته باشند.


دانلود پروژه مقدمه‌اي بر محاسبات توري (Grid computing)
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد