دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه منظومه شمسی

منظومه شمسی

فهرست مطالب
منظومه شمسي 1
ستاره صبحگاهي ـ ستاره شامگاهي : 8
مطالعه زهره : 9
اقيانوسي از ابر : 10
زهره خواهر زمين است ؟ 10
دماي زهره گرمتر از ان که تحمل‌ پذير باشد: 11
مکاني زيبا براي ديدن، ولي … 12
دو قلوي زمين يا خطايي در تعيين هويت : 13
سياره معکوس : 14
نقشه زهره : 15
واقعيت‌ها : زهره 16
نوارهاي گاز : 19
افتاب شبانگاهي : 19
شب روز هنگام 20
راههاي جديد براي ديدن خورشيد : 21
خورشيد از فضا: 22
کاوش اسرار خورشيد : 23
جو : 26
مناطق زمين : 27
اقيانوس‌ها : 28
سپر نامرئي زمين : 29
سپر نامرئي زمين : 29
قايق نجات ما در فضا : 30
واقعيت‌هاي زمين : 31
مريخ :‌ 32
راز مريخ : 33
قمرهاي مريخ : 34
واقعيت‌هاي مريخ : 35
بادها و گردبادهاي بسيار شديد : 35
حلقة مشتري : 36
کشف مشتري : 37
چنين است مشتري : 37
خانوادة مشتري : 38
انچه اموخته‌ايم : 39
واقعيتهاي مشتري : 39
پلوتن : 40
کشف پلوتن : 41
مدار طولاني : 42
مدار متجاوز پلوتن : 42
شارون ـ همراه پلوتن : 43
کوچکتر از انکه ديده شود: 44
تصويرهاي اکستروني : 45
پلوتن گرفت‌ها و شارون گرفت‌ها : 45
خورشيد ستاره گوندي ما ـ چشم‌اندازي از پلوتن : 46
ايا کاوشگرها به پلوتن فرستاده خواهد شد ؟ 47
اکنون در جستجوي سياره دهم : 48
مرز نهايي منظومه شمسي کجاست ؟ 49
واقعيت‌هاي پلوتن : 50
ستاره دنباله‌دار چيست؟ 51
شهاب چيست ؟ 52
ستارگان دنباله‌دار و رگبارهاي شهابي : 53
ستاره‌هاي دنباله‌دار از کجا مي‌ايند؟ 54
توده سنگ و گلوله برف چرک : 55
ستاره‌هاي دنباله‌دار بزرگ: 55
ستاره‌ي دنباله‌دار هالي : 56
ترس از ستارگان دنباله‌دار : 57
مرگ ستارگان دنباله‌دار : 58
تصور ناپذير : 59
کاوشگرها ـ مشغول بازي در حياط خانه هالي : 60
واقعيت‌ها : ستاره هالي در اعضار مختلف : 61
فهرست منابع 63
مولف 63
درباره چگونگي بوجود امده سياره‌ها نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد بعضي از دانشمندان عقيده دارند که همه سياره‌هاي منظومه شمسي بين 5 تا 6 هزار ميليون سال پيش پديد امده‌اند در ان زمان خورشيد هنوز ستاره جواني بود يعني مدت زيادي از پديد امدن خود خورشيد نمي‌گذشت.
خورشيد به هنگام حرکت در فضا از ميان ابرهاي بسيار بزرگي از گاز و غبار عبور کرد. نيروي جاذبه خورشيد قسمتي از اين گازها و ذره‌هاي غبار را به سوي خود کشيد به اين ترتيب دايره‌اي از ذرات کوچک و گاز در اطراف خورشيد جمع شد. اين دايره به دور خورشيد مي‌چرخيد کم کم ذره‌ها يکديگر را جذب کردند و به هم پيوستند از اين پيوستن، توده‌هاي کوچکي از غبار و گاز پديد امد. اين توده‌ها، که هم چنان گرد خورشيد مي‌چرخيدند هنوز بسيار کوچک بودند، اما رفته رفته بزرگتر مي‌شدند. هر چه اين توده‌ها بزرگتر مي‌گشتند، نيروي جاذبه انها هم بيشتر مي‌شد و گرد و غبار بيشتري را به سوي خود مي‌کشيد. ………

دانلود پروژه منظومه شمسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد