دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله مهاجرت حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

چكيده مقاله

مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي  هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌باشد.

حاشيه‌نشينان به علت فقر شديد و همه‌جانبه ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌نمايند كه موجب سلب آسايش  شهروندان و امنيت شهرها مي‌گردد.

اين موضوع در شهر مشهد از شدت بيشتري برخوردار بوده و مشكلات زيادي را هم ايجاد نموده است. سرقت‌هاي متعدد ، آدم‌ربايي و آدم‌كشي، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خياباني و… از جمله ی اين معضلات هستند.آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاييان و سكنه ي شهرهاي كوچك به شهر هاي بزرگي مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش براي ساماندهي حاشيه نشيني نتايج ملموس و چنداني نخواهد داشت.

مقدمه :

مهاجرت بي‌رويه به شهرها و گسترش حاشيه‌نشيني در قرن گذشته و قرن اخير از معضلات مهم شهرهاي بزرگ جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد، كه پيامدهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي متعددي به دنبال داشته است.اين دو پديده جمعيتي و شهري اگر در راستاي هم قرار گيرند و به هم پيوند بخورند، قطعاً مشكلات و پيامدهاي منفي مضاعفي را براي يك جامعه بخصوص شهرهاي بزرگ به دنبال خواهند داشت.از آنجايي كه علل حاشيه‌نشيني رانمي‌توان خارج از چارچوب علل مهاجرت ـ بخصوص مهاجرت روستا به شهر ـ بررسي كرد، مي‌بايستي آنها را به طور توأمان مطالعه نمود. چرا كه از يك طرف عوامل دافعه (Pushfactors)  در روستا موجب تخليه اين واحدهاي جمعيتي و مولد مي‌گردد و از طرف ديگر عوامل جاذبه (Pull factors)  آنها را به سوي شهرها كشانده و سربار جامعه شهري مي‌نمايد.براي بررسي نقش اين فرآيند در مسائل شهري و بخصوص امنيت اجتماعي شهرها لازم است دلايل مهاجرت، تيپ مهاجران و خصوصيات آنها و همچنين وضعيت مناطق حاشيه‌نشين شهرها و ساكنان آنها مورد توجه قرار گيرند. چرا كه بخش اعظم بزهكاري ها، جرم هاي مشهود و نامشهود و جناياتي كه در اين كانونهاي جمعيتي اتفاق مي‌افتد و يا ساكنان آنها در سطح جامعه مرتكب مي‌شوند، ناشي از ساختار فيزيكي، فرهنگي، جمعيتي و اقتصادي اين نواحي و ساكنان آنها مي‌باشد. حاشيه‌نشينان داراي وضعيت اجتماعي و اقتصادي نامناسبي بوده و بندرت جذب ساختارهاي مدرن شهري مي‌شوند. برداشت‌ها و روحيات  خود آنها، نحوه برخورد و رفتار شهروندان ديگر با آنها، عدم توجه مسئولان سياسي و خدماتي شهرها به آنها، موجبات ايجاد روحيه ي عصيان‌ورزي و حس انتقام در آنها شده كه خود را به صورت رفتارهاي نابهنجار و مشكل‌آفرين بروز مي‌دهد.

بررسي نظريات مربوط به پاتولوژي شهري ( آسيب‌شناسي شهري ) و اكولوژي جرايم شهري و خشونت ها و ناآراميهاي شهري و انطباق آنها بر حاشيه ي شهر مشهد مبين ارتباط مستقيم بين ويژگيهاي مهاجر و حاشيه‌نشين با بزهكاري و كاهش ضريب امنيتي شهرها مي‌باشد.

مهاجرت:

مهاجرت جابجايي بين دو واحد جغرافيايي يا به عبارت ديگر ترك يك سرزمين و اسكان در سرزمين ديگر است.»(1)

حركات مكاني جمعيت يا مهاجرت يعني « تغيير محل اقامت معمولي از يك نقطه جغرافيايي به نقطه ديگر» (2) كه مي‌توان آن را از نقطه نظرات مختلف تقسيم‌بندي نمود مانند: فاصله مبدأ تا مقصد، طول مدت اقامت در محل جديد، عبور از مرزها و …

از نظر عبور از مرزها مهاجرت ها يا « بين‌المللي » و يا « داخلي » هستند، كه هركدام به نوعي مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلاتي در مقصد باشد. در اين بين هجوم آوارگان كشورهاي مجاور ـ مانند آوارگان افغاني ـ و مهاجرت روستا به شهر در داخل يك كشور مشكلات و تبعات بيشتري دارند.

مهاجرت به عنوان يك پديده اجتماعي مي‌تواند نشانه ي پويايي و تحول جامعه باشد و موجب ترقي و پيشرفت شود، همانطور كه پيرمن عقيده دارد كه: « هجرت روستايي نه تنها انحطاط‌آور نيست بلكه مترقي نيز هست».(3)اما مهاجرت هاي بي‌رويه و بدون برنامه كه نتيجه ي اجراي سيساست هاي غلط دولت ها و نابرابري‌هاي شديد مكاني مي‌باشد، اثرات مخربي بر پيكر روستاها و شهرها وارد آورده و فضاهاي جغرافيايي را از حركت و پويايي باز مي‌دارد.(4)

منابع ومآخذ:

 • مهدوي ـ مسعود ـ اصول و مباني جغرافياي جمعيت ـ نشر توس ـ تهران ـ 1373
 • لهاسايي زاده ـ عبدالعلي ـ نظريات مهاجرت ـ انتشارات نويد ـ 1368
 • زماني پور ـ اسدا… ـ مقاله ي مهاجرت روستائيان به شهرها و اثرات آن بر توسعه ي كشاورزي ـ 1366
 • رحيمي ـ حسين ـ مقاله ي بررسي مهاجرتهاي دانش‌آموزي بردسكن ـ رشد آموزش جغرافيا ـ شماره ي 47 ـ تابستان 77
 • حسين‌زاده دلير ـ كريم ـ مقاله حاشيه‌نشيني، در جستجوي معني و مفهوم ـ اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ـ شماره ي 46 ـ 45
 • شكويي ـ حسين ، جغرافياي اجتماعي شهرها و اكولوژي اجتماعي شهر ـ انتشارات جهاد دانشگاهي ـ 1369
 • منبع شماره ي 2
 • خورشيدي ـ محمدتقي ـ پايان‌نامه بررسي علل تخريب روستاهاي بيرجند (1370 ـ 1345)- 1375
 • منبع شماره ي 6
 • طاهري ـ تقي، گزارش مهاجرت روستا يك مسئله است ، برنامه و بودجه و مديريت كشاورزي ـ 1363
 • منبع شماره ي 8
 • منبع شماره ي 8
 • منبع شماره ي 6
 • مساواتي ـ مجيد ، مقاله « خانواده‌هاي مهاجر روستايي و زمينه‌هاي طلاق » فصلنامه ي پژوهشي جمعيت ثبت و احوال كشور ـ سال پنجم ـ شماره ي 16 و 15
 • مركز ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد ـ جزوه ي حاشيه‌نشيني يك مسئله صد مشكل
 • منبع قبلي
 • زاهد زاهداني ـ سيد سعيد ، حاشيه‌نشينان شهر كرمان ـ 1355
 • منبع قبل
 • آقاجانيان ـ اكبر ، پايدار ـ مجيد ، پژوهشي در مشكل اجتماعي حاشيه‌نشيني ـ سلسله مقالات جامعه‌شناسي و برنامه‌ريزي ­ـ شماره 26 ـ دانشگاه شيراز ـ 1363
 • مركز ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد ـ جزوه ي رشد و توسعه شهر مشهد
 • هادیزاده بزاز- مریم ، حاشیه نشینی و راهکار های ساماندهی آن در جهان ، شهرداری مشهد – 1382 منبع شماره ي 6
 • منبع قبلي
 • منبع شماره ي 6
 • احمدي پور ـ زهرا، مقاله حاشيه‌نشيني در بخش مركزي كرج ، دانشگاه تربيت مدرس ـ رشد آموزش جغرافيا ـ شماره 38 ـ پاييز 74
 • مركز ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد
 • اطلاعات مكتوب و غيرمكتوب مركز ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد
 • مصاحبه ي مدير ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد با روزنامه ي خراسان ـ چهارشنبه 21/8/82
 • گزارش آسيب‌شناسي جرايم ، در بلوار دوم طبرسي ، قرباني مقدم ، مركز ساماندهي حاشيه ي شهر مشهد، آبان 81
 •  فيلم اينجا مشهد است- شهرداري مشهد
 • منبع قبلي
 • آلبوم عكس حاشيه ي شهر مشهد- روابط عمومي شهرداري مشهد – سال 1379

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : 36

************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله مهاجرت حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد