دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهاجرت

دانلود مقاله مهاجرت

فهرست مطالب
مفهوم مهاجرت2
مهاجرت از ديدگاه جامعه شناسي3
فرار مغزها5
خوشامد گويي به مهاجران8
فرار مغزها در ايران11
نگرش هاي مردم تهران درباره مهاجرت14
نگاهي به وضع متخصصين ايراني مقيم كشورهاي خارجي  17
اينترنت و ناپديد شدن مرزها23
آنها كه هميشه بازنده اند26
عوامل مشترك فرار مغزها در كشورهاي در حال توسعه  26
عوامل فرار مغزها در ايران27
تجربه ها براي جلوگيري از فرار مغزها و باگشت نخبگان   29
شبكه هاي دانشجويان و محققان32
انجمن هاي محلي مهاجران متخصص33
مفهوم مهاجرت
مهاجرت و رفتن و كندن از جايي و بيتوته كردن و رحل اقامت افكندن در جايي ديگر، ديرينه ترين و اصيل ترين رفتار بشر است كه با طبيعت و فطرت وي در آميخته است.
در وسيع ترين شكل اين مفهوم، مهاجران موقت سراي سه پنج و رهگذران لحظه اي زمين هستند كه از ملكوت آمده اند و پس از آزمودن شايستگي ها و عبور از صافي سنجش نيك و بد به اصل خويش باز مي گردند.
اما جداي از اين مفهوم كلي، در توقف هزاران ساله فرزندان آدم در كره خاكي و در فراز و فرود بستر بي قرار تاريخ تمدن، مهاجرت معاني و مفاهيم متعددي به خود گرفته است.
سيري كوتاه در تاريخ تمدن نشان مي دهد كه ورود و خروج از مراحل مختلف تاريخ همچون دوران پارينه سنگي، عصر آهن، آغاز زندگي مدني و همه مراحل پس از آن با مهاجرت همراه بوده است. انگيزه اين مهاجرت ها دستيابي به غذا، سكونت، كار، ايمن ماندن از بلاياي طبيعي و همچنين فشارهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي را در بر مي گرفت.
در فرهنگ معين در تفسير كلي اين واژه آمده است:« مهاجرت يعني از موطن خود به جايي ديگر نقل مكان كردن و هجرت گزيدن و كسي را كه از موطن خود به جايي نقل مكان كند مهاجر گويند.» “اورت لي“ در تعريف مهاجرت مي گويد:« مهاجرت عبارت است از تغيير دائمي و نيمه دائمي مسكن بدون هيچ محدوديتي در مورد فاصله حركت و ماهيت اختياري يا اجباري مهاجرت، همچنين بودن هيچگونه تمايزي بين مهاجرت داخلي و خارجي.»
در اين تعريف “اورت لي“ بر تمايز قائل نشدن بين حركت و ماهيت اختياري يا اجباري مهاجرت تأكيد دارد.
واژه مهاجرت در سال 1903، عنوان اثري فرانسوي قرار گرفت. در اين اثر مهاجرت معادل كوچ داخلي، برون كوچي و ترك روستا، روستا گريزي، از جمعيت خالي شدن روستاها، برون كوچي روستا- شهري، و ترك زمين بكار برده شده است.
در فرهنگ فارسي عميد مهاجرت به معني از جايي به جايي رفتن و در آنجا منزل كردن، دوري كردن از شهر و ديار خود آورده شده است………………….

فرمت : WORD |صفحات:35

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

 

دانلود مقاله مهاجرت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد