دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهندسي ارزش

مهندسي ارزش
فهرست مطالب
SAVE : Society Of American Value Engineering )
مفاهيم مهندسی ارزش
چکيده
مقدمه و تاريخچه
اصول پياده سازی مهندسی ارزش
موانع و مزايای به کارگيری مهندسی ارزش
فرآيند مهندسی ارزش
اساس مهندسی ارزش
جمع آوری اطلاعات
ارزيابی وظايف
مرتب کردن مجدد وظايف
پيداکردن و جايگزين نمودن وظايف اداری شاخص ارزش پايين
تعيين شاخص ارزش : شاخص ارزش
نتيجه گيری
مهندسی (تجزيه و تحليل) ارزش
مفاهيم و چگونگی اجرای آن
چکيده
تعاريف و مفاهيم پايه
چگونگی اجرا
فرآيند مهندسی ارزش
چکيده:
مقدمه:
تعاريف اوليه
فرآيند مهندسی ارزش
ارزيابی احتمال پذيرش :
ب ـ 1) اطلاعات :
ب ) مطالعات ارزش
تحليل موانع :
رسم نمودار FAST
ايجاد مدل بها
رسم نمودار هزينه ـ اهميت
روش وزن دهی پيشنهاد ها
مهندسی ارزش ( با مفهومی نزديک به مديريت ارزش و تجزيه و تحليل ارزش ) رويکردی گروهی، سيستماتيک، کارکردگرا و دارای کاربردی حرفه ای است که برای ارزيابی و بهبود ارزش در يک محصول، طراحی يک وسيله، طراحی سيستم، اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی و ديگر خدمات به کار گرفته می شود.
مهندسی ارزش متدولوژی قدرتمندی است برای حل مسائل، کاهش هزينه ها و به طور همزمان، بهبود عملکرد و کيفيت. با شناسايی و ارتقای شاخصهای ارزش، مهندسی ارزش، رضايت مشتری را افزايش می دهد و به ارزش سرمايه گذاری می افزايد. اين متدولوژی را که از راهبردهای موفق بلندمدت و تجاری است، می توان در تمام بخشهای تجاری يا اقتصادی، نظير صنايع، دولت، ساخت و ساز و خدمات به کار گرفت.
مهندسی و مديريت ارزش که از سال 1947 توسط ” لاری مايلز” در ايالت متحده آغاز به گسترش کرد، امروزه در کشورهای پيشرفته صنعتی جهان کاربردی وسيع و دستاوردهايی بی نظير داشته است. بررسی اسناد و مدارک موجود و مرور اطلاعات موجود انجمن مهندسان ارزش آمريکا ( SAVE : Society Of American Value Engineering ) گواه آن است که انجام مهندسی ارزش روی پروژه ها، تا چندين صد ميليون دلار صرفه جويی دربرداشته است. در سطح ملی نيز، با مراجعه به پروژه های تعريف شده ای که مهندسی ارزش در آنها مدنظر بوده است، می توان تغييرات و بهبود همزمان عملکرد و کيفيت و کاهش هزينه را شاهد بود.
از اين رو امروزه با پی بردن دولتمردان و دست اندرکاران پروژه های صنعتی و عمرانی، قوانين و مقرراتی مبنی بر ضرورت و همه گيرشدن به کارگيری مهندسی ارزش در پروژه ها وضع شده است…………………..

دانلود مقاله مهندسي ارزش
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد