دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهندسي صنايع و سيستم‌ها

مهندسي صنايع و سيستم‌ها
فهرست مطالب
مقدمه‌اي بر مهندسي صنايع و سيستم‌ها
چكيده
تاريخچه مهندسي صنايع
سير شكل‌گيري مهندسي صنايع تا جنگ جهاني دوم
تكامل مهندسي صنايع بعد از جنگ جهاني دوم
مديريت
تحقيق در عمليات
مهندسي سيستم
علوم كامپيوتر
علم آمار
علم مديريت
مهندسي فاكتورهاي انساني
مهندسي صنايع و سيستم‌ها
تعريف مهندسي صنايع
نقش مهندسي صنايع و سيستم‌ها در سازمان
حوزه‌هاي فعاليت مهندسي صنايع و سيستم‌‌ها
مطالعات امكانپذيري
استقرار كارخانه يا سازمان
طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي و خدماتي
برنامه‌ريزي حمل و نقل
جانمايي بخش‌ها
ارزيابي كار و زمان
كنترل موجودي
برنامه‌ريزي توليد
سيستم‌هاي برنامه‌ريزي مواد موردنياز
برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات
كنترل كيفيت
مديريت و كنترل پروژه
برنامه‌ريزي نيروي انساني و سيستم‌هاي حقوق و دستمزد
مهندسي فاكتورهاي انساني
سيستم‌هاي اطلاعات
مراجع

مقدمه‌اي بر مهندسي صنايع و سيستم‌ها

چكيده

در اين مقاله تاريخچه شكل‌گيري و تكامل مهندسي صنايع و تغيير آن از مهندسي صنايع سنتي به مهندسي صنايع و سيستم‌ها شرح داده مي‌شود. مهندسي صنايع و سيستم‌ها، تعريف و جايگاه آن در سازمان بررسي مي‌شود. در پايان به برخي از فعاليت‌هاي مهندسي صنايع و سيستم‌ها اشاره مي‌شود. تاريخچه مهندسي صنايع، سير شكل‌گيري مهندسي صنايع تا جنگ جهاني دوم، تكامل مهندسي صنايع بعد از جنگ جهاني دوم، ارتباط مهندسي صنايع با مديريت، تحقيق در عمليات، مهندسي سيستم، علوم كامپيوتر، علم آمار، علم مديريت، مهندسي فاكتورهاي انساني، رشته مهندسي صنايع و سيستم‌ها، تعريف مهندسي صنايع، نقش مهندسي صنايع و سيستم‌ها در سازمان، حوزه‌هاي فعاليت مهندسي صنايع و سيستم‌‌ها شامل مطالعات امكانپذيري، استقرار كارخانه يا سازمان، طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي و خدماتي، برنامه‌ريزي حمل و نقل، جانمايي بخش‌ها، ارزيابي كار و زمان، كنترل موجودي، برنامه‌ريزي توليد، سيستم‌هاي برنامه‌ريزي مواد موردنياز، برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات، كنترل كيفيت، مديريت و كنترل پروژه، برنامه‌ريزي نيروي انساني و سيستم‌هاي حقوق و دستمزد، مهندسي فاكتورهاي انساني و سيستم‌هاي اطلاعات از جمله مباحث اين مقاله هستند.

كليدواژه : مهندسي صنايع؛ مهندسي سيستم‌ها؛ تاريخچه؛ تعريف؛ جايگاه؛ فعاليت‌ها

دانلود مقاله مهندسي صنايع و سيستم‌ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد