كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » پروژه » پروژه اقتصاد » دانلود پروژه موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
دانلود پروژه موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

دانلود پروژه موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

بررسی موانع و مشکلات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

مقدمه :

طرح مسئله : یکی از عمده ترین سیاست های ترکیه از بدواستقرار حکومت جمهوری دراین کشوروروی کارآمدن مصطفی کمال ـ معروف به آتاتورک ـ تلاش در جهت پیوستن به اردوگاه غرب بوده است ؛ کوشش دولت مردان این کشوردر طی سه دهه گذشته برای اتحاد با اروپا وورود به جامعه اروپا ،درراستای رسیدن به همین هدف بوده است. در چارچوب این سیاست ، ترکیه، در بیشترسازمان های بین المللی که در اروپا تاسیس شد،( مانند ناتو ـ شورای اروپا ـ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، جامعه ی اقتصادی اروپا و… ) شرکت جست..پس از پیدا یش” بازار مشترک اروپا” نیز دولت های این کشوراعم از نظامی ـ غیرنظامی ـ ائتلافی و…   همه دررسیدن به این هدف گام برداشته ودر فرصت های مناسب تمایل خود را برای پیوستن به جامعه اروپا اعلام داشته اند.اینکه چه علل وعواملی موجب توجه دولت مردان ترکیه به اروپا و پیوستن به اتحادیه ی اروپایی شده است را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :

الف ـ ترکیه به علت در پیش گرفتن یک سیاست غرب گرایانه ، بلوک غرب را به بلوک شرق ترجیح می داد ؛ومی توان گفت که با این عمل تمایل داشت خود را یک کشور غربی معرفی نماید.

ب ـ درخواست عضویت یونان در جامعه اروپا ـ۸ ژوئن ۱۹۵۸ـ ورقابت ترکیه با آن کشور .

ج  ـ به علت اهمیت خاصی که اعضای جامعه اروپا در تجارت خارجی ، بخصوص در صادرات محصولات کشاورزی دارند .

د  ـ استفاده کشورهای عضو جامعه اروپا از وامها و تسهیلات ما لی 

ه- به علت اینکه بخشی از خاک ترکیه(۳%) ـ تراس شرقی ـ دراروپا قراردارد.(ژئوپلیتیک)‍

اما علی رغم تلاش ها ی بیشمار دولت مردان ترکیه در جهت پیوستن به اتحادیه اروپایی ، این کشور تاکنون نتوانسته است به این خواست وتمایل قدیمی خود ( بیش از ۴۰ سال انتظار ) جامعه عمل بپوشاند؛ودر طول این مدت زمانِ  نسبتاً طولانی همواره با موانع عمده ای روبرو بوده است که رفع آن موانع ، پیش شرط مهم اتحادیه ی اروپایی برای پذیرفتن ترکیه در میان اعضاء خودمی باشد . موانعی  که بارها و بارها از سوی مقامات اتحادیه ی اروپا ـ کمیسیون اروپاـ در نشست ها واجلاس های متعدد خود از جمله ، اجلاس سران این اتحادیه در نویل اسپانیا ژوئن  ۲۰۰۲ ) وکپنهاک دانمارک (۱۲اکتبر۲۰۰۲)نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت .

لذا با توجه به مطالب مطروحه ، هدف این رساله ، بررسی ، تحقیق و نهایتاً تجزیه و تحلیل این موانع می باشد ؛اینکه به چه علت کشور ترکیه ودولت مردان آن تاکنون علی رغم تمامی تلاش های خود ، هنوز بادربهای بسته اتحادیه ی اروپا به روی خود مواجه بوده و نتوانسته اند مجوز ورود به باشگاه اروپائیان را بدست آوردند، سئوالی است که یافتن پاسخ آن هدف تحریر رساله حاضر را تشکیل می دهد .

روش تحقیق :

در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و به اقتضای ماهیت مطالعات وموضوعات حوزه ی روابط بین المللی از روش « توصیفی ـ تاریخی » استفاده خواهد شد .

روش گردآوری مطالب ،« کتابخانه ای »بوده ودربررسی و جستجوی منابع علاوه بر کتب و مقالات به زبان فارسی حتی الامکان سعی شده است از جد یدترین متون نیز استفاده گردد .

 اهمیت و علت انتخاب موضوع :

جمهوری ترکیه در منطقه ی استراتژیکی وحساسی چون خاورمیانه قرار دارد؛ و به همین علت بررسی سیاست خارجی این کشورازاهمیت بسزایی برخوردارمی باشد. این کشور با داشتن تنگه های بسفر وداردانل درشمال، مدتها مورد توجه قدرت های بزرگ در عرصه روابط بین المللی بوده است ؛و به این جهت تحولات بیشماری را گذرانده است.در منطقه ی خاورمیانه نیز، ترکیه جایگاه ویژه و ممتازی دارد . آنچه که به عنوان عنصری اساسی و محوری در سیاست خارجیِ منطقه ای ترکیه می تواند مطرح گردد ، موضوع ”عدم مداخله در سیاست های منطقه ای” ازابتدا تا کنون (بجز جنگ کره و خلیج فارس )میباشد  .

به جهت نزدیکی این کشور به اروپا، سیاست ”اروپایی گرایی، ساختار اصلی فعالیت های سیاست خارجی و تصمیم گیرندگان سیاسی این کشور را در طول تاریخ  تشکیل داده است . هر چند که تاکنون این کشوردرپیگیری این رهیافت     موفقیت های نسبی ای را بدست آورده است ،(از جمله عضویت در برخی           سازمان های اروپایی نظیر ناتو و … ) اما این کشوردر راه عضویت در مهمترین سازمان اروپائی ـ اتحادیه اروپا ـ موفق نبوده است ،و سران این اتحادیه هر بار با پیش کشیدن موانعی چند بر سرراه ترکیه‌ به اتحادیه ، مانع از پیوستن این کشوردرجمع خود شده اند. به هر جهت این استراتژی در عرصه سیاست خارجی ترکیه ـ اروپایی گرایی ـ یکی از عوامل مهم عدم توجه این کشور  به تحولا‏‎ت ومسائل منطقه بوده است؛اما تحولات کنونی درمنطقه و جهان، بویژه ” فروپاشی شوروی سابق” وظهور و بروز ”جمهوریهای مسلمان تازه استقلال یافته”، موجب تحولات شگرف درسیاست های منطقه ای این کشورشده است فصل اول : کلیات

مقدمه
روش تحقیق  
اهمیت و علت انتخاب موضوع  
اهداف تحقیق  
سابقه موضوع‌
بررسی ادبیات موجود  
فرضیه اصلی
متغیرها و مفاهیم تحقیق  
سازمان دهی تحقیق  
فصل دوم   بررسی تاریخچه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا
بخش اول  بررسی تاریخچه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا
الف ۱ ـ سابقه روابط ترکیه با کشورهای اروپایی
الف ۲ ـ ورود ترکیه به جوامع و سازمانهای غربی و اروپایی ( ظهور تفکر کمالیسم(
ب روابط نوین ترکیه با اتحادیه اروپا ( موافقت نامه آنکارا(
ب ۱ ـ مرحله مقدماتی  
ب۲ ـ مرحله انتقالی  
ب ۳ ـ مرحله نهایی  
.بخش دوم  علل و انگیزه های جمهوری ترکیه در ورود به جامعه اروپا  
۱ ـ انگیزه های سیاسی  
۲ ـ انگیزه های اقتصادی  
فصل سوم  بررسی موانع سیاسی الحاق ترکیه در اتحادیه اروپا
بخش اول  ساختار و موانع سیاسی
۱ ـ مسئله دمکراسی و حقوق بشر در ترکیه  
۲ ـ مسئله نظامیان و دخالت ارتش در سیاست  
۳ ـ نقض حقوق اقلیت های نژا دی و فقدان نهادهای دموکراتیک در ترکیه
۲ ـ مسئله ارامنه در ترکیه  
۳- مواضع احزاب اسلامی  حزب رفاه
۴- نظریه کمسیون اروپا در خصوص اصلاحات سیاسی در ترکیه ( دموکراسی و حقوق بشر(
۵ ـ چشم اندازه آینده  
۶ ـ تحولات سیاسی جدید در ترکیه و تأثیر آن بر مواضع اتحادیه اروپا
فصل چهارم  بررسی موانع اقتصادی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
۱ ـ مروری بر اقتصاد ترکیه
۲ـ سیستم اقتصادی در امپراطوری عثمانی ـ ترکیه ( تحلیل نظری(
۳ ـ روند تحولات اقتصادی در جمهوری ترکیه
۴ ـ بررسی تطبیقی شاخص های مختلف اقتصادی ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( دهه ۱۹۸۰ )
۵ ـ تبعات منفیِ اقتصادیِ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا  
فصل پنجم  بررسی موانع فرهنگی و مذهبی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
ـ مروری بر شرایط فرهنگی ـ مذهبی در ترکیه
۱ـ ساختار فرهنگی در جامعه ترکیه
۲ ـ اصلا حات فرهنگی _ اجتماعی در ترکیه 
ـ اختلافات و تضادهای فرهنگی _ مذهبی جامعه ترکیه و جوامع اروپایی
۴ ـ مخالفت احزاب ، گروهها و دستجات اسلامی
فصل ششم  بررسی موانع منطقه ای و جهانی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
بخش اول  موانع منطقه ای 
۱ ـ بررسی جایگاه منطقه ای ترکیه  
۲ ـ مشکلات خاص منطقه ای  
۳ ـ تنش زدایی در حوزه اژه 
بخش دوم  بررسی موانع جهانی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
۱_ موقعیت نظام بین الملل پس از جنگ دوم جهانی ( دوران جنگ سرد(
۲ ـ عوامل موثر بر پذیرش ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو( )
۳ ـ دوران بعد از جنگ سرد ، سقوط ارودگاه شرق
۴ ـ اقدامات ترکیه پس از فرو پاشی شوروی در جهت جلب نظر اروپا
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ ( فارسی(

فهرست منابع و مآخذ ( فارسی ) :

الف ـ کتب

ـ آل احمد ، جلال ،  غربگرایی ( تهران  : انتشارات رواق ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۵ )

ـ آمبروز ، استفن ، « روند سلطه گری ( تاریخ سیاست خارجی آمریکا ) » ، مترجم : احمد تابنده ، تهران : انتشارات  چاپ پخش  ، چاپ دوم ، ۱۳۶۴ .

ـ انصاری جواد « ،ترکیه در جستجوی نقش تازه در منطقه » ، تهران  : انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه  ، چاپ دوم  ،  ۱۳۷۳ .

ـ اسپنر ، ویلیام ، « سرزمین رسوم ترکیه » ، مترجم : علی اصغر بهرام بیگی  ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ اول ،  ۱۳۴۳ .

ـ بهمنش ، احمد ، مسئله شرق ، بی جا ،  ۱۳۲۵ .

ـ برشتین ، سژریلزا ، پی یر ، « تاریخ قرن بیستم » ، مترجم : امان الله  ترجمان  : مشهد ، انتشارات آستان قدس ،  چاپ دوم ، ۱۳۷۰ ، جلد اول  .

ـ پل رو ، ژان ، ترکیه ( جغرافیا ، اقتصاد تاریخ ، تهران ، فرهنگ ) مترجم : خانبایا بیانی : تهران : بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، چاپ اول ،  ۱۳۵۲ .

ـ پورگشتال ، هامر ، « تاریخ امپراطوری عثمانی » ،مترجم : میرزاکی علی آبادی ، تهران : انتشارات زرین ، چاپ دوم ،  ۱۳۷۶ ، جلد ۱ .

ـ پیرن ، ژاک ، « جریانهای تاریخ  معاصر » ، قدیم ، رضا مشایخی ،تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ،  ۱۳۵۷ ، جلد  ۵ .

ـ پروند ، شادان ، زهرا سنجانی ، « زمینه های شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه » ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی ، چاپ دوم ، ۱۳۷۳ .

ـ  پالمر ، رابرت ، روزول ، « تاریخ جهانی نو » ، مترجم : ابوالقاسم طاهری ، تهران ، انتشارات  امیر کبیر ، چاپ اول ، ۱۳۴۹ .

ـ چارگی لی ، اوزون ، « تاریخ عثمانی » ، مترجم ، ایرج نوبخت ، تهران ، موسسه کیهان ، چاپ اول ،  ۱۳۴۸ .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۷۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است