دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول :
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
فرضیه تحقیق
متغیرها
تعاریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
کاربردهای موسیقی درمانی
 مزایای موسیقی درمانی
 پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد
 کار موسیقی درمانگران چیست؟
 محل ارائه موسیقی درمانی
 ابزار اصلی موسیقی درمانی
 تأثیر موسیقی بر هورمونهای استرس زا
 افسردگی چیست؟
 تاریخچه ی افسردگی
 علائم و نشانه ها
علتها
عوامل خطرزا
افسردگی در بین دانشجویان
عوامل استرس زا در دانشگاه
چه عواملی باعث افسردگی فرد می شوند
فصل سوم :
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار پژوهش
روش تحقیق
فصل چهارم :
یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
ضمائم

چیکده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغبانی ورودی ۸۷ همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی  ورودی ۸۷ بدون تفکیک جنسیت بودند که طبق نمونه گیری ۲۵ نفر از نمونه افرادی بودند که به موسیقی علاقه داشتند  و به آن گوش می دادند و ۲۵ نفر از نونه به موسیقی علاقه چندانی نداشتند و به آن کنتر گوش می دادند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار پژوهش را پرسشنامه افسردگی به تشکیل میداد داه های آماری به دست آمده تجزیه و تحلیل شد از روش آماری T استیودنت محاسبه شد و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته است. همچنین با توجه به منابع و تحقیقات انجام شده پزشگان و محققان نشان داده شد که موسیقی درمانی تاثیر بسزایی در کاهش هورمونهای استرس زا دارد.

دانلود پروژه موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد