دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نظام اعتباری

نظام اعتباری
فهرست مطالب
مفهوم نظام اعتباري 4
ضوابط نظارتي در زمينه كفايت سرمايه بانكها: 9
2- قابليت و صلاحيت فني: 12
3- ظرفيت مالي و كشش اعتباري: 12
سقف تسهيلات و تعهدات كلان وفردي 16
3-1- مشاركت مدني مجتمع و انبوه سازي: 25
جدول شماره يك 27
جدول شماره 3 35
بخش سوم: خدمات 42
جدول شماره 5 45
بخش چهارم: بازرگاني 46
بخش پنجم: قرض‌الحسنه 48
بخش ششم: مطالبات سررسيد گذشته و معوق 50
2- حواله‌هاي تلفني (عمليات حسابداري): 58
فقدان چك بانكي: 71
آشنايي با تاريخچه و سازمان بانك 77
شكل 3 112
مانده‌گيريه و توازن حساب 115
9- حساب زمين و ساختمان: 121
11- حساب وسائط نقليه: 122
12- حساب اثاثيه و منصوبات: 123
13- حساب سرقفلي: 123
1- حساب سرمايه: 127
3- حساب وام بلندمدت: 128
6- حساب اسناد پرداختني: 130
7- حساب پيش دريافتها: 131
10- حساب ذخائر استهلاك 132
4- حساب فروش: 135
6- حساب تخفيفات اعطايي: 136
دفاتر معين 148
تراز آزمايشي (خلاصه دفتر كل) 148
پيشگفتار
مفهوم نظام اعتباري
در تعريف نظام اعتباري عبارتست از مجموعه‌اي از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانيكو بهم پيوسته با يكديگر و در راستاي هدف يا اهداف مشخص. بر اين اساس نظام اعبتاري سالم و كارآ، نظام اقتصادي نابسامان و نامطلوب رامتحول و كارا نموده و بالعكس نظام اعتباري ناسالم، نظام اقتصادي مطلوب را به بحران و تباهي مي‌كشاند.
بعلاوه نظام بانكي و اعتباري تحت تاثير نظام اقتصادي داراي جهت و گرايش مصرفي و يا توليدي مي‌باشد. و از طريق جلب و جذب منابع و اعطاي آن اثرات مهمي بر حجم و نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم روابط في مابين بخش‌هاي اقتصادي داريد. به همين لحاظ دولت‌ها از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري در جهت حقق اهداف و سياست‌هاي اقتصادي مبادرت مي‌نمايند.
تخصيص منابع:
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانك را شامل مي‌شود كه از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه، ممكن نيست و چون براي همه اشخاص مقدور نمي‌باشد كه در تمامي مراحل فعاليتهاي خود از امكانات و منابع مالي شخصي خود جهت تأمين نيازهاي موجود استفاده نمايند، لذا ناگزير به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري روي مي‌آورند.
بانك‌ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقميا مايل و يا قادر به مشاركت در ف عاليت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند، به اشخاصي كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي‌باشند فراهم مي‌سازد كه اين امر موجب افايش توليد و ايجاد اشتغال در جامعه مي‌شود.
اهداف نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت به وسيله ابزارهاي پولي و اعتباري.
3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه اصل تسهيلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معيني قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي در جهت حسن اجراي قراردادهاي منعقده.
ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهيلات اعطايي براي هر بخش اقتصادي با رعايت اولويت‌هاي تعيين شده، در سياست‌هاي اقتصادي (تخصيص بخشي)
2- هدايت، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات
3- سيال بودن منابع بانكي (بازگشت و بدون وقفه سرمايه)
4- سودآوري مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌هاي مختلف اقتثادس و در نتيجه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري.
5- كاهش احتمال زيان در بانكداري بدونربا نسبت به بانكداري كلاسيك به دليل تقسيم سود حاصل از فعاليت‌هاي اعتباري.
6- توزيع درآمد ميان بانكو استفاده كنندگان از تسهيلات.
7- اخذ تأمين كافي به عنوان وثيقه.
تقسيم بندي تسهيلات اعطايي در نظام بانكداري بدون ربا براساس نوع فعاليت اقتصادي
بانك به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي نسبت به تامين بخشي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي مبارت مي‌نمايد كه با توجه به نوع فعاليت متقاضي، روشهاي تخصيص تسهيلات متفاوت و به شرح جدول ذيل است……………..

دانلود پروژه نظام اعتباری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد