دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
فهرست مطالب:
تعریف شرکت دولتی
اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
اساسنامه شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی :
وظایف مجمع عمومی :
“ وظایف هیئت مدیره ” :
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ
1ـ روش وزارتخانه ای
2ـ شرکتهای سهامی دولتی ـ
3ـ موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی ـ
“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”
“ قیمت تمام شده ” :
“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ
“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ
“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ
جمع مواد مصرفی ـ
“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ
“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ
“ آب برق و سوخت ”ـ
انواع بودجه شرکتهای دولتی
بودجه جامع
فهرست منابع بودجه نقدی :
فهرست مصارف :
دو نظریه وجود دارد مخالف و موافق :
اوراق قرضه یا اوراق مشارکت :
“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”
“ مسئول بودجه بانک ”

 نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد.
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .

دانلود پروژه نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد