دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM
خلاصه
در اين مقاله نظريه هاي كنترل مديريت اصلي بررسي مي شوند و شش نمونه غالب شناسايي مي گردند. نمونه هاي كنترل شناسايي شده مقايسه مي شوند و در رابطه با (EEM)  مدل برتري EFM  براي بررسي كردن اينكه آيا EEM مي تواند بعنوان مدل كنترل مديريت پذيرفته شود تحليل مي شوند . بر اساس تحليل ، مزايا و نيز معايب EEM بعنوان مدل كنترل بحث مي شوند.
مقدمه
از شروع قرن بيستم، جايي كه نظريه پردازان مديريت پيشين مثل تايلور، امرسون و چرچ ايده هاي اساسي كنترل را ارايه دادند، مفاهيم و چهارچوبهاي نظريه كنترل مديريت بطور مداوم تغيير كردند . چنانكه گروه تحقيق بري (Berr) (1998) به آن اشاره مي نمايد، مطالعه اوليه كنترل و مديريت بنظر مي رسد كه ريشه در نمونه عملي گرايانه بجاي مكانيكي در راستاي نظريه هاي مديريت و سازمان كلي ديگر داشت كه در بعضي دوره غالب بودند. معهذا، مطالعه نوشتجات در خصوص موضوع نشان ميدهد كه طيّ چند دهه گذشته، نقطه نظرات جايگزين مختلف بر اساس مجموعه مفاهيم و فرضيات مختلف ارايه گشته اند.
TQM فلسفه مديريت نسبتاً جديد مي باشد كه از روش بمراتب باريكتر و مكانيك گرايانه شناخته شده بعنوان كنترل كيفي آماري ارايه شده با شوارت نسبت به روش كلي نگر و انسانگرايانه به موجب اصطلاح TQM تكامل يافته است . طي پنج درصد گذشته فرضيات و نمونه هاي اساسي بطور مداوم موازي با تغييرات نمونه ها در داخل نظريه كنترل مديريت و سازمان تغيير يافته اند.
علي رغم افزايش تأكيد بر روي TQM طي دهه 80 و 90 و علي رغم حقيقتي كه كيفيت برنامه اصلي براي مديران عالي گرديد، تلاش هاي نسبتاً محدودي در خصوص تحقيق (جستجو) ، انعكاس و تحليل چهارچوب TQM ديده شده از ديدگاه نظري وسيعتر وجود داشته اند. در واقع، اين همچنين يكي از نقدهاي عمده بود كه حركت كيفي اغلب از نظريه پردازان مختلف طي قسمت وسطي و آخر دهه 90، مخصوصاً از نظريه پردازان سازمان دريافت كرد.

دانلود مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد