دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نقش اضافه ولتاژهاي موقت در طرح ايستگاههاي فشار قوي و رعايت پيش بيني هاي استاندارد

نقش اضافه ولتاژهاي موقت در طرح ايستگاههاي فشار قوي و رعايت پيش بيني هاي استاندارد
فهرست مطالب
مقد مه
ايزولاسيون داخلي وخارجي شبكه و تجهيزات فشار قوي
اضافه ولتاژها در ايستگاههاي فشار قوي
اضافه ولتاژهای دراز مدت با دامنه محدود
افزایش و کاهش ولتاژ خطوط در 24 ساعت
مقابله با افت ولتاژ در ساعات پیک
اضافه ولتاژهای فرکانس 50 با دامنه بالا و مدت محدود
تعیین مشخصات ترانسفورماتور زمین
مشخصات لازم به منظور سفارش E.T
با مقاومت در نقطه نول و یا بدون مقاومت
دامنه ولتاژ گذار در نقطه  نول در طی برقراری رژیم گذاری جریان عیب
 وضعیت نقطه نول در شبکه های توزیع صنعتی تحت ولتاژ  
اضافه ولتاژهای موجی و انتخاب برق گیرها
مقدمه
اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در ایستگاههای فشار قوی
مشخصات اضافه ولتاژهای موجی تخلیه جوی :
سطح BIL و برآورد تحمل ایزولاسیون داخلی تجهیزات فشار قوی در قبال ولتاژهای موجی تخلیه جوی
محافظت ایزولاسیون داخلی در ایستگاهای فشار قوی در قبال ولتاژهای موجی
ساختمان برق گیرهای فشار قوی
روش انتخاب برق گیرها
محل نصب برق گیرها
ساختمان برق گیرهای فشار قوی
روش انتخاب برق گیرها
مقد مه
بخش عمده از مشخصات كليه تجهيزات فشار قوي به ايزولاسيون هاديهاو سيم پيچي ها مربوط ميشود.هاديها و سيم پيچي هاتحت ولتاژهاي اسمي لازم است از يكديگرواز زمين يا بدنه تجهيزات به طور مناسب وبا برخورداري از ولتاژ استقامت كافي ايزوله شوند.ماده ايزوله با ارائه ولتاژ دي الكتريك كافي مانع ازبروز قوس يا اختلال در فاصله فازها ويافاز وزمين تحت شدتميدان الكتريكي ناشي از ولتاژ فركانس  50 هادي مي شود .طبق تعريف استاندارد عايق يا ماده ايزوله عبارت از ماده اي استكه تحت تاًثيرشدت ميدان الكتر يكي واقع بر آن ،هيچگونه جريان تخليه را بر قرار نسازد .اندازه فاصله ايزولاسيون و حداكثر ولتاژ فابل تحمل به عنوان سطح ايزولاسيون دستگاه فشار قوي موسوم بوده،لازم است در قبال انواع مختلف ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه مقدار استاندارد را دارا باشد.مقدار مناسب سطح ولتاژهاي قابل تحمل در طي اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد.
ايزولاسيون داخلي وخارجي شبكه و تجهيزات فشار قوي
ايزلاسيون پيش بيني شده هاديهاي تحت ولتاژ در ايستگاهها ،تجهيزات فشار قوي وخطوط انتقال انرژي با توجه به عوارض ناشي از اختلال فشار قوي در ايزولاسيون به دو نوع داخلي و خارجي تفسيم ميشود .ايزولاسيون خارجي در فضاي باز توسط هوا تامين شده،شامل فواصل هوايي ميباشد .
ايزولاسيون داخلي در داخل محفظه بسته وآب بندي شده تجهيزات فشار قوي توسط روغن ،روغن،كاغذ ،هواي فشرده ،گاز SF6 تامين مي شود . هر گونه قوس واختلال در ايزولاسيون داخلي در داخل محفظه بسته تجهيزات فشار قوي با انفجار وانجام دستگاه همراه بوده،دستگاه فشار قوي قابل استفاده مجددنبوده ، بهره برداري مجدد شبكه و تامين انرژي مصرف كنندها تا هنگام رفع عيب وتعميير يا تعويض دستگاه غير ممكن خواهد بود .در حاليكه بروز قوس در ايزولاسيون ،با صدمه و انهدام  تجهيزات فشار قوي همراه نبوده ،با قطع كليد و خفه شدن قوس در محل عيب ،امكان بهره برداري مجدد به فاصله زماني چند دهم ثانيه فراهم مي شود .حتي در قبال بروز قوس و اختلال در فواصل هوايي در ايزولاسيون خارجي به دفعات متعدد ،دستگاه مقابل بهره برداري بوده ،به فاصله زماني كوتاه تحت ولتاژ قرار گرفته بهره برادري ادامه مييابد به عبارت ديگر بروز قوس در هوا و در را فواصل هوايي ،كيفيت ايزولاسيون هوا و شدت ميدان قابل تحمل آن را به ميزان E=600KV /m  براي ولتاژهاي موجي E=500KV/m براي ولتاژ فركانس 50 تحت تاثير قرار نمي دهد ………

دانلود پروژه نقش اضافه ولتاژهاي موقت در طرح ايستگاههاي فشار قوي و رعايت پيش بيني هاي استاندارد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد