دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

دانلود مقاله نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفتارآن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .

طرح مسئله

از انقلاب ایران در 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت های بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط  خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که در گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به پاسخ قانع کننده ای دست یابیم ابتدا این رویدادها را در قابل سئوال تحقیق مورد پرسش قرار می دهیم و سپس پاسخ فرضی خود را در قالب فرضیه مطرح می کنیم .

موضوع : نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

سئوال تحقیق : اقتصاد چه تاثیری برروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟

فرضیه تحقیق : نیازها  و مشکلات اقتصادی بعد از جنگ 8 ساله باعث گرایش سیاست خارجی ایران به سمت کشورهای پیشرفته صنعتی بخصوص اتحادیه اروپا شده است .

روش تحقیق : توصیفی – تحلیلی

روش جمع آوری اطلاعات : کتابخانه ای

روش جمع آوری : علّی

بیان مشکلات : کمبود منابع ، کنبود وقت

سازماندهی تحقیق : این تحقیق شامل چند فصل است .فصل اول در مورد کلیات تحقیق می پردازیم که سامل مقدمه ، طرح مسئله و سئوال و فرضیه و … سازماندهی تحقیق و در فصل های بعدی به موضوعات خاصی می پردازیم که درتحقیق به آن اشاره شده است و در آخر به نتیجه گیری می پردازیم .

منابع و مآخذ ؛

 1. محمد کاظم سجادپور ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ( تهران ، مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، 1381 )
 2. برگر، کیندل ، چالزپ ، توسعه اقتصادی ، ترجمه رضا صدوقی ، ( تهران مدرسه عالی مدیریت گیلان ، 1351)
 3. رزاقی، ابراهیم ، اقتصاد ایران ، ( تهران ، نشر نی ، 1367 )
 4. عظیمی، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، ( تهران ، نشر نی 1371)
 5. امیر احمدی، هوشنگ ، سیاست خارجی منطقه ای ایران ، ترجمه علیرضا طبیب ، اطلاعات سیاسی – اقتصادی شمارۀ 72-71 (1372)
 6. کتاب اروپا (2) ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا، گردآوری شورای غیر دولتی روابط خارجی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، نظارت و تدوین علی فلاحی (1382)
 7. ولدانی، دکتر اصغر جعفری ، روابط خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی ، تهران ، آوای نور – 1382)
 8. رمضانی – روح الله ، سیاست خارجی ایران ، هم شمال هم جنوب
 9. سجادپور ، محمود کاظم ، ایران 11 سپتامبر ، چهارچوبی مفهومی برای درک سیاست خارجی ) تهران ، مطالعات سیاسی و بین المللی وزرات امور خارجه 1381)
 10. دهشیار ،حسین ، اروپا (3) ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا ، ( تهران 1383)
 11. فلاحی، علی ، اروپا (2) ویژه روابط ایران و اروپا ،( تهران 1382)

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 52

*********************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد