دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی نقش عسر و حرج در طلاق به خواست زوجه

 نقش عسر و حرج در طلاق به خواست زوجه
چکیده:
با عنایت به تبصره ماده‌ي ‎۱۱۳۰ قانون مدني و به استناد قاعده‌ي نفي عسر و حرج (لا حرج) برخي مصاديق عسر و حرجي را که زوجه مي‌تواند با توجه به ابتلاي به آنها از دادگاه خانواده تقاضاي طلاق نمايد را تعيين نموده است. همچنين به موجب آن مصوبه احراز برخي ديگر از مصاديق عسر و حرج به محاکم خانواده تفويض گرديده است. در اين تحقيق وجود مراتبي از ابهام و اجمال در تعريف قانوني عسر و حرج- با اين وصف که بدليل قابليت تفسيرپذيري زياد امکان تفسيرهاي تنگ نظرانه و يا بسيار توسعه يافته‌اي را خصوصا” از جنبه قضايي فراهم آورده است- اثبات ميگردد. نظر به اينکه از مفاد ادله شرعي قاعده لا حرج اينگونه استنباط مي‌گردد که خداوند سبحان اراده نموده‌است هيچ عسر و حرج بر امت اسلامي نباشد و مقوله‌ي عسر و حرج از لحاظ مفهومي معاني متعدد و انواع و اقسام و صنوف مختلفي دارد بنابر اين معاني معهود در تعريف اصطلاحي نفي عسر و حرج موضوعيت داشته و بر اين ارائه برداشتي از مفهوم عسر و حرج که رد آن از برخي معاني آن صرفنظر شده باشد وافي به مقصود شارع نيست. تجزيه و تحليل تعريف قانون عسر و حرج و بيان مسائلي مانند اجمال مفهوم (مشقت) و نيز بررسي رابطه‌ي مفهومي (مشکل) و (مشقت) در آن تعريف به استناد مباحث پيشين بوده است. بديهي است از نقطه نظر قضايي احراز مصداق واقعي عسر و حرجي که مي‌تواند مستند طلاق زوجه باشد نياز به ضوابط و معايير حقوقي داشته و به ويژه تدوين آن ضوابط در خصوص کيفيت احراز آن دسته از مصاديق عسر و حرج که تشخيص آنها برعهده محاکم خانواده مي‌باشد، ضروري‌تر تلقي ميگردد. بررسي برخي آراي قضايي صادره به استناد مصوبه قانوني مذکور نيز امکانات مفيدتري را در راستاي اهداف نظري اين تحقيق ارائه نموده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
گفتار اول : تعریف عسر و حرج
مبحث اول : محدوده قاعده عسر و حرج
مبحث دوم: پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
مبحث سوم : شرایط و محدوده اعمال ماده 1130
گفتار دوم : عسر و حرج در طلاق
جایگاه قانونی طلاق بر مبنای عسر و حرج
شرایط اعمال ماده 1130
مصادیق عسر و حرج
مبحث اول : مستند فقهی ماده 1130 قانون مدنی
فصل دوم : ملاک عسر و حرج
گفتار اول : ملاک تشخیص عسر و حرج
مبحث اول: مصادیق عسر و حرج
مبحث دوم : نمونه هایی از مصادیق عسر و حرج
مبحث سوم : اختیار همسر دیگر از طرف شوهر
مبحث چهارم : بی عدالتی در سلوک با همسران
گفتار دوم : رها نکردن پیشه ای که منافات با مصالح خانواده یا حیثیت زن را داشته باشد
مبحث اول : محکومیت قطعی به حبس طولانی
مبحث دوم : ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر
مبحث سوم : اعتیاد مضری که ادامه زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر سازد
بند اول : مضر باشد
بند دوم : به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد
بند سوم : ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد
مبحث چهارم : طلاق بر مبنای عسر و حرج زن
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد……………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی نقش عسر و حرج در طلاق به خواست زوجه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد